Vydání 6/2018

Číslo: 6/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3731/2018 - 3742/2018

Obsah vydání 6/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3731/2018 Správní trestání: důkazy v řízení o přestupku; orientační dechová zkouška

Datum: 17.04.2018 · Sbírkové č.: 3731/2018 · Sp. zn.: 2 As 154/2017 - 44 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 426 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.b); 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §50 odst.4; 500/2004 Sb.: §50 odst.3; JUD141452CZ I. ÚS 910/07; JUD101420CZ 5 Tdo 874/2007; JUD324734CZ 2 As 146/2015 - 45; JUD347527CZ 52 A 91/2016 - 55; JUD358639CZ 2 As 154/2017 - 35;

3732/2018 Řízení před soudem: vázanost právním názorem Nejvyššího správního soudu

Datum: 27.02.2018 · Sbírkové č.: 3732/2018 · Sp. zn.: 46 Af 35/2015 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 6/2018 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §110 odst.2 písm.a); 150/2002 Sb.: §110 odst.4; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD200211CZ 5 Aps 5/2010 - 293; JUD218553CZ 1 Afs 48/2012 - 39; 62007CJ0414 (EU);

3733/2018 Řízení před soudem: podmínky řízení; doplnění žalobních bodů

Datum: 20.03.2018 · Sbírkové č.: 3733/2018 · Sp. zn.: 3 Azs 66/2017 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §71 odst.2; JUD159076CZ Pl. ÚS 17/09; JUD212430CZ IV. ÚS 3476/11 - 1; JUD26379CZ 2 Azs 9/2003 - 40; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD162262CZ 7 Afs 20/2007 - 73; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD356304CZ 5 As 154/2016 - 62; JUD355042CZ 3 Azs 66/2017 - 25;

3734/2018 Řízení před soudem: lhůta pro zaplacení soudního poplatku

Datum: 28.03.2018 · Sbírkové č.: 3734/2018 · Sp. zn.: 8 Afs 37/2018 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 296/2017 Sb.; JUD235388CZ Pl. ÚS 31/10 - 1;

3735/2018 Daňové řízení: splatnost penále z daně

Datum: 14.03.2018 · Sbírkové č.: 3735/2018 · Sp. zn.: 6 Afs 399/2017 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §168 odst.4; 280/2009 Sb.: §251 odst.3; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD361835CZ 22 Af 118/2016 - 22;

3736/2018 Provoz na pozemních komunikacích: účelová komunikace

Datum: 08.02.2018 · Sbírkové č.: 3736/2018 · Sp. zn.: 9 A 332/2014 - 132 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2018 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; 13/1997 Sb.: §7 odst.2; 13/1997 Sb.: §7; JUD156804CZ 5 As 27/2009 - 66; JUD196532CZ 2 As 44/2011 - 99; JUD236572CZ 1 As 32/2012 - 42;

3737/2018 Energetika: fotovoltaická elektrárna; uvedení zařízení do provozu

Datum: 08.03.2018 · Sbírkové č.: 3737/2018 · Sp. zn.: 4 As 257/2017 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 180/2005 Sb.: §6 odst.1; JUD305859CZ Pl. ÚS 12/14 - 2; JUD158969CZ 2 Afs 51/2009 - 85;

3738/2018 Horní právo: řešení střetů zájmů

Datum: 25.01.2018 · Sbírkové č.: 3738/2018 · Sp. zn.: 2 As 196/2016 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §33; JUD33325CZ III. ÚS 609/04; JUD105353CZ Pl. ÚS 54/05 - 1; JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99; JUD30739CZ 7 A 133/2002 - 33; JUD30659CZ A 5/2003 - 83; JUD102352CZ 11 Ca 303/2005 - 29; JUD152254CZ 8 As 5/2008 - 93; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD308233CZ 2 As 37/2015 - 46; JUD314992CZ 8 As 98/2015 - 46; JUD348039CZ 2 As 196/2016 - 116; JUD361864CZ 2 As 196/2016 - 123;

3739/2018 Volba prezidenta republiky: vedení volební kampaně; volební kampaň ve virtuálním prostředí

Datum: 21.02.2018 · Sbírkové č.: 3739/2018 · Sp. zn.: Vol 50/2018 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 474 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.; 275/2012 Sb.: §35; 275/2012 Sb.: §66; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD34445CZ Vol 5/2006 - 46; JUD229624CZ Vol 44/2013 - 72; JUD339163CZ Vol 4/2016 - 191;

3740/2018 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Datum: 29.03.2018 · Sbírkové č.: 3740/2018 · Sp. zn.: 5 Azs 53/2018 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 480 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §172 odst.6; JUD366206CZ 19 A 3/2018 - 15;

3741/2018 Pomoc v hmotné nouzi: doplatek na bydlení; podmínky nároku

Datum: 18.04.2018 · Sbírkové č.: 3741/2018 · Sp. zn.: 10 Ads 386/2017 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 483 · Vztah k předpisu: 111/2006 Sb.: §4 odst.1 písm.b); JUD362305CZ 41 A 64/2016 - 52; JUD367838CZ 10 Ads 386/2017 - 42;

3742/2018 Ochrana ovzduší: distribuce pohonných hmot; správní delikt dle zákona o pohonných hmotách

Datum: 29.03.2018 · Sbírkové č.: 3742/2018 · Sp. zn.: 10 As 298/2016 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2018 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 311/2006 Sb.: §9 odst.6; 311/2006 Sb.: §9 odst.8; JUD31230CZ Pl. ÚS-st. 1/96 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD236575CZ 4 Ads 9/2012 - 37; JUD337104CZ 50 A 7/2016 - 42; JUD351106CZ 1 As 50/2017 - 32;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.