Vydání 1/2017

Číslo: 1/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3497/2017 - 3514/2017

Obsah vydání 1/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3497/2017 Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních

Datum: 27.09.2016 · Sbírkové č.: 3497/2017 · Sp. zn.: 15 A 16/2015 - 45 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1/2017 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 449/2001 Sb.: §30 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; JUD34840CZ Pl. ÚS 3/06 - 1; JUD23183CZ 25 Cdo 1211/2001; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125; JUD133925CZ 8 As 7/2007 - 64; JUD160603CZ 5 As 88/2008 - 85;

3498/2017 Řízení před soudem: změna opatrovníka; souhlas opatrovnického soudu; odmítnutí podání pro neodstranění vad

Datum: 19.10.2016 · Sbírkové č.: 3498/2017 · Sp. zn.: 6 As 272/2015 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §171 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 183/2006 Sb.: §123 odst.1; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98;

3499/2017 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 09.11.2016 · Sbírkové č.: 3499/2017 · Sp. zn.: 9 As 218/2016 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 127/2005 Sb.: §7; 127/2005 Sb.: §22b odst.1; 127/2005 Sb.: §114; 127/2005 Sb.: §118 odst.5 písm.a); 127/2005 Sb.: §129 odst.2; 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD29770CZ 283/81; JUD38416CZ 2 Aps 1/2006 - 80; JUD161075CZ 8 Ca 212/2008 - 61; 32002L0020 (EU): čl.10 odst.2; 32002L0020 (EU): čl.10 odst.3;

3500/2017 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; přechod působnosti správního orgánu

Datum: 10.11.2016 · Sbírkové č.: 3500/2017 · Sp. zn.: 4 Ads 168/2016 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §69; 150/2002 Sb.: §79; JUD196522CZ 4 Aps 3/2011 - 58; JUD326344CZ 5 As 9/2015 - 59;

3501/2017 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení; vázanost právním názorem Nejvyššího správního soudu

Datum: 10.11.2016 · Sbírkové č.: 3501/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 165/2016 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 280/2009 Sb.: §36 odst.4; JUD212430CZ IV. ÚS 3476/11 - 1; JUD239494CZ 8 As 8/2011 - 66; JUD234461CZ 1 Afs 80/2012 - 40; JUD285936CZ 4 Afs 68/2015 - 35;

3502/2017 Řízení před soudem: rozsah přezkumu; účastenství v řízení před správním orgánem; ochrana životního prostředí: změna integrovaného povolení; podstatná změna

Datum: 16.09.2016 · Sbírkové č.: 3502/2017 · Sp. zn.: 2 As 92/2016 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 76/2002 Sb.: §2 písm.i); JUD30255CZ 7 A 56/2002 - 54;

3503/2017 Daňové řízení: lhůta pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce

Datum: 31.10.2016 · Sbírkové č.: 3503/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 178/2016 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 29 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §179 odst.4;

3504/2017 Daň z příjmů: náhrady cestovních výdajů; pracovní cesta; agenturní zaměstnávání

Datum: 20.10.2016 · Sbírkové č.: 3504/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 177/2016 - 14 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 35 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.7 písm.a); 262/2006 Sb.: §42 odst.1; JUD39140CZ 1 Afs 73/2004 - 89;

3505/2017 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; řetězová obchodní transakce; důkazní břemeno

Datum: 31.08.2016 · Sbírkové č.: 3505/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 55/2016 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §72 odst.1 písm.a); JUD31246CZ Pl. ÚS 38/95; JUD32292CZ IV. ÚS 402/99; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD44137CZ 2 Ans 1/2005 - 57; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD132900CZ 1 Afs 15/2008 - 100; JUD146317CZ 9 Afs 30/2008 - 86; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD163748CZ 9 Afs 83/2009 - 232; JUD166581CZ 9 Afs 94/2009 - 156; JUD182279CZ 8 Afs 14/2010 - 195; JUD212036CZ 1 Afs 75/2011 - 62; JUD240310CZ 8 Afs 44/2011 - 103; JUD238904CZ 1 As 23/2013 - 53; JUD282093CZ 9 Afs 152/2013 - 49; JUD262456CZ 3 Afs 41/2014 - 46; JUD306300CZ 6 Afs 130/2014 - 60; JUD306442CZ 2 Afs 15/2014 - 59; JUD324426CZ 4 Afs 295/2015 - 45;

3506/2017 Daň z přidané hodnoty: veřejnoprávní vysílání; nárok na odpočet daně

Datum: 30.08.2016 · Sbírkové č.: 3506/2017 · Sp. zn.: 5 Afs 124/2014 - 178 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 235/2004 Sb.: §72 odst.5; 235/2004 Sb.: §76 odst.10; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD191134CZ 9 Afs 112/2009 - 185; JUD213323CZ 9 Afs 35/2011 - 296; JUD279936CZ 5 Afs 124/2014 - 79; JUD329178CZ 5 Afs 124/2014 - 141; 31977L0388 (EU): čl.2; 32006L0112 (EU): čl.2 odst.1 písm.c);

3507/2017 Pozemkové úpravy: změna obvodu pozemkových úprav

Datum: 08.09.2016 · Sbírkové č.: 3507/2017 · Sp. zn.: 30 A 83/2016 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2017 · Strana: 61 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.; 265/1992 Sb.; 139/2002 Sb.: §2; 139/2002 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 139/2002 Sb.: §9 odst.6;

3508/2017 Místní poplatky: poplatek za užívání veřejného prostranství; územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; vystupování obce v soukromoprávních vztazích

Datum: 20.10.2016 · Sbírkové č.: 3508/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 102/2016 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.; 89/2012 Sb.: §1903; JUD154369CZ 9 Afs 86/2008 - 89;

3509/2017 Ochranné známky: řízení o námitkách; pravděpodobnost záměny

Datum: 22.06.2016 · Sbírkové č.: 3509/2017 · Sp. zn.: 9 A 28/2013 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2017 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.; 121/2000 Sb.; 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD34565CZ 1 As 28/2006; JUD141412CZ 4 As 90/2006 - 123; JUD133993CZ 9 As 59/2007 - 141;

3510/2017 Ochranné známky: zápisná způsobilost, rozlišovací způsobilost, zaměnitelnost

Datum: 11.10.2016 · Sbírkové č.: 3510/2017 · Sp. zn.: 2 As 96/2015 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.; 121/2000 Sb.; 441/2003 Sb.: §4; 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD34565CZ 1 As 28/2006 - 97; JUD141412CZ 4 As 90/2006 - 123; JUD133993CZ 9 As 59/2007 - 141; JUD145900CZ 4 As 31/2008 - 153; JUD149217CZ 1 As 22/2008 - 100; JUD304304CZ 9 A 260/2010 - 135; JUD202129CZ 7 As 35/2011 - 246; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD221717CZ 7 As 89/2012 - 48; JUD277766CZ 6 As 54/2013 - 128; JUD268492CZ 2 As 102/2014 - 22; JUD283287CZ 10 As 100/2014 - 120; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47; JUD310909CZ 1 As 86/2015 - 29; JUD319407CZ 4 As 113/2015 - 34;

3511/2017 Volby do Senátu: zveřejnění předvolebních průzkumů

Datum: 10.11.2016 · Sbírkové č.: 3511/2017 · Sp. zn.: Vol 8/2016 - 29 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §16 odst.5; 247/1995 Sb.: §16 odst.3; JUD33173CZ Pl. ÚS 73/04; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD34448CZ Vol 43/2006 - 19; JUD314912CZ 6 As 167/2015 - 37;

3512/2017 Ochrana lesa: schválení nového lesního hospodářského plánu

Datum: 14.09.2016 · Sbírkové č.: 3512/2017 · Sp. zn.: 1 As 287/2015 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §27; 289/1995 Sb.; JUD146185CZ 2 As 64/2008 - 122;

3513/2017 Mezinárodní ochrana: zajištění cizince; k pojmu "nebezpečí pro veřejný pořádek"

Datum: 12.10.2016 · Sbírkové č.: 3513/2017 · Sp. zn.: 2 Azs 122/2016 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 114 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §80; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD241817CZ 5 Azs 13/2013 - 30; JUD321119CZ 5 Azs 2/2016 - 30;

3514/2017 Mezinárodní ochrana: určení státu příslušného k posouzení žádosti; použití čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III

Datum: 05.10.2016 · Sbírkové č.: 3514/2017 · Sp. zn.: 8 Azs 123/2016 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2017 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a odst.1 písm.b); JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD324227CZ 29 Az 8/2016 - 36; JUD324893CZ 6 Azs 67/2016 - 34; 32013R0604 (EU): čl.3 odst.2; 32013R0604 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.