Vydání 12/2017

Číslo: 12/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3642/2017 - 3655/2017

Obsah vydání 12/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3642/2017 Správní trestání: odpovědnost právnické osoby za správní delikt

Datum: 03.10.2017 · Sbírkové č.: 3642/2017 · Sp. zn.: 9 As 213/2016 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 969 · Vztah k předpisu: 29/2000 Sb.: §37a; JUD106853CZ 9 As 36/2007 - 59; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46; JUD334253CZ 6 Tdo 763/2016;

3643/2017 Provoz na pozemních komunikacích: stanice technické kontroly; Správní řízení: odvolací řízení; znalecký posudek

Datum: 04.10.2017 · Sbírkové č.: 3643/2017 · Sp. zn.: 2 As 73/2017 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 56/2001 Sb.: §54 odst.3; 500/2004 Sb.: §89 odst.2; JUD33409CZ Pl. ÚS 24/04; JUD154152CZ III. ÚS 2556/07; JUD226868CZ Pl. ÚS 31/08 - 2; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD163131CZ 7 Afs 15/2007 - 106; JUD239953CZ 6 As 65/2012 - 161; JUD343734CZ 52 A 53/2016 - 52 zrušeno;

3644/2017 Řízení před soudem: přezkum vyrozumění o převedení přeplatku

Datum: 31.08.2017 · Sbírkové č.: 3644/2017 · Sp. zn.: 4 Afs 119/2017 - 106 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 978 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 280/2009 Sb.: §154 odst.5; 280/2009 Sb.: §155 odst.2; 280/2009 Sb.: §159 odst.3; JUD315986CZ 7 Afs 131/2015 - 32;

3645/2017 Spotřební daň: povaha lhůty ke stanovení náhrady nákladů

Datum: 27.07.2017 · Sbírkové č.: 3645/2017 · Sp. zn.: 1 Afs 55/2017 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 981 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §42e odst.1; JUD194152CZ I. ÚS 3244/09 - 1; JUD341565CZ 31 Af 46/2015 - 126 zrušeno;

3646/2017 Daňové řízení: vyměření daně; úrok z neoprávněného jednání správce daně

Datum: 26.10.2017 · Sbírkové č.: 3646/2017 · Sp. zn.: 5 Afs 27/2017 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §1 odst.2 do 31.12.2012; 280/2009 Sb.: §135; 280/2009 Sb.: §135 do 31.12.2012; 280/2009 Sb.: §140 odst.1; 280/2009 Sb.: §140 odst.1 do 31.12.2012; 280/2009 Sb.: §141; 280/2009 Sb.: §141 do 31.12.2012; 280/2009 Sb.: §143; 280/2009 Sb.: §143 do 31.12.2012; 280/2009 Sb.: §254 do 31.12.2012; JUD158124CZ 5 Afs 53/2009 - 63; JUD191058CZ 22Ca 234/2009 - 39; JUD268537CZ 7 Afs 94/2014 - 53; JUD320177CZ 6 Afs 79/2015 - 39; JUD341628CZ 52 Af 46/2016 - 45 zrušeno; JUD341629CZ 52 Af 47/2016 - 43 zrušeno;

3647/2017 Veřejné zakázky: odvod za porušení rozpočtové kázně; Daňové řízení: předběžná otázka

Datum: 06.09.2017 · Sbírkové č.: 3647/2017 · Sp. zn.: 6 Afs 281/2016 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 993 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §117 odst.1 písm.d);

3648/2017 Stavební řízení: změna předmětu a účinků veřejnoprávní smlouvy

Datum: 11.10.2017 · Sbírkové č.: 3648/2017 · Sp. zn.: 6 As 182/2017 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 998 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §78a odst.8; 183/2006 Sb.: §116 odst.6; JUD133947CZ Konf 31/2007 - 82;

3649/2017 Opatření obecné povahy: územní plán obce

Datum: 27.09.2017 · Sbírkové č.: 3649/2017 · Sp. zn.: 4 As 138/2017 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 1002 · Vztah k předpisu: 360/1992 Sb.: §18 písm.a); 183/2006 Sb.: §43 odst.1; 183/2006 Sb.: §90; 183/2006 Sb.: §95; 183/2006 Sb.: §96; 183/2006 Sb.: §103; 183/2006 Sb.: §104; JUD240974CZ 63A 6/2012 - 227;

3650/2017 Důchodové pojištění: nároky z vnitrostátního práva a mezinárodní smlouvy

Datum: 09.10.2017 · Sbírkové č.: 3650/2017 · Sp. zn.: 5 Ads 103/2016 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 1007 · Vztah k předpisu: 57/2014 Sb.m.s.: čl.30 odst.3; 57/2014 Sb.m.s.; 58/2014 Sb.m.s.: čl.13; 58/2014 Sb.m.s.; JUD152633CZ I. ÚS 420/09; JUD324247CZ 16 Ad 21/2015 - 64 zrušeno;

3651/2017 Ochrana spotřebitele: informační povinnost prodávajícího

Datum: 27.09.2017 · Sbírkové č.: 3651/2017 · Sp. zn.: 8 As 255/2016 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §9 odst.1; JUD158295CZ III. ÚS 2983/08; JUD260379CZ 8 Tdo 728/2014;

3652/2017 Zaměstnanost: podpora v nezaměstnanosti; výkon trestu odnětí svobody; diskriminace

Datum: 02.02.2017 · Sbírkové č.: 3652/2017 · Sp. zn.: 33 A 31/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2017 · Strana: 1015 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.3 odst.1; 435/2004 Sb.: §39 odst.1; 435/2004 Sb.: §41 odst.1; JUD285420CZ Pl. ÚS 55/13 - 1; JUD309031CZ III. ÚS 1136/13 - 1;

3653/2017 Myslivost: zásady řádného mysliveckého hospodaření; přičleňování pozemků k honitbě

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 3653/2017 · Sp. zn.: 2 As 169/2016 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 1020 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §30 odst.1; JUD33479CZ II. ÚS 322/03; JUD34638CZ Pl. ÚS 34/03; JUD232700CZ I. ÚS 3271/12 - 1; JUD47697CZ 8 As 62/2005 - 66; JUD104773CZ 9 As 69/2007 - 86; JUD106731CZ 1 As 43/2007 - 95; JUD108060CZ 1 As 16/2008 - 48; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154;

3654/2017 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; výdělečná činnost

Datum: 04.10.2017 · Sbírkové č.: 3654/2017 · Sp. zn.: 6 Azs 221/2017 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 1030 · Vztah k předpisu: 237/1996 Sb.; 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.c) bod.2; 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.b); JUD260462CZ 9 Ads 1/2014 - 47;

3655/2017 Mezinárodní ochrana: provedení pohovoru v případě opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany

Datum: 13.09.2017 · Sbírkové č.: 3655/2017 · Sp. zn.: 6 Azs 66/2017 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2017 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §23; 325/1999 Sb.; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD214045CZ 3 Azs 6/2011 - 96; JUD343551CZ 43 Az 13/2016 - 52 zrušeno;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.