Vydání 7/2018

Číslo: 7/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3743/2018 - 3754/2018

Obsah vydání 7/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3743/2018 Řízení před soudem: řízení o regresních náhradách; specializovaný samosoudce; Nemocenské pojištění: subjekt povinný k zaplacení regresní náhrady

Datum: 09.04.2018 · Sbírkové č.: 3743/2018 · Sp. zn.: 8 Ads 98/2016 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 491 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §31 odst.2; 187/2006 Sb.: §126; JUD38805CZ 25 Cdo 670/2005; JUD141578CZ 25 Cdo 2625/2006; JUD280862CZ 8 Azs 25/2014 - 48; JUD282055CZ Konf 14/2014 - 36; JUD283265CZ Konf 8/2014 - 25; JUD284573CZ 8 Ads 51/2014 - 25; JUD298923CZ 42 Ad 2/2014 - 22; JUD321919CZ 42 Ad 2/2014 - 48; JUD338398CZ 25 Cdo 1896/2016;

3744/2018 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; Pobyt cizinců: povaha usnesení o nepřijatelnosti žádosti o udělení dlouhodobého víza

Datum: 16.05.2018 · Sbírkové č.: 3744/2018 · Sp. zn.: 6 Azs 82/2018 - 19 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 496 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §169h odst.3; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85; JUD212367CZ Pl. ÚS 29/11 - 1; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD163707CZ 3 Ads 128/2009 - 71; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160; JUD349545CZ 7 Azs 227/2016 - 36; JUD346462CZ 2 Azs 86/2017 - 23;

3745/2018 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti; Státní kontrola: odborný dozor nad jakostí

Datum: 23.05.2018 · Sbírkové č.: 3745/2018 · Sp. zn.: 6 As 103/2018 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 499 · Vztah k předpisu: 309/2000 Sb.: §24; 309/2000 Sb.: §26 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §79; 255/2012 Sb.; JUD30599CZ 2 Ans 4/2004 - 116; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD174643CZ 7 As 33/2010 - 99; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD243170CZ 6 Ans 1/2013 - 66; JUD267547CZ 7 As 100/2014 - 52; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48; JUD327225CZ 6 As 69/2016 - 39; JUD337183CZ 2 Afs 165/2016 - 26; JUD370081CZ 10 A 86/2016 - 59;

3746/2018 Celní řízení: autoremedura; rozhodnutí o změně klasifikace zboží

Datum: 24.05.2017 · Sbírkové č.: 3746/2018 · Sp. zn.: 10 Af 5/2014 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2018 · Strana: 508 · Vztah k předpisu: JUD34560CZ 1 Afs 16/2006 - 120; 31992R2913 (EU): čl.220 odst.2 písm.b); 31992R2913 (EU);

3747/2018 Daňové řízení: lhůta k úhradě úroku z prodlení

Datum: 21.02.2018 · Sbírkové č.: 3747/2018 · Sp. zn.: 22 Af 2/2017 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 7/2018 · Strana: 514 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §252 odst.6;

3748/2018 Ochrana osobních údajů: střet práva na informace a práva na ochranu soukromí

Datum: 03.05.2018 · Sbírkové č.: 3748/2018 · Sp. zn.: 2 As 304/2017 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 517 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §8d; 141/1961 Sb.: §8c; 2/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.17; 101/2000 Sb.: §45a odst.3; 101/2000 Sb.: §45a odst.1; JUD33874CZ 77551/01; JUD33292CZ I. ÚS 367/03; JUD163810CZ Pl. ÚS 2/10 - 1; JUD147012CZ 5029/71; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27;

3749/2018 Provoz na pozemních komunikacích: zadržení řidičského průkazu

Datum: 18.04.2018 · Sbírkové č.: 3749/2018 · Sp. zn.: 10 As 174/2017 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 525 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §118a odst.1; 361/2000 Sb.: §118c odst.1; JUD352678CZ Pl. ÚS 21/16 - 1; JUD31686CZ Pl. ÚS 27/97; JUD38434CZ 4 As 75/2006 - 525; JUD106731CZ 1 As 43/2007 - 95; JUD163131CZ 7 Afs 15/2007 - 106; JUD212041CZ 1 Afs 78/2011 - 184; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD349265CZ 3 A 163/2015 - 54;

3750/2018 Pobyt cizinců: správní vyhoštění osoby bez státní příslušnosti

Datum: 19.04.2018 · Sbírkové č.: 3750/2018 · Sp. zn.: 9 Azs 361/2017 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 531 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §121; 108/2004 Sb.m.s.: čl.31; JUD230745CZ 6 Ads 67/2012 - 37; JUD366383CZ 9 Azs 361/2017 - 17;

3751/2018 Mezinárodní ochrana: pronásledování; azyl z humanitárních důvodů

Datum: 03.05.2018 · Sbírkové č.: 3751/2018 · Sp. zn.: 2 Azs 114/2018 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2018 · Strana: 536 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §14; JUD239256CZ Pl. ÚS - st. 37/13 - 1; JUD285433CZ II. ÚS 1017/14 - 1; JUD50416CZ 6 Azs 80/2006 - 64;

3752/2018 Kompetenční spory: příspěvek na úhradu zaopatření dítěte v dětském domově

Datum: 21.03.2018 · Sbírkové č.: 3752/2018 · Sp. zn.: Konf 28/2017 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 542 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 372/2011 Sb.: §44; JUD207360CZ IV. ÚS 1642/11 - 1; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD311800CZ 24 Co 412/2014;

3753/2018 Kompetenční spory: náhrada škody při porušení právní povinnosti podle energetického zákona

Datum: 21.03.2018 · Sbírkové č.: 3753/2018 · Sp. zn.: Konf 52/2017 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 546 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 458/2000 Sb.; JUD164720CZ Konf 108/2009 - 11;

3754/2018 Kompetenční spory: smlouva mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy

Datum: 21.03.2018 · Sbírkové č.: 3754/2018 · Sp. zn.: Konf 46/2017 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 549 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §17 odst.7 písm.d); 165/2012 Sb.: §52; JUD164720CZ Konf 108/2009 - 11;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.