Vydání 5/2022

Číslo: 5/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4322/2022 - 4336/2022

Obsah vydání 5/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4322/2022 Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení; nesplnění časové podmínky; rozpor se zásadou neutrality daně z přidané hodnoty

Datum: 13.01.2022 · Sbírkové č.: 4322/2022 · Sp. zn.: 62 Af 62/2018 - 182 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2022 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §44 odst.1; JUD675545CZ C-398/20; JUD376672CZ C-283/81; JUD280036CZ 9 Afs 170/2014 - 42; JUD427316CZ 1 Afs 29/2018 - 33; 32006L0112 (EU): čl.90 odst.1; 32006L0112 (EU): čl.90 odst.2;

4323/2022 Matriční evidence: poskytování údajů z matričních knih; postup dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum: 25.01.2022 · Sbírkové č.: 4323/2022 · Sp. zn.: 17 A 91/2020 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2022 · Strana: 356 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.3; 106/1999 Sb.; 301/2000 Sb.; JUD31297CZ III. ÚS 277/96; JUD139598CZ 2 As 38/2007 - 78; JUD388690CZ 10 As 118/2018 - 53; 31995L0046 (EU); 32016R0679 (EU);

4324/2022 Zákon o dráhách: smlouva o provozování drážní dopravy; soukromoprávní smlouva; oprávnění drážního úřadu

Datum: 25.02.2022 · Sbírkové č.: 4324/2022 · Sp. zn.: 10 As 351/2020 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 360 · Vztah k předpisu: 266/1994 Sb.: §31 odst.2; 500/2004 Sb.: §141 odst.1; 500/2004 Sb.: §159 odst.1; 89/2012 Sb.: §1746 odst.2; JUD30560CZ 7 As 58/2003 - 104; JUD344000CZ 1 As 292/2016 - 28; JUD628795CZ 6 Afs 20/2020 - 48;

4325/2022 Stavební řízení: příslušnost úřadu; kolaudační rozhodnutí. Ochrana veřejného zdraví: hygienické limity hluku

Datum: 22.02.2022 · Sbírkové č.: 4325/2022 · Sp. zn.: 7 As 135/2021 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 363 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §30 odst.1; 183/2006 Sb.: §119 odst.2; JUD107415CZ Pl. ÚS 35/06 - 1; JUD414646CZ Pl. ÚS 4/18 - 1; JUD447651CZ 7 As 538/2018 - 37; JUD530917CZ 6 A 26/2019 - 76; 32011L0092 (EU);

4326/2022 Mezinárodní ochrana: vážné onemocnění či zdravotní postižení jako důvod pro udělení mezinárodní ochrany nezletilému žadateli

Datum: 21.01.2022 · Sbírkové č.: 4326/2022 · Sp. zn.: 5 Azs 70/2020 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.3 odst.1; 104/1991 Sb.; 209/1992 Sb.: čl.8; 209/1992 Sb.: čl.3; 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.a-14a); 325/1999 Sb.: §14; JUD326421CZ C-562/13; JUD426925CZ IV. ÚS 950/19 - 1; JUD40187CZ 3 Azs 12/2003 - 38; JUD40394CZ 5 Azs 47/2003 - 48; JUD41431CZ 2 Azs 8/2004 - 55; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD148817CZ 1 Azs 105/2008 - 81; JUD148992CZ 5 Azs 46/2008 - 71; JUD193163CZ 5 Azs 6/2010 - 107; JUD209899CZ 5 Azs 15/2011 - 77; JUD213355CZ 2 Azs 38/2011 - 47; JUD244619CZ 5 Azs 14/2012 - 30; JUD387115CZ 5 Azs 201/2017 - 37; JUD442214CZ 5 Azs 383/2019 - 40; JUD443527CZ 5 Azs 404/2019 - 28; JUD447576CZ 5 Azs 220/2019 - 33; JUD452070CZ 5 Azs 220/2019 - 33; JUD458636CZ 30 Az 3/2019 - 77; JUD559771CZ 5 Azs 162/2020 - 47; JUD674885CZ 5 Azs 70/2020 - 103; 32011L0095 (EU): čl.15; 32011L0095 (EU); 32013L0032 (EU): čl.46 odst.3; 32013L0032 (EU); 62009CN0101 (EU); 62009CJ0057 (EU); 62013CJ0542 (EU); 62020CJ0091 (EU);

4327/2022 Veřejné zakázky: jednací řízení bez uveřejnění; nezákonný postup; nepodání nabídek; odůvodněnost zadávací podmínky. Řízení před správním orgánem: obsah správního spisu; právo nahlížet do správního spisu

Datum: 23.02.2022 · Sbírkové č.: 4327/2022 · Sp. zn.: 6 As 295/2020 - 143 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 382 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §50 odst.1; 134/2016 Sb.: §36 odst.1; 134/2016 Sb.: §63 odst.1 písm.a); 134/2016 Sb.: §260; HI7822CZ 6 As 295/2020 - 143; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD167069CZ 1 Afs 58/2009 - 541; JUD231837CZ 1 Afs 69/2012 - 55; JUD232750CZ 5 Afs 42/2012 - 53; JUD275960CZ 3 As 63/2014 - 28; JUD351994CZ 8 As 236/2016 - 51; JUD370134CZ 2 As 292/2017 - 34; JUD445512CZ 4 Afs 421/2019 - 34; JUD525488CZ 31 Af 59/2019 - 124; JUD475835CZ 1 As 108/2020 - 44; 62002CJ0385 (EU);

4328/2022 Správní řízení: řízení o právním nároku. Pobyt cizinců: zaměstnanecká karta; utajované informace

Datum: 07.02.2022 · Sbírkové č.: 4328/2022 · Sp. zn.: 10 Azs 438/2021 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 398 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §42g; 326/1999 Sb.: §169m odst.2; 500/2004 Sb.: §36 odst.3; JUD334555CZ Pl. ÚS 5/16 - 1; JUD627288CZ III. ÚS 2116/21 - 1; JUD102360CZ 6 Azs 142/2006 - 58; JUD320150CZ 4 As 1/2015 - 40; JUD349544CZ 10 Azs 153/2016 - 52; JUD378025CZ 9 As 134/2017 - 42; JUD423502CZ 9 Azs 74/2019 - 31; JUD423552CZ 1 Azs 2/2019 - 54; JUD446722CZ 3 Azs 298/2019 - 36; JUD452067CZ 2 Azs 259/2019 - 28; JUD590238CZ 108 A 3/2021 - 59; JUD609384CZ 10 Azs 266/2021 - 102; JUD609698CZ 57 A 14/2021 - 56; JUD626230CZ 57 A 23/2021 - 48; JUD628916CZ 43 A 13/2021 - 63; JUD692291CZ 10 Azs 438/2021 - 47; 32004L0038 (EU); 32011L0098 (EU): čl.8 odst.3; 32011L0098 (EU): čl.8; 62010CN0595 (EU); 62010CJ0584 (EU); 62010CN0593 (EU); 62011CJ0300 (EU);

4329/2022 Rozšířený senát: spor o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; příslušnost správního orgánu; promlčení

Datum: 23.02.2022 · Sbírkové č.: 4329/2022 · Sp. zn.: 4 As 65/2018 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2022 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 306/1999 Sb.; 500/2004 Sb.: §141; 500/2004 Sb.: §169 odst.1 písm.d); 500/2004 Sb.: §170; 89/2012 Sb.: §629 odst.1; JUD346785CZ I. ÚS 655/17 - 1; JUD360881CZ I. ÚS 655/17 - 2; JUD449681CZ Pl. ÚS 25/19 - 1; JUD30367CZ 5 A 153/2002 - 33; JUD102385CZ 29 Odo 1166/2004; JUD44093CZ 2 Afs 58/2005 - 90; JUD103051CZ 2 Afs 173/2006 - 77; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD148096CZ Komp 4/2007 - 99; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; JUD141306CZ 1 Afs 80/2008 - 104; JUD153969CZ 3 As 1/2009 - 171; JUD182914CZ 2 As 52/2010 - 59; JUD232442CZ 6 Ads 133/2012 - 57; JUD260440CZ Konf 62/2012 - 49; JUD244709CZ 9 Afs 38/2013 - 53; JUD245959CZ 7 Afs 98/2013 - 22; JUD252423CZ 2 Afs 23/2013 - 39; JUD284608CZ 9 As 40/2014 - 39; JUD286887CZ 7 As 69/2014 - 50; JUD286889CZ Nad 288/2014 - 58; JUD373641CZ 10 As 213/2014 - 187; JUD321131CZ Konf 10/2015 - 11; JUD331057CZ 5 As 85/2015 - 36; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48; JUD328175CZ 10 Afs 49/2016 - 33; JUD344000CZ 1 As 292/2016 - 28; JUD349373CZ 51 A 7/2016 - 52; JUD349411CZ 6 Afs 274/2016 - 8; JUD359744CZ 2 Afs 245/2016 - 43; JUD377084CZ Komp 2/2016 - 21; JUD362668CZ 1 Afs 58/2017 - 42; JUD362681CZ 10 Afs 270/2017 - 48; JUD368830CZ 52 A 73/2017 - 113; JUD431608CZ 1 As 436/2017 - 43; JUD377136CZ Konf 9/2018 - 8; JUD387733CZ Nad 99/2018 - 75; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31; JUD438987CZ 31 Af 32/2019 - 84; JUD443848CZ 5 Ads 364/2019 - 29; JUD510664CZ 6 As 174/2019 - 35; JUD559699CZ 7 Afs 193/2019 - 71; JUD561370CZ 6 As 174/2019 - 35; JUD657728CZ 3 As 439/2019 - 100;

4330/2022 Daňové řízení: náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou na cestě ke správci daně a zpět

Datum: 10.02.2022 · Sbírkové č.: 4330/2022 · Sp. zn.: 1 Afs 323/2021 - 30 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 382/2010 Sb.: §3 odst.1; JUD103477CZ Pl. ÚS 50/06 - 1; JUD339488CZ IV. ÚS 394/16 - 1; JUD347669CZ II. ÚS 4104/16 - 1; JUD388885CZ I. ÚS 1793/18 - 1; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD446737CZ 8 As 125/2018 - 34; JUD628848CZ 25 Af 100/2020 - 29; JUD693056CZ 1 Afs 323/2021 - 30;

4331/2022 Daň z přidané hodnoty: mezinárodní spolupráce a výměna informací

Datum: 07.02.2022 · Sbírkové č.: 4331/2022 · Sp. zn.: 10 Afs 127/2021 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 434 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §93 odst.1; JUD247863CZ C-276/12; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD182279CZ 8 Afs 14/2010 - 195; JUD247835CZ 1 Afs 73/2011 - 167; JUD284343CZ 9 Afs 288/2014 - 38; JUD436054CZ 10 Afs 163/2018 - 64; JUD446788CZ 9 Afs 295/2018 - 40; JUD435160CZ 7 Afs 209/2019 - 37; JUD626395CZ 10 Afs 92/2021 - 67; JUD693050CZ 10 Afs 127/2021 - 70; 31977L0799 (EU); 32010R0904 (EU); 32011L0016 (EU);

4332/2022 Státní služba: pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon dosavadní služby a pro výkon státní služby obecně; skončení služebního poměru

Datum: 20.01.2022 · Sbírkové č.: 4332/2022 · Sp. zn.: 6 Ads 277/2020 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 438 · Vztah k předpisu: 234/2014 Sb.: §72 odst.1 písm.c); JUD132354CZ 4 Ads 81/2005 - 125; JUD331758CZ 4 As 150/2016 - 28; JUD338926CZ 2 As 225/2016 - 36; JUD420686CZ 59 A 111/2017 - 36; JUD525400CZ 31 Af 42/2018 - 81; JUD460877CZ 15 Ad 6/2019 - 70; JUD692422CZ 6 Ads 277/2020 - 56;

4333/2022 Zemědělství: lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit dotace financované z národních zdrojů a rozpočtu Evropské unie; prekluze

Datum: 18.03.2022 · Sbírkové č.: 4333/2022 · Sp. zn.: 5 Afs 4/2021 - 66 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 446 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §41; JUD147896CZ I. ÚS 1169/07; JUD223777CZ 9 Afs 72/2011 - 218; JUD245858CZ 6 As 81/2013 - 56; JUD370266CZ 3 Afs 36/2017 - 85; JUD380573CZ 9 Afs 280/2017 - 57; JUD527414CZ 9 A 134/2017 - 114; JUD430242CZ 2 Afs 138/2018 - 48; JUD589982CZ 4 Afs 30/2021 - 21; 31978R0352 (EU); 31995R2988 (EU): čl.6 odst.1; 31995R2988 (EU); 31998R2799 (EU); 32000R0814 (EU); 32005R1290 (EU); 32008R0485 (EU); 32013R1306 (EU): čl.54; 32013R1306 (EU); 62007CJ0278 (EU); 62010CJ0131 (EU); 62013CJ0341 (EU); 62014CJ0052 (EU); 62014CJ0383 (EU); 62015CJ0584 (EU);

4334/2022 Místní poplatky: poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem; umístění dokladu o zaplacení ve vozidle. Správní trestání: dokazování

Datum: 31.01.2022 · Sbírkové č.: 4334/2022 · Sp. zn.: 6 As 164/2020 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 455 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §10; JUD343834CZ 2 As 249/2016 - 39; JUD380399CZ 9 As 352/2017 - 42; JUD428122CZ 1 Azs 181/2018 - 29; JUD430243CZ 2 As 310/2018 - 17; JUD460284CZ 17 A 166/2019 - 29; JUD468063CZ 4 As 488/2019 - 42; JUD692345CZ 6 As 164/2020 - 35;

4335/2022 Mezinárodní ochrana: bezpečná země původu. Řízení před soudem: zohlednění skutečností, které nastaly po datu rozhodnutí krajského soudu

Datum: 10.03.2022 · Sbírkové č.: 4335/2022 · Sp. zn.: 10 Azs 537/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2022 · Strana: 458 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.2; 209/1992 Sb.: čl.3; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §109 odst.5; JUD323630CZ I. ÚS 425/16 - 1; JUD193747CZ 7 Azs 79/2009 - 84; JUD229633CZ 8 Azs 27/2012 - 65; JUD316194CZ 10 Azs 194/2015 - 32; JUD454628CZ 6 Afs 176/2019 - 31; JUD675369CZ 34 Az 29/2019 - 58; JUD626298CZ 1 Azs 292/2021 - 51; 32001L0055 (EU): čl.5; 32001L0055 (EU); 32011L0095 (EU); 32013L0032 (EU); 32022D0382 (EU);

4336/2022 Rozšířený senát: hmotněprávní podmínky nároku na odpočet daně z přidané hodnoty; postavení plátce daně; důkazní břemeno

Datum: 23.03.2022 · Sbírkové č.: 4336/2022 · Sp. zn.: 1 Afs 334/2017 - 208 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2022 · Strana: 461 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §72; JUD333807CZ C-285/11; JUD42310CZ 5 Afs 188/2004 - 63; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD132900CZ 1 Afs 15/2008 - 100; JUD164325CZ 1 Afs 10/2010 - 71; JUD285919CZ 9 Afs 181/2014 - 34; JUD342683CZ 5 As 140/2014 - 76; JUD356692CZ 48 Af 14/2015 - 48; JUD340054CZ 6 Afs 246/2016 - 33; JUD354643CZ 4 Afs 58/2017 - 78; JUD355299CZ 1 Afs 10/2017 - 39; JUD442598CZ 1 Afs 334/2017 - 54; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31; 12012E/TXT (EU): čl.267; 32006L0112 (EU): čl.168 písm.a); 32006L0112 (EU); 62013CJ0018 (EU); 62014CJ0277 (EU); 62017CJ0459 (EU); 62020CJ0154 (EU); 62020CJ0281 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.