Vydání 12/2010

Číslo: 12/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2144/2010 - 2161/2010

Obsah vydání 12/2010

Stáhnout PDF

2144/2010 Správní řízení: obnova řízení

Datum: 13.05.2010 · Sbírkové č.: 2144/2010 · Sp. zn.: 6 As 39/2009 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §94; 500/2004 Sb.: §100 odst.1 písm.a); JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

2145/2010 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; uložení pokuty v blokovém řízení

Datum: 24.08.2010 · Sbírkové č.: 2145/2010 · Sp. zn.: 5 As 39/2010 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1039 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §123b odst.2; 361/2000 Sb.: §123f odst.1; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2146/2010 Daňové řízení: zástavní právo

Datum: 10.08.2010 · Sbírkové č.: 2146/2010 · Sp. zn.: 2 Afs 52/2010 - 103 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1046 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §72; JUD34598CZ II. ÚS 349/03; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD161565CZ 9 Afs 70/2009 - 66;

2147/2010 Daňové řízení: místní přislušnost správce daně v přezkumném řízení

Datum: 01.07.2010 · Sbírkové č.: 2147/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 44/2009 - 103 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §4; 337/1992 Sb.: §55b; 280/2009 Sb.: §13;

2148/2010 Daňové řízení: přezkoumání daňového rozhodnutí; provedení daňové kontroly

Datum: 17.06.2010 · Sbírkové č.: 2148/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 85/2009 - 104 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1053 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.2; 337/1992 Sb.: §55b odst.6; 337/1992 Sb.: §55b odst.1; JUD32752CZ II. ÚS 334/02; JUD31532CZ II. ÚS 271/96; JUD30640CZ 2 Afs 80/2004 - 72; JUD34438CZ 1 Afs 70/2004 - 80; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57;

2149/2010 Daňové řízení: zpráva o daňové kontrole; řízení před soudem: náhrada nákladů řízení

Datum: 21.07.2010 · Sbírkové č.: 2149/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 96/2009 - 87 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1061 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.f); 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 177/1996 Sb.: §12 odst.3; JUD32340CZ IV. ÚS 121/01; JUD30531CZ 5 Afs 16/2004 - 60; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD175039CZ 7 Afs 1/2007 - 64;

2150/2010 Daňové řízení: procesní postavení spolupracující osoby; lhůta k vyměření daně; důkazní břemeno

Datum: 17.06.2010 · Sbírkové č.: 2150/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 51/2010 - 121 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1069 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §32 odst.1; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 586/1992 Sb.: §13; JUD30888CZ 1 Afs 154/2004 - 63; JUD34455CZ 5 Afs 42/2004 - 61; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

2151/2010 Daňové řízení: zpětvzetí odvolání

Datum: 30.06.2010 · Sbírkové č.: 2151/2010 · Sp. zn.: 22Ca 2/2009 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 12/2010 · Strana: 1073 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.a); 337/1992 Sb.: §48 odst.8;

2152/2010 Daň z příjmů: zdanění dividend

Datum: 27.05.2010 · Sbírkové č.: 2152/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 106/2009 - 112 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1076 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §51; 586/1992 Sb.: §36; 586/1992 Sb.: §38d;

2153/2010 Daň z převodu nemovitostí: osvobození nové stavby od daně; pojem "dřívější užívání stavby"

Datum: 10.02.2010 · Sbírkové č.: 2153/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 1/2010 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1081 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.7 písm.a); JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD32380CZ II. ÚS 277/99; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; LIT36487CZ;

2154/2010 Sociální zabezpečení: dávky sociální péče; paušální náhrada za výkon funkce přísedícího

Datum: 30.06.2010 · Sbírkové č.: 2154/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 2/2010 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1086 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §106 odst.1; 100/1988 Sb.: §107 odst.1; 463/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.a); 586/1992 Sb.: §6 odst.10 písm.b);

2155/2010 Sociální zabezpečení: rozhodnutí o prozatímní dávce; částečný invalidní důchod; řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 30.03.2010 · Sbírkové č.: 2155/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 113/2009 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1092 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD32296CZ IV. ÚS 393/2000; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; 31971R1408 (EU); 31972R0574 (EU);

2156/2010 Pomoc v hmotné nouzi: započítání příspěvku na péči do životního a existenčního minima

Datum: 21.04.2010 · Sbírkové č.: 2156/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 166/2009 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1099 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1; 108/2006 Sb.: §7; 108/2006 Sb.; 110/2006 Sb.: §7 odst.2 písm.h); 110/2006 Sb.: §7 odst.2 písm.j);

2157/2010 Restituce a rehabilitace: podmínka státního občanství; právo Evropské unie: aplikovatelnost Listiny základních práv Evropské unie

Datum: 16.06.2010 · Sbírkové č.: 2157/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 155/2009 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1102 · Vztah k předpisu: 622/2004 Sb.; JUD30707CZ 3 Ads 66/2004 - 46; JUD141340CZ 4 Ads 76/2007 - 68; 11997E/TXT (EU); 12007P/TXT (EU);

2158/2010 Místní referendum: soudní přezkum návrhu na vyhlášení místního referenda; stanovení termínu konání místního referenda

Datum: 30.07.2010 · Sbírkové č.: 2158/2010 · Sp. zn.: 44A 62/2010 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 12/2010 · Strana: 1108 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b);

2159/2010 Profesní samospráva: nezákonnost rozhodnutí v důsledku nesprávného složení příslušného orgánu

Datum: 21.07.2010 · Sbírkové č.: 2159/2010 · Sp. zn.: 3 Ads 74/2010 - 173 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1112 · Vztah k předpisu: 220/1991 Sb.: §18; 500/2004 Sb.: §13 odst.2; 500/2004 Sb.: §77; 500/2004 Sb.: §77 odst.1; JUD32540CZ III. ÚS 728/01; JUD32754CZ I. ÚS 181/01; JUD30866CZ 5 A 154/2002 - 51;

2160/2010 Hospodářská soutěž: zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 2160/2010 · Sp. zn.: 62Ca 58/2008 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2010 · Strana: 1120 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1; JUD30557CZ 2 A 11/2002 - 227; JUD34499CZ 31 Ca 164/2005 - 59;

2161/2010 Ochrana spotřebitele: pojem "zákazník" v kontextu cestovních smluv

Datum: 19.08.2010 · Sbírkové č.: 2161/2010 · Sp. zn.: 1 As 46/2010 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2010 · Strana: 1124 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §852a-852k; 40/1964 Sb.: §852a; 634/1992 Sb.: §13; 159/1999 Sb.: §4; 159/1999 Sb.; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; 31990L0314 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.