Vydání 4/2013

Číslo: 4/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2784/2013 - 2800/2013

Obsah vydání 4/2013

Stáhnout PDF

2784/2013 Správní řízení: povaha lhůty pro odvolání soudního exekutora z funkce

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 2784/2013 · Sp. zn.: 5 As 115/2012 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §15 odst.3;

2785/2013 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti; opatření proti nečinnosti

Datum: 10.12.2012 · Sbírkové č.: 2785/2013 · Sp. zn.: 2 Ans 14/2012 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §81; 500/2004 Sb.: §71; 500/2004 Sb.: §71 odst.5; 500/2004 Sb.: §80; 500/2004 Sb.: §80 odst.4; JUD39335CZ III. ÚS 677/07 - 1; JUD207237CZ 62 A 8/2010 - 74;

2786/2013 Správní trestání: výjimka ze zásady koncentrace řízení

Datum: 27.11.2012 · Sbírkové č.: 2786/2013 · Sp. zn.: 1 As 136/2012 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §82 odst.4; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD195141CZ 5 As 7/2011 - 48;

2787/2013 Daňové řízení: zástavní právo; společné jmění manželů

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 2787/2013 · Sp. zn.: 45 Af 11/2012 - 21 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2013 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §101 odst.3; 280/2009 Sb.: §170 odst.1; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54;

2788/2013 Daňové řízení: nahlížení do spisů

Datum: 26.11.2012 · Sbírkové č.: 2788/2013 · Sp. zn.: 15Af 73/2010 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 4/2013 · Strana: 331 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §23 odst.2; 337/1992 Sb.: §46 odst.2; JUD33598CZ IV. ÚS 359/05; JUD31012CZ 6 A 116/2001 - 120;

2789/2013 Daň z příjmů: započtení soukromoprávní pohledávky; stanovení daně po prekluzivní lhůtě

Datum: 20.12.2012 · Sbírkové č.: 2789/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 93/2012 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §59 odst.3; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135;

2790/2013 Veřejné zakázky: zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění; ochrana výhradních práv

Datum: 11.01.2013 · Sbírkové č.: 2790/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 42/2012 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §23 odst.4 písm.a); HI5333CZ 5 Afs 42/2012 - 53;

2791/2013 Právo na informace: vnitřní pokyny

Datum: 30.08.2012 · Sbírkové č.: 2791/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 99/2009 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2013 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.a); JUD105710CZ 5 As 28/2007 - 89;

2792/2013 Právo průmyslového vlastnictví: řízení o výmazu užitného vzoru

Datum: 17.10.2012 · Sbírkové č.: 2792/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 203/2009 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2013 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 478/1992 Sb.: §18 odst.2;

2793/2013 Stavební řízení: šetrnost k zájmům vlastníků sousedících pozemků

Datum: 26.09.2012 · Sbírkové č.: 2793/2013 · Sp. zn.: 30A 22/2011 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2013 · Strana: 363 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §76 odst.2; 183/2006 Sb.: §90;

2794/2013 Provoz na pozemních komunikacích: podmínky udělení řidičského oprávnění cizímu státnímu příslušníkovi

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 2794/2013 · Sp. zn.: 57A 5/2011 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2013 · Strana: 366 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §2 písm.hh); 361/2000 Sb.: §82 odst.1 písm.d);

2795/2013 Volba prezidenta republiky: lhůta k podání návrhu; kontrola petice

Datum: 13.12.2012 · Sbírkové č.: 2795/2013 · Sp. zn.: Vol 11/2012 - 63 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.56 odst.5; 1/1993 Sb.: čl.56; 275/2012 Sb.: §25 odst.5; 275/2012 Sb.: §25 odst.6; 275/2012 Sb.: §65 odst.1; JUD155047CZ Pl. ÚS 27/09; JUD195826CZ Pl. ÚS 6/11 - 1; JUD31307CZ III. ÚS 275/96;

2796/2013 Volba prezidenta republiky: registrace kandidátní listiny

Datum: 13.12.2012 · Sbírkové č.: 2796/2013 · Sp. zn.: Vol 13/2012 - 36 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 393 · Vztah k předpisu: 275/2012 Sb.: §25 odst.6; JUD31291CZ IV. ÚS 275/96; JUD31292CZ II. ÚS 275/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD160554CZ 7 Afs 111/2009 - 64;

2797/2013 Volba prezidenta republiky: aktivní legitimace navrhovatele

Datum: 13.12.2012 · Sbírkové č.: 2797/2013 · Sp. zn.: Vol 7/2012 - 69 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.56 odst.5; 1/1993 Sb.: čl.56; 150/2002 Sb.: §89 odst.4; 150/2002 Sb.: §89 odst.1 písm.c); 275/2012 Sb.: §26;

2798/2013 Volba prezidenta republiky: povaha petice připojené ke kandidátní listině

Datum: 13.12.2012 · Sbírkové č.: 2798/2013 · Sp. zn.: Vol 6/2012 - 28 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 85/1990 Sb.: §5 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.18; 2/1993 Sb.: čl.18 odst.1; 275/2012 Sb.: §25 odst.3;

2799/2013 Místní referendum: přípustnost konání místního referenda; den a doba hlasování v místním referendu

Datum: 10.12.2012 · Sbírkové č.: 2799/2013 · Sp. zn.: Ars 2/2012 - 63 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 408 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §5 odst.1; 22/2004 Sb.: §7 písm.d); 22/2004 Sb.: §8 odst.3; JUD33179CZ IV. ÚS 223/04; JUD191584CZ 44 A 62/2010 - 19; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26;

2800/2013 Místní referendum: účastenství vlastníka pozemku v řízení ve věcech místního referenda

Datum: 13.12.2012 · Sbírkové č.: 2800/2013 · Sp. zn.: Ars 5/2012 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2013 · Strana: 418 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §91a; 22/2004 Sb.; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.