Vydání 11/2017

Číslo: 11/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3630/2017 - 3641/2017

Obsah vydání 11/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3630/2017 Správní řízení: nahlížení do spisu

Datum: 23.08.2017 · Sbírkové č.: 3630/2017 · Sp. zn.: 9 As 109/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 908 · Vztah k předpisu: 283/1993 Sb.: §18 odst.2; 500/2004 Sb.: §38; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD159055CZ 9 As 94/2008 - 77; JUD159909CZ 1 As 9/2009 - 86; JUD164271CZ 5 Afs 33/2009 - 43; JUD202947CZ 8 As 81/2010 - 63; JUD208823CZ 7 As 66/2010 - 119; JUD346619CZ 62 A 11/2017 - 90;

3631/2017 Správní řízení: zahájení správního řízení ex offo; Řízení před správními soudy: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem

Datum: 31.08.2017 · Sbírkové č.: 3631/2017 · Sp. zn.: 4 As 117/2017 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 911 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.: §42; 500/2004 Sb.: §46; 183/2006 Sb.: §129 odst.2; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005; JUD49327CZ 4 Ans 6/2006; JUD153537CZ 3 Ans 1/2009 - 58; JUD187790CZ 5 Ans 11/2010 - 104; JUD322899CZ 3 As 141/2015 - 29; JUD345749CZ 2 As 285/2016 - 86; JUD349217CZ 30 A 30/2017 - 44;

3632/2017 Řízení před soudem: stavení lhůty pro podání návrhu; osvobození od soudních poplatků

Datum: 29.08.2017 · Sbírkové č.: 3632/2017 · Sp. zn.: 5 As 154/2016 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2017 · Strana: 915 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.9; JUD226649CZ 1 As 93/2009 - 312; JUD324689CZ 8 As 79/2014 - 108; JUD321095CZ 8 As 78/2015 - 22; JUD324246CZ 3 As 182/2015 - 28; JUD339061CZ 2 As 253/2016 - 36; JUD339102CZ 9 As 241/2016 - 36;

3633/2017 Řízení před správními soudy: zastoupení; Sociální zabezpečení: datová schránka orgánu sociálního zabezpečení

Datum: 14.09.2017 · Sbírkové č.: 3633/2017 · Sp. zn.: 9 Ads 177/2016 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 921 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §123e odst.2 písm.a) k 3.8.2015; 582/1991 Sb.: §123e odst.2 písm.a); 582/1991 Sb.: §123e odst.4 písm.b); 589/1992 Sb.: §9 odst.2 od 1.1.2015; 589/1992 Sb.: §9 odst.3; 589/1992 Sb.: §9 odst.3 do 31.12.2014; 589/1992 Sb.: §9 odst.2; 150/2002 Sb.: §35 odst.6 do 14.8.2017; 150/2002 Sb.: §35 odst.6; 150/2002 Sb.: §35 odst.7 do 15.8.2014; 150/2002 Sb.: §35 odst.7; JUD103088CZ 5 Afs 155/2006; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD164273CZ 8 Afs 21/2009 - 243; JUD183843CZ 1 As 53/2010 - 92; JUD233049CZ 5 Ans 4/2012 - 20; JUD256614CZ 6 Ads 32/2014 - 37; JUD309265CZ 6 As 135/2015 - 79; JUD312155CZ 8 As 110/2015 - 46; JUD328086CZ 59 Ad 4/2015 - 91 zrušeno;

3634/2017 Daň z příjmu: daňově uznatelný náklad; pojistné plnění

Datum: 27.07.2017 · Sbírkové č.: 3634/2017 · Sp. zn.: 9 Afs 231/2016 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 926 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.zc); JUD38881CZ 5 Afs 95/2006 - 80; JUD149427CZ 8 Afs 2/2007 - 98; JUD310485CZ 9 Afs 74/2014 - 125;

3635/2017 Daňové řízení: neúčinné podání; obnova řízení

Datum: 24.04.2017 · Sbírkové č.: 3635/2017 · Sp. zn.: 22 Af 37/2015 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 11/2017 · Strana: 933 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §74 odst.3;

3636/2017 Daňové řízení: podmínky prominutí penále

Datum: 02.08.2017 · Sbírkové č.: 3636/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 62/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 936 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §259c odst.2; 280/2009 Sb.: §259c odst.3; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1; JUD30308CZ Sst 2/2003 - 225; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD281633CZ 6 Afs 101/2014 - 36; JUD331709CZ 3 A 38/2014 - 65;

3637/2017 Daňové řízení: lhůta pro registraci plátce daně z přidané hodnoty

Datum: 06.09.2017 · Sbírkové č.: 3637/2017 · Sp. zn.: 10 Afs 329/2016 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §20 odst.2; 280/2009 Sb.: §129 odst.3; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD258541CZ 8 Afs 59/2013 - 33;

3638/2017 Stavební řízení: povaha vyjádření silničního správního úřadu k napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu

Datum: 29.08.2017 · Sbírkové č.: 3638/2017 · Sp. zn.: 2 As 43/2016 - 72 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 948 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §40 odst.4 písm.c); 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §57 odst.1; 500/2004 Sb.: §67; 500/2004 Sb.: §142; 503/2006 Sb.: §18c odst.1 písm.c); 526/2006 Sb.: §5 písm.d); JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD195903CZ Pl. ÚS 43/10 - 1; JUD205622CZ II. ÚS 3608/10 - 1; JUD206299CZ I. ÚS 263/11 - 1; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86;

3639/2017 Územní rozhodnutí: řízení o prodloužení platnosti; nové řízení

Datum: 10.01.2017 · Sbírkové č.: 3639/2017 · Sp. zn.: 65 A 52/2015 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc · Vydání: 11/2017 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §101 písm.c); 500/2004 Sb.: §102 odst.1; 183/2006 Sb.: §93 odst.3;

3640/2017 Ochranné známky: nezbytná podmínka pro mezinárodní zápis ochranné známky

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 3640/2017 · Sp. zn.: 9 A 77/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2017 · Strana: 958 · Vztah k předpisu: 65/1975 Sb.; 441/2003 Sb.: §47 odst.1;

3641/2017 Místní referendum: náležitosti a vady návrhu přípravného výboru; přípustnost navržené otázky

Datum: 31.08.2017 · Sbírkové č.: 3641/2017 · Sp. zn.: Ars 2/2017 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2017 · Strana: 961 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.22; 128/2000 Sb.: §3; 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.a); 22/2004 Sb.: §6; 22/2004 Sb.: §8 odst.3; 22/2004 Sb.: §10; 22/2004 Sb.: §11; 22/2004 Sb.: §12; 22/2004 Sb.: §13 odst.1; 22/2004 Sb.: §13 odst.2; 22/2004 Sb.: §14; 22/2004 Sb.: §57 odst.1 písm.a); 44 Ca 44/2009 - 33; 22/2014 Sb.; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26; JUD224269CZ Ars 4/2012 - 47; JUD239943CZ Ars 2/2012 - 43; JUD240082CZ Ars 2/2013 - 59; JUD244907CZ Ars 3/2013 - 29; JUD275862CZ Ars 4/2014 - 99; JUD275923CZ Ars 3/2014 - 41; JUD280885CZ Ars 7/2014 - 126; JUD322765CZ Ars 4/2015 - 45; JUD346483CZ Ars 1/2017 - 44;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.