Vydání 4/2011

Číslo: 4/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2229/2011 - 2257/2011

Obsah vydání 4/2011

Stáhnout PDF

2229/2011 Daňové řízení: počátek běhu prekluzivní lhůty

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 2229/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 15/2009 - 122 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 do 31.12.2009; 337/1992 Sb.: §47; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD37819CZ IV. ÚS 613/06; JUD142840CZ I. ÚS 1611/07; JUD147274CZ II. ÚS 1416/07; JUD149519CZ 1 Afs 139/2006 - 108; JUD155418CZ 2 As 35/2008 - 56; JUD147432CZ 8 Afs 3/2009 - 101; JUD152181CZ 2 Afs 35/2009 - 91;

2230/2011 Řízení před soudem: závaznost nálezů Ústavního soudu; daňové řízení: počátek běhu prekluzivní lhůty

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 2230/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 27/2009 - 98 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 290 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD33154CZ III. ÚS 252/04; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD37819CZ IV. ÚS 613/06 - 1; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD148968CZ 9 Afs 42/2008 - 84; JUD155418CZ 2 As 35/2008 - 56;

2231/2011 Daňové řízení: k pojmu "ukončení činnosti"

Datum: 12.01.2010 · Sbírkové č.: 2231/2011 · Sp. zn.: 31Ca 51/2009 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2011 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.9;

2232/2011 Daňové řízení: nahlížení do spisu

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2232/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 33/2009 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 299 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §23 odst.4; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.c); JUD33598CZ IV. ÚS 359/05; JUD30617CZ 5 Azs 43/2003 - 38; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98;

2233/2011 Správní řízení: nahlížení do spisu osobou, která není účastníkem řízení

Datum: 04.06.2010 · Sbírkové č.: 2233/2011 · Sp. zn.: 5 As 75/2009 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 500/2004 Sb.: §38 odst.1; 500/2004 Sb.: §38 odst.2; JUD26281CZ 6 A 164/2002 - 8;

2234/2011 Správní řízení: nahlížení do spisu

Datum: 05.03.2010 · Sbírkové č.: 2234/2011 · Sp. zn.: 10Ca 140/2009 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2011 · Strana: 306 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.; 500/2004 Sb.: §38; 500/2004 Sb.: §38 odst.2;

2235/2011 Správní řízení: rozsah poučovací povinnosti správního orgánu

Datum: 13.10.2010 · Sbírkové č.: 2235/2011 · Sp. zn.: 1 As 51/2010 - 214 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §4 odst.2; 183/2006 Sb.: §129; JUD31555CZ I. ÚS 63/96; JUD31710CZ III. ÚS 480/97;

2236/2011 Správní trestání: přestupek ublížení na cti

Datum: 23.04.2010 · Sbírkové č.: 2236/2011 · Sp. zn.: 5 As 76/2009 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.a); 2/1993 Sb.: čl.7; 2/1993 Sb.: čl.10; 500/2004 Sb.: §62 odst.2; JUD17566CZ 6102/35; JUD1659CZ 1 Tfz 2/74; JUD37878CZ 2 As 60/2006 - 53;

2237/2011 Správní trestání: změna rozhodnutí v neprospěch odvolatele; energetika: smlouva o dodávce plynu

Datum: 09.02.2010 · Sbírkové č.: 2237/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 33/2008 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2011 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §61 odst.2 písm.g); 458/2000 Sb.: §72 odst.1; 500/2004 Sb.: §90 odst.3; JUD12643CZ 2 Cdon 374/97;

2238/2011 Veřejné zdravotní pojištění: nevybírání regulačních poplatků

Datum: 10.11.2010 · Sbírkové č.: 2238/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 106/2010 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 324 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §16a odst.1 písm.a); 48/1997 Sb.: §16a odst.1 písm.e); 48/1997 Sb.: §16a odst.1 písm.d); 48/1997 Sb.: §16a odst.9; 48/1997 Sb.: §16a odst.1 písm.c); 48/1997 Sb.: §16a odst.1 písm.b);

2239/2011 Veřejné zdravotní pojištění: zjištění výše pojistného; promlčení pojistného

Datum: 12.05.2010 · Sbírkové č.: 2239/2011 · Sp. zn.: 5 Ca 202/2007 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2011 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 592/1992 Sb.: §16 odst.1; JUD38896CZ 15 Aps 201/2006 - 22;

2240/2011 Důchodové pojištění: invalidní důchod; odůvodnění posudku

Datum: 11.11.2010 · Sbírkové č.: 2240/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 61/2010 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §39 odst.1; JUD30604CZ 4 Ads 13/2003 - 54;

2241/2011 Svobodný přístup k informacím: informace o probíhajícím trestním řízení

Datum: 01.12.2010 · Sbírkové č.: 2241/2011 · Sp. zn.: 1 As 44/2010 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §8a odst.1; 106/1999 Sb.: §11 odst.4 písm.a); JUD163810CZ Pl. ÚS 2/10 - 1; JUD156257CZ 6 As 18/2009 - 63; JUD185950CZ 1 As 97/2009 - 119; JUD174672CZ 1 As 28/2010 - 86;

2242/2011 Celní právo: právo vymáhat nedoplatek cla; stavení a přerušení promlčecí lhůty

Datum: 30.11.2010 · Sbírkové č.: 2242/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 86/2009 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §112; 13/1993 Sb.: §282 odst.2; 13/1993 Sb.: §282; JUD34535CZ 5 As 50/2005 - 53; JUD48616CZ 2 As 88/2006 - 56; JUD102351CZ 1 Afs 115/2006 - 50; JUD146695CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD183219CZ 7 Afs 51/2007 - 121; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105;

2243/2011 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně; přijetí dotace ze státního rozpočtu

Datum: 11.11.2010 · Sbírkové č.: 2243/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 77/2010 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b); 218/2000 Sb.; 435/2004 Sb.; JUD145322CZ 1 As 30/2008 - 49;

2244/2011 Územní plánování: zástupce veřejnosti; opatření obecné povahy: námitky proti územně plánovací dokumentaci

Datum: 27.10.2010 · Sbírkové č.: 2244/2011 · Sp. zn.: 2 Ao 5/2010 - 24 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 353 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §23; 150/2002 Sb.: §65 odst.2; 150/2002 Sb.: §101a-101d; 500/2004 Sb.: §172 odst.5; 183/2006 Sb.: §23; JUD30385CZ 28 Ca 444/2001 - 100; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD133776CZ 5 Ao 3/2008 - 27; JUD163707CZ 3 Ads 128/2009 - 71;

2245/2011 Nařízení vlády: odkaz na ustanovení technické normy; ochrana spotřebitele: bezpečnost výrobků

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2245/2011 · Sp. zn.: 5 As 69/2009 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 357 · Vztah k předpisu: 22/1997 Sb.; 102/2001 Sb.; 198/2007 Sb.: §2 písm.f); 198/2007 Sb.: §3 odst.2; JUD32921CZ Pl. ÚS 31/03; JUD31182CZ Pl. ÚS 17/95; JUD32235CZ Pl. ÚS 45/2000; JUD162202CZ 4 Ads 120/2009 - 88; JUD180962CZ 7 As 16/2010 - 64; 32001L0095 (EU);

2246/2011 Ochrana spotřebitele: pojem "zájezd"

Datum: 02.07.2010 · Sbírkové č.: 2246/2011 · Sp. zn.: 7 As 27/2010 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 159/1999 Sb.: §1 odst.1; JUD29942CZ C - 400/00;

2247/2011 Správní trestání: užití principů trestního práva; zákaz reformace in peius

Datum: 25.02.2009 · Sbírkové č.: 2247/2011 · Sp. zn.: 8 As 5/2009 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §87 odst.4; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135;

2248/2011 Správní trestání: souběh přestupků; absorpční zásada

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 2248/2011 · Sp. zn.: 1 As 28/2009 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §12 odst.2; 200/1990 Sb.: §57 odst.1; JUD30865CZ 6 As 57/2004 - 54; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2249/2011 Daňové řízení: přípustnost opravných prostředků proti rozhodnutí o žádosti o prominutí daně

Datum: 09.10.2009 · Sbírkové č.: 2249/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 44/2009 - 64 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 337/1992 Sb.: §55a odst.4; 337/1992 Sb.: §55a odst.1; 337/1992 Sb.: §65; JUD154152CZ III. ÚS 2556/07; JUD152853CZ I. ÚS 398/09; JUD103416CZ 1 Afs 101/2004 - 58; LIT36815CZ;

2250/2011 Daňové řízení: běh prekluzivní lhůty po dobu řízení o ústavní stížnosti

Datum: 24.06.2008 · Sbírkové č.: 2250/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 49/2007 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47;

2251/2011 Doprava: povolení vnitrostátní autobusové linky; správní řízení: účastenství v řízení

Datum: 30.01.2009 · Sbírkové č.: 2251/2011 · Sp. zn.: 8 As 21/2008 - 189 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §27 odst.2; JUD38866CZ 33 - 76; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD38869CZ C - 432/05; JUD132341CZ C - 2/06; JUD34478CZ 3 Azs 259/2005 - 42; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD146462CZ 6 As 12/2007 - 140;

2252/2011 Důchodové pojištění: stanovení výše starobního důchodu

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 2252/2011 · Sp. zn.: 6 Ads 22/2006 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §16; 155/1995 Sb.: §18 odst.1; 155/1995 Sb.: §18 odst.4; 155/1995 Sb.: §31; 90/2001 Sb.m.s.; JUD32694CZ Pl. ÚS 15/02; JUD31126CZ Pl. ÚS 12/94; JUD31133CZ Pl. ÚS 4/95; JUD30742CZ 3 Ads 1/2004 - 59; JUD103434CZ 4 Ads 49/2006 - 40;

2253/2011 Veřejné zakázky: úplatný smluvní vztah

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 2253/2011 · Sp. zn.: 62Ca 33/2008 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2011 · Strana: 374 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §6 odst.1; HI5027CZ 62Ca 33/2008 - 57;

2254/2011 Horní právo: stanovení a převod dobývacího prostoru

Datum: 06.05.2009 · Sbírkové č.: 2254/2011 · Sp. zn.: 4 As 68/2008 - 138 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 374 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §5 odst.1; 44/1988 Sb.: §27 odst.7; 44/1988 Sb.: §27 odst.1; 44/1988 Sb.: §28; 44/1988 Sb.: §31 odst.4; 44/1988 Sb.: §32a; 44/1988 Sb.: §33; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4;

2255/2011 Stavební řízení: odložení ohlášení stavby; odložení podání

Datum: 25.06.2009 · Sbírkové č.: 2255/2011 · Sp. zn.: 7 As 10/2009 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 375 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §105 odst.4; 183/2006 Sb.: §105 odst.4;

2256/2011 Územní plánování: závazné limity využití území; řízení před soudem: žalobní legitimace účastníka územního řízení

Datum: 29.08.2008 · Sbírkové č.: 2256/2011 · Sp. zn.: 5 As 10/2008 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2011 · Strana: 375 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §29; 50/1976 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §29 odst.1; 150/2002 Sb.: §34 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42;

2257/2011 Pobyt cizinců: rodinný příslušník občana EU; pojem "společná domácnost"

Datum: 31.07.2008 · Sbírkové č.: 2257/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 275/2007 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2011 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §115; 326/1999 Sb.: §15a odst.4 písm.a); 326/1999 Sb.: §118;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.