Vydání 10/2015

Číslo: 10/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3268/2015 - 3281/2015

Obsah vydání 10/2015

Stáhnout PDF

3268/2015 Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti rozhodnutí

Datum: 14.07.2015 · Sbírkové č.: 3268/2015 · Sp. zn.: 8 As 141/2012 - 57 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2015 · Strana: 901 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §32 odst.1 písm.g); 500/2004 Sb.: §68 odst.2; JUD30492CZ 2 Afs 47/2004 - 83; JUD103062CZ 2 As 94/2006 - 51; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD161398CZ 8 As 62/2009 - 65; JUD195082CZ 8 As 54/2010 - 85; JUD200998CZ 8 As 33/2011 - 70; JUD208070CZ 8 As 68/2011 - 98; JUD210049CZ 3 Ads 96/2011 - 118; JUD289697CZ 10 A 166/2012 - 42; JUD289699CZ 10 A 165/2012 - 53; JUD290454CZ 8 A 106/2012 - 56;

3269/2015 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným (omisivním) zásahem; daňové řízení; prostředky ochrany; znění petitu

Datum: 23.04.2015 · Sbírkové č.: 3269/2015 · Sp. zn.: 22 A 77/2014 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 10/2015 · Strana: 906 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §87 odst.2; 280/2009 Sb.: §38; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD153958CZ 7 Aps 2/2009 - 197; JUD244651CZ 9 Aps 4/2013 - 25; JUD281612CZ 9 Afs 279/2014 - 29;

3270/2015 Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

Datum: 01.07.2015 · Sbírkové č.: 3270/2015 · Sp. zn.: 10 Ads 99/2014 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2015 · Strana: 911 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §29 odst.1; 150/2002 Sb.: §73; 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §73 odst.4; 150/2002 Sb.: §73 odst.2-5; 150/2002 Sb.: §107; JUD33409CZ Pl. ÚS 24/04; JUD43953CZ 2 Afs 131/2005 - 49; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49; JUD157301CZ 5 As 78/2008 - 98; JUD218956CZ 3 Ads 7/2012 - 28; JUD221595CZ 3 Ads 11/2012 - 34; JUD233939CZ 4 Ads 105/2012 - 42; JUD240074CZ 4 Ads 120/2012 - 37; JUD240316CZ 4 Ads 57/2012 - 36; JUD240714CZ 3 Ads 134/2012 - 23; JUD238119CZ 4 Ads 8/2013 - 31; JUD238290CZ 6 As 61/2013 - 20; JUD239508CZ 6 Ads 15/2013 - 28; JUD239531CZ 6 Ads 18/2013 - 38; JUD239570CZ 4 As 74/2013 - 31; JUD244878CZ 3 Ads 45/2013 - 33; JUD247829CZ 7 As 30/2013 - 34; JUD249997CZ 6 Ads 26/2013 - 27; JUD251213CZ 3 Ads 78/2013 - 25; JUD252467CZ 3 Ads 39/2013 - 43; JUD253143CZ 3 Ads 32/2013 - 18; JUD252449CZ 8 Ads 61/2014 - 28; JUD258577CZ 2 Ads 94/2014 - 26; JUD284572CZ 6 Afs 73/2014 - 86; JUD285918CZ 9 As 183/2014 - 34;

3271/2015 Soudní poplatky: povinnost zaplatit soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti

Datum: 09.06.2015 · Sbírkové č.: 3271/2015 · Sp. zn.: 1 As 196/2014 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2015 · Strana: 918 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 549/1991 Sb.: §1 písm.a); 549/1991 Sb.: §2 odst.2 písm.b); 549/1991 Sb.: §4 odst.1 písm.d); JUD52108CZ 9 As 3/2007 - 77; JUD231902CZ 8 As 120/2012 - 19; JUD252456CZ 3 As 125/2012 - 43; JUD280123CZ 1 As 196/2014 - 12;

3272/2015 Daňové řízení: žádost o posečkání solárního odvodu odváděného metodou srážky; rdousící efekt

Datum: 12.11.2014 · Sbírkové č.: 3272/2015 · Sp. zn.: 59 Af 23/2013 - 127 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 10/2015 · Strana: 922 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.; 280/2009 Sb.: §106 odst.1 písm.b); 280/2009 Sb.: §156 odst.1; JUD216059CZ Pl. ÚS 17/11 - 1; JUD245879CZ 1 Afs 76/2013 - 57;

3273/2015 Daň z příjmů: odpočet od základu daně; projekty výzkumu a vývoje

Datum: 11.06.2015 · Sbírkové č.: 3273/2015 · Sp. zn.: 10 Afs 24/2014 - 119 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 928 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §2 odst.1; 586/1992 Sb.: §34 odst.5; 586/1992 Sb.: §34 odst.4; 280/2009 Sb.: §95 odst.1; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD47583CZ 8 Afs 3/2005 - 59; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD104566CZ 4 Ads 21/2007 - 77; JUD106626CZ 5 As 29/2007 - 64; JUD149163CZ 1 As 61/2008 - 98; JUD200241CZ 5 As 72/2010 - 60; JUD202843CZ 8 Afs 13/2011 - 81; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD221621CZ 2 Afs 55/2012 - 24; JUD223159CZ 2 Afs 38/2012 - 25; JUD240852CZ 8 As 63/2012 - 37;

3274/2015 Spotřební daně: režim podmíněného osvobození od spotřební daně během dopravy vybraných výrobků; objektivní odpovědnost

Datum: 03.06.2015 · Sbírkové č.: 3274/2015 · Sp. zn.: 6 Afs 48/2015 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 937 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §28 odst.9; 353/2003 Sb.: §28 odst.2; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD44137CZ 2 Ans 1/2005 - 57; JUD107214CZ 9 Afs 47/2007 - 172; JUD139586CZ 9 Afs 110/2007 - 102; JUD157594CZ 7 Afs 107/2009 - 166; JUD240755CZ 1 Afs 21/2013 - 66; 31992L0012 (EU);

3275/2015 Daň z přidané hodnoty: účast plátce na podvodu na DPH

Datum: 25.06.2015 · Sbírkové č.: 3275/2015 · Sp. zn.: 6 Afs 130/2014 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 949 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.; JUD49683CZ 5 Afs 129/2006 - 142; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD106481CZ 1 As 15/2008 - 61; JUD163748CZ 9 Afs 83/2009 - 232; JUD182279CZ 8 Afs 14/2010 - 195; JUD240357CZ 1 Afs 59/2013 - 34;

3276/2015 Právo na informace: české technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Datum: 28.05.2015 · Sbírkové č.: 3276/2015 · Sp. zn.: 1 As 162/2014 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 964 · Vztah k předpisu: 22/1997 Sb.: §5 odst.8; 106/1999 Sb.: §2 odst.3; 183/2006 Sb.: §196 odst.2; JUD151901CZ Pl. ÚS 40/08; JUD139598CZ 2 As 38/2007 - 78; JUD108101CZ 1 As 17/2008 - 67; JUD174672CZ 1 As 28/2010 - 86; JUD277762CZ 10 As 226/2014 - 16;

3277/2015 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; zahlazení odsouzení za trestný čin

Datum: 26.01.2015 · Sbírkové č.: 3277/2015 · Sp. zn.: 8 Azs 25/2014 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 978 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87k odst.1;

3278/2015 Pobyt cizinců: internetová registrace žadatele; význam formy předání žádosti

Datum: 10.12.2014 · Sbírkové č.: 3278/2015 · Sp. zn.: 3 A 109/2014 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2015 · Strana: 982 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §70 odst.1; 326/1999 Sb.: §169 odst.13;

3279/2015 Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu konverze ke křesťanství

Datum: 25.06.2015 · Sbírkové č.: 3279/2015 · Sp. zn.: 4 Azs 71/2015 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 984 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §13; 325/1999 Sb.: §14a; 325/1999 Sb.: §14b; 325/1999 Sb.: §14; JUD40187CZ 3 Azs 12/2003 - 38; JUD40394CZ 5 Azs 47/2003 - 48; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD30996CZ 4 Azs 152/2004 - 36; JUD37924CZ 6 Azs 235/2004 - 57; JUD44245CZ 2 Azs 128/2005 - 50; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD107154CZ 1 Azs 18/2007 - 55; JUD133881CZ 5 Azs 18/2008 - 83; JUD218516CZ 6 Azs 4/2012 - 67; JUD253810CZ 5 Azs 2/2013 - 26;

3280/2015 Nemocenské pojištění: regresní náhrada uložená třetí osobě; krácení nemocenského

Datum: 17.06.2015 · Sbírkové č.: 3280/2015 · Sp. zn.: 4 Ads 100/2013 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 993 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.; 187/2006 Sb.: §125 odst.3; 187/2006 Sb.: §126 odst.1; JUD39456CZ 6 A 75/2000 - 37; JUD247082CZ 4 Ads 100/2013 - 26; JUD283265CZ Konf 8/2014 - 25;

3281/2015 Veřejné zakázky: označení obálky nabídky; více obálek; otevření obálek; zrušení zadávacího řízení

Datum: 24.06.2015 · Sbírkové č.: 3281/2015 · Sp. zn.: 8 As 32/2014 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2015 · Strana: 999 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §69 odst.5; 137/2006 Sb.: §71 odst.4; 137/2006 Sb.: §84 odst.2 písm.e); HI2717CZ 8 As 32/2014 - 38; JUD33388CZ IV. ÚS 136/05; JUD26290CZ 6 A 118/2001 - 44; JUD30794CZ 5 Afs 151/2004 - 73; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD161353CZ 2 Afs 64/2009 - 109; JUD195103CZ 1 As 79/2009 - 165; JUD183806CZ 1 Afs 45/2010 - 159; JUD243264CZ 8 Afs 53/2012 - 46;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.