Vydání 12/2023

Číslo: 12/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4521/2023 - 4538/2023

Obsah vydání 12/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4521/2023 Ochrana zemědělského půdního fondu: přidaná hodnota záměru; záměr přesahující území obce; princip kontinuity závazných stanovisek

Datum: 31.08.2023 · Sbírkové č.: 4521/2023 · Sp. zn.: 43 A 68/2022 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 12/2023 · Strana: 761 · Vztah k předpisu:

4522/2023 Veřejné služby v přepravě: povinnost kraje zajišťovat dopravní obslužnost; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 31.05.2023 · Sbírkové č.: 4522/2023 · Sp. zn.: 6 As 285/2022 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 770 · Vztah k předpisu:

4523/2023 Pobyt cizinců: posouzení existence důvodného nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku u osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 13.07.2023 · Sbírkové č.: 4523/2023 · Sp. zn.: 2 Azs 285/2022 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 778 · Vztah k předpisu:

4524/2023 Autorský zákon: zvýšení sazby autorské odměny

Datum: 13.07.2023 · Sbírkové č.: 4524/2023 · Sp. zn.: 2 As 309/2021 - 110 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 782 · Vztah k předpisu:

4525/2023 Vyvlastnění: inhibitorium jako omezení ve smluvní volnosti

Datum: 27.09.2023 · Sbírkové č.: 4525/2023 · Sp. zn.: 6 As 204/2023 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 788 · Vztah k předpisu:

4526/2023 Daň z přidané hodnoty: doktrína esenciálních výdajů

Datum: 09.10.2023 · Sbírkové č.: 4526/2023 · Sp. zn.: 5 Afs 91/2022 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 791 · Vztah k předpisu:

4527/2023 Pobyt cizinců: povaha a závaznost sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele

Datum: 12.10.2023 · Sbírkové č.: 4527/2023 · Sp. zn.: 9 Azs 177/2023 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 795 · Vztah k předpisu:

4528/2023 Požární ochrana: oprávnění k provádění revize spalinových cest plynových spotřebičů

Datum: 11.10.2023 · Sbírkové č.: 4528/2023 · Sp. zn.: 2 As 82/2023 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 800 · Vztah k předpisu:

4529/2023 Pobyt cizinců: výzva k odstranění vad oznámení o změně zaměstnavatele

Datum: 27.09.2023 · Sbírkové č.: 4529/2023 · Sp. zn.: 4 Azs 124/2023 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 806 · Vztah k předpisu:

4530/2023 Správní trestání: hodnocení závažnosti přestupku řidiče při ukládání trestu provozovateli vozidla

Datum: 25.09.2023 · Sbírkové č.: 4530/2023 · Sp. zn.: 8 As 79/2022 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 812 · Vztah k předpisu:

4531/2023 Finanční arbitr: kompetence k rozhodování o určovacích návrzích

Datum: 11.10.2023 · Sbírkové č.: 4531/2023 · Sp. zn.: 6 Afs 161/2022 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 815 · Vztah k předpisu:

4532/2023 Provoz na pozemních komunikacích: povinnosti řidiče při zařazování z připojovacího do průběžného jízdního pruhu

Datum: 19.10.2023 · Sbírkové č.: 4532/2023 · Sp. zn.: 9 As 181/2023 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 818 · Vztah k předpisu:

4533/2023 Správní řízení: systémová podjatost; Zákon o dráhách: příslušnost speciálního stavebního úřadu

Datum: 02.08.2023 · Sbírkové č.: 4533/2023 · Sp. zn.: 6 As 52/2023 - 127 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 824 · Vztah k předpisu:

4534/2023 Správní trestání: závaznost pravidel chování pro lyžaře vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS)

Datum: 27.09.2023 · Sbírkové č.: 4534/2023 · Sp. zn.: 2 As 275/2020 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 831 · Vztah k předpisu:

4535/2023 Řízení před soudem: zohlednění důvodů zrušení trestního rozsudku, ze kterého správní orgán vycházel v době rozhodování

Datum: 19.10.2023 · Sbírkové č.: 4535/2023 · Sp. zn.: 10 Afs 104/2023 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 835 · Vztah k předpisu:

4536/2023 Rozšířený senát: následky nedodržení doby pro přípravu k jednání

Datum: 04.10.2023 · Sbírkové č.: 4536/2023 · Sp. zn.: 6 As 24/2021 - 30) · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2023 · Strana: 841 · Vztah k předpisu:

4537/2023 Rozšířený senát: pravomoc rozšířeného senátu

Datum: 24.10.2023 · Sbírkové č.: 4537/2023 · Sp. zn.: 6 As 285/2021 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2023 · Strana: 845 · Vztah k předpisu:

4538/2023 Daň z příjmů: povinnost oznámit bezúplatné nabytí "balíku" podílových listů jako osvobozený příjem

Datum: 03.10.2023 · Sbírkové č.: 4538/2023 · Sp. zn.: 8 Afs 370/2021 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2023 · Strana: 851 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.