Vydání 2/2018

Číslo: 2/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3667/2018 - 3683/2018

Obsah vydání 2/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3667/2018 Rozšířený senát: snížení standardu ochrany lidských práv

Datum: 01.03.2016 · Sbírkové č.: 3667/2018 · Sp. zn.: 4 As 1/2015 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 47 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.46 odst.1; 209/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; 412/2005 Sb.: §133 odst.2; 412/2005 Sb.: §133 odst.3; JUD321702CZ 35289/11; JUD102360CZ 6 Azs 142/2006 - 58; JUD132914CZ 2 As 31/2007 - 107; JUD155418CZ 2 As 35/2008 - 56; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101; JUD227841CZ 7 As 117/2012 - 28;

3668/2018 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí; vyjádření osoby zúčastněné na řízení

Datum: 05.12.2017 · Sbírkové č.: 3668/2018 · Sp. zn.: 2 As 196/2016 - 123 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD32360CZ I. ÚS 60/01; JUD152635CZ II. ÚS 435/09 - 2;

3669/2018 Řízení před soudem: lhůta pro provedení procesního úkonu, položení předběžné otázky

Datum: 22.11.2017 · Sbírkové č.: 3669/2018 · Sp. zn.: Aprk 24/2017 - 36 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a; JUD32467CZ I. ÚS 663/01; JUD107397CZ III. ÚS 685/06 - 1; JUD38937CZ IV. ÚS 391/07 - 1; JUD29772CZ 314/85; JUD28180CZ 20024/92; JUD31120CZ IV. ÚS 55/94; JUD33762CZ 21 Cul 3/2004;

3670/2018 Daň z příjmů: předmět daně

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 3670/2018 · Sp. zn.: 2 Afs 192/2017 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §3 odst.1; 586/1992 Sb.: §10 odst.1 písm.c); JUD284595CZ 1 As 167/2014 - 64; JUD348006CZ 62 Af 66/2015 - 94 zrušeno;

3671/2018 Daň z příjmů: základ daně; podíl společníka společnosti s ručením omezeným

Datum: 26.10.2017 · Sbírkové č.: 3671/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 78/2016 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.7; 586/1992 Sb.: §36 odst.2 písm.e); JUD321753CZ 10 Af 73/2014 - 31;

3672/2018 Daň z přidané hodnoty: převod práv jako zdanitelné plnění

Datum: 20.04.2017 · Sbírkové č.: 3672/2018 · Sp. zn.: 46 Af 2/2016 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 2/2018 · Strana: 73 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 235/2004 Sb.: §79 odst.3; 235/2004 Sb.: §79 odst.1; 235/2004 Sb.: §79 odst.2; JUD205279CZ 5 Afs 3/2011 - 102; JUD221129CZ 1 Afs 22/2012 - 53; JUD283246CZ 8 Afs 13/2014 - 93; 61998J0408 (EU); 61998J0098 (EU);

3673/2018 Daň z přidané hodnoty: předmět zdanitelného plnění

Datum: 30.11.2017 · Sbírkové č.: 3673/2018 · Sp. zn.: 3 Afs 96/2016 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §2; 235/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 235/2004 Sb.: §13; 235/2004 Sb.: §14 odst.1 písm.a); JUD151309CZ 9 Afs 93/2008 - 43; JUD217180CZ 5 Afs 45/2011 - 94; JUD324384CZ 10 Af 74/2014 - 33 zrušeno; JUD332034CZ 5 Afs 24/2016 - 40; 31977L0388 (EU);

3674/2018 Daň z přidané hodnoty: zákaz dvojího zdanění; účast na daňovém podvodu; Daňové řízení: zajišťovací příkazy na DPH; výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Datum: 14.06.2017 · Sbírkové č.: 3674/2018 · Sp. zn.: 22 Af 9/2017 - 84 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2018 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §103; 235/2004 Sb.; 280/2009 Sb.: §167 odst.1; JUD339166CZ 2 Afs 239/2015 - 66;

3675/2018 Daňové řízení: zajišťovací příkaz

Datum: 30.11.2017 · Sbírkové č.: 3675/2018 · Sp. zn.: 4 Afs 140/2017 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 84 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.; 235/2004 Sb.: §109; 280/2009 Sb.: §167 odst.1; JUD339166CZ 2 Afs 239/2015 - 66;

3676/2018 Daňové řízení: úrok z odpočtu daně z přidané hodnoty

Datum: 14.12.2017 · Sbírkové č.: 3676/2018 · Sp. zn.: 9 Afs 286/2017 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §155 odst.5; 280/2009 Sb.: §254 odst.3; JUD208202CZ 7 Afs 59/2010 - 143; JUD313184CZ 1 Afs 215/2014 - 56; JUD343768CZ 2 Afs 15/2017 - 23; JUD356956CZ 48 Af 2/2017 - 33 zrušeno;

3677/2018 Daňové řízení: prekluzivní lhůta pro stanovení daně; žádost o mezinárodní spolupráci

Datum: 09.11.2017 · Sbírkové č.: 3677/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 206/2017 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §148 odst.1; 280/2009 Sb.: §148 odst.4 písm.f); 344/2013 Sb.: čl.XXII odst.1; 344/2013 Sb.; JUD33130CZ I. ÚS 287/04; JUD33136CZ I. ÚS 344/04; JUD147896CZ I. ÚS 1169/07; JUD150607CZ II. ÚS 1464/07; JUD151904CZ I. ÚS 1419/07; JUD3995CZ Pl. ÚS 78/92; JUD31131CZ IV. ÚS 215/94; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD34454CZ 2 Afs 52/2005 - 94; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD163719CZ 5 Afs 71/2009 - 48; JUD208065CZ 1 As 50/2011 - 104; JUD223777CZ 9 Afs 72/2011 - 218; JUD342698CZ 1 Afs 235/2014 - 65;

3678/2018 Přestupky: krajní nouze

Datum: 24.11.2017 · Sbírkové č.: 3678/2018 · Sp. zn.: 10 As 261/2017 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2 odst.2 písm.b);

3679/2018 Služební poměr: služba přesčas u příslušníků Vězeňské služby České republiky

Datum: 19.10.2017 · Sbírkové č.: 3679/2018 · Sp. zn.: 22 Ad 1/2017 - 273 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2018 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §53; 361/2003 Sb.: §125;

3680/2018 Veřejné zakázky: výše kauce

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 3680/2018 · Sp. zn.: 9 As 269/2016 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 500/2004 Sb.: §48 odst.2; 137/2006 Sb.: §93; 137/2006 Sb.: §115 odst.1; JUD102347CZ 4 As 37/2005 - 83; JUD182715CZ 62Ca 85/2008 - 60; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113; JUD239494CZ 8 As 8/2011 - 66; JUD334984CZ 62 Af 64/2015 - 122 zrušeno;

3681/2018 Zákon o civilním letectví: povolení provozovat letiště

Datum: 15.12.2017 · Sbírkové č.: 3681/2018 · Sp. zn.: 6 As 219/2017 - 245 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 114 · Vztah k předpisu: 49/1997 Sb.: §27 odst.3; 49/1997 Sb.: §30 odst.2 písm.c); 49/1997 Sb.: §34 písm.d); JUD283136CZ I. ÚS 3143/13 - 1; JUD30560CZ 7 As 58/2003 - 104;

3682/2018 Volby: neplatnost volby kandidáta, aktivní legitimace k podání návrhu

Datum: 19.11.2017 · Sbírkové č.: 3682/2018 · Sp. zn.: Vol 58/2017 - 187 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §14e; 247/1995 Sb.: §14g; 247/1995 Sb.: §43 odst.7; 247/1995 Sb.: §87 odst.1; 150/2002 Sb.: §10; 150/2002 Sb.: §90 odst.4; 150/2002 Sb.: §90 odst.1; JUD33295CZ II. ÚS 540/02; JUD34445CZ Vol 5/2006 - 46; JUD34449CZ Vol 66/2006 - 105;

3683/2018 Pobyt cizinců: soudní přezkum rozhodnutí policie o zajištění cizince

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 3683/2018 · Sp. zn.: 6 Azs 320/2017 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2018 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.5 odst.4; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.5; 2/1993 Sb.: čl.6; 326/1999 Sb.: §172 odst.6; JUD33589CZ IV. ÚS 137/05; JUD234493CZ C-617/10; JUD326416CZ C-146/14; JUD326425CZ C-601/15; JUD29807CZ C-46/93, C-48/93; JUD47238CZ 7 Azs 101/2005 - 46; 12007P/TXT (EU): čl.6; 12007P/TXT (EU): čl.47; 32008L0115 (EU): čl.15; 32008L0015 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.