Vydání 1/2022

Číslo: 1/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4268/2022 - 4281/2022

Obsah vydání 1/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4268/2022 Přestupky: nepřípustnost žaloby proti příkazu vydanému na místě

Datum: 20.01.2020 · Sbírkové č.: 4268/2022 · Sp. zn.: 50 A 1/2020 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 1/2022 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 250/2016 Sb.: §91; JUD190062CZ 6 As 49/2003 - 46 prejudikatura; JUD239035CZ 7 As 100/2010 - 65 prejudikatura; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65 prejudikatura;

4269/2022 Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska

Datum: 23.09.2021 · Sbírkové č.: 4269/2022 · Sp. zn.: 15 A 44/2021 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2022 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §149 odst.7;

4270/2022 Mezinárodní ochrana: bezpečná země původu Řízení před soudem: přezkum splnění podmínek bezpečné země původu

Datum: 20.10.2021 · Sbírkové č.: 4270/2022 · Sp. zn.: 41 Az 58/2020 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2022 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.1 písm.k); 325/1999 Sb.: §16 odst.2; JUD49510CZ 4 Azs 195/2006 - 149; JUD208014CZ 6 Azs 22/2011 - 108; JUD475635CZ 6 Azs 168/2020 - 50; 12016P/TXT (EU): čl.47; 32013L0032 (EU): čl.46;

4271/2022 Řízení před soudem: aktivní legitimace rodičů žáků, škol a obcí k podání návrhu na zrušení mimořádných opatření

Datum: 02.06.2021 · Sbírkové č.: 4271/2022 · Sp. zn.: 9 Ao 3/2021 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.33 odst.1; 128/2000 Sb.: §35 odst.2; 131/2000 Sb.: §16 odst.3; 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §101a; 561/2004 Sb.: §2 odst.3; JUD282605CZ Pl. ÚS 16/14 - 1 prejudikatura; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73 prejudikatura; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD202706CZ 1 As 53/2011 - 109 prejudikatura; JUD240042CZ 3 Ao 9/2011 - 219 prejudikatura; JUD243090CZ 1 Aos 2/2013 - 116 prejudikatura; JUD322787CZ 5 As 65/2015 - 52 prejudikatura; JUD424517CZ 2 As 187/2017 - 264 prejudikatura; JUD448290CZ 8 Afs 128/2018 - 46 prejudikatura; JUD531690CZ 9 Ao 1/2021 - 49 prejudikatura;

4272/2022 Pandemický zákon: provozovny, v nichž jsou poskytovány služby; opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku

Datum: 21.05.2021 · Sbírkové č.: 4272/2022 · Sp. zn.: 6 Ao 22/2021 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §2 odst.7 písm.a); 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.b); 94/2021 Sb.: §2 odst.2 písm.b); JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura;

4273/2022 Spotřební daně: dokumenty prokazující řádné uhrazení daně v elektronické podobě

Datum: 20.10.2021 · Sbírkové č.: 4273/2022 · Sp. zn.: 1 Afs 369/2020 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 35 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §5 odst.6; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52 prejudikatura;

4274/2022 Advokacie: kontrolní hlášení; povinnost mlčenlivosti

Datum: 20.10.2021 · Sbírkové č.: 4274/2022 · Sp. zn.: 1 Afs 423/2020 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 38 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §21 odst.5; 85/1996 Sb.: §21 odst.1; 235/2004 Sb.: §101c do 30.6.2017; JUD339573CZ Pl. ÚS 32/15 - 1 prejudikatura;

4275/2022 Řízení před soudem: spor o místí příslušnost; rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany

Datum: 30.09.2021 · Sbírkové č.: 4275/2022 · Sp. zn.: Nad 179/2021 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a odst.1 písm.b); 325/1999 Sb.: §11 odst.2; 325/1999 Sb.: §25 písm.i); 325/1999 Sb.: §32 odst.3; JUD104762CZ 9 Aps 5/2007 - 63 prejudikatura; JUD280810CZ 9 Azs 66/2014 - 69 prejudikatura; 32013R0604 (EU): čl.26 odst.1;

4276/2022 Řízení před soudem: vyjádření k návrhu na předběžné opatření; pořádková pokuta

Datum: 12.11.2021 · Sbírkové č.: 4276/2022 · Sp. zn.: 5 As 184/2021 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 45 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §38 odst.2; 150/2002 Sb.: §44 odst.1; JUD161735CZ Pl. ÚS 16/09 prejudikatura; JUD31003CZ Na 112/2006 - 37 prejudikatura;

4277/2022 Právo na informace: povinný subjekt

Datum: 04.11.2021 · Sbírkové č.: 4277/2022 · Sp. zn.: 7 As 239/2021 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: od 2.1.2020; 150/2002 Sb.: §82; JUD32683CZ I. ÚS 512/02 prejudikatura; JUD34667CZ I. ÚS 260/06 prejudikatura; JUD194621CZ Pl. ÚS 24/10 - 1 prejudikatura; JUD209229CZ Pl. ÚS 24/11 - 1 prejudikatura; JUD353712CZ IV. ÚS 1146/16 - 2 prejudikatura; JUD421148CZ II. ÚS 618/18 - 3 prejudikatura; JUD429212CZ II. ÚS 2398/18 - 1 prejudikatura; JUD26298CZ 7 A 32/2002 - 23 prejudikatura; JUD249262CZ 62A 26/2012 - 129 prejudikatura; JUD336944CZ 1 Afs 183/2014 - 55 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura; JUD448290CZ 8 Afs 128/2018 - 46 prejudikatura; JUD495147CZ 10 As 244/2020 - 40 prejudikatura; JUD561378CZ 2 As 72/2020 - 46 prejudikatura;

4278/2022 Rozšířený senát: vydání mimořádného opatření; ohnisko nákazy; dodržení podmínky směřování zákazů k omezení styku osob podezřelých z nákazy

Datum: 11.11.2021 · Sbírkové č.: 4278/2022 · Sp. zn.: 4 Ao 3/2021 - 117 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2022 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §2 odst.7 písm.a); 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.i); 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.b); JUD31324CZ IV. ÚS 279/95 prejudikatura; JUD561364CZ 6 As 114/2020 - 63 prejudikatura; JUD610372CZ 9 As 264/2020 - 51 prejudikatura; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133 prejudikatura; JUD561384CZ 6 Ao 11/2021 - 48 prejudikatura; JUD561385CZ 5 Ao 1/2021 - 65 prejudikatura;

4279/2022 Pobyt cizinců: rozhodnutí správního orgánu na základě obsahu utajované informace; povinnost seznámení s podstatou důvodů

Datum: 04.11.2021 · Sbírkové č.: 4279/2022 · Sp. zn.: 10 Azs 270/2021 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §75 odst.2 písm.e); JUD320150CZ 4 As 1/2015 - 40 prejudikatura; JUD452067CZ 2 Azs 259/2019 - 28 prejudikatura;

4280/2022 Řízení před soudem: způsobilost být účastníkem soudního řízení správního u fakulty vysoké školy, jejího akademického senátu a děkana

Datum: 09.11.2021 · Sbírkové č.: 4280/2022 · Sp. zn.: 6 As 307/2020 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §33 odst.2; JUD146980CZ III. ÚS 989/08 prejudikatura; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197 prejudikatura; JUD208823CZ 7 As 66/2010 - 119 prejudikatura; JUD240042CZ 3 Ao 9/2011 - 219 prejudikatura; JUD322988CZ 4 As 217/2015 - 182 prejudikatura; JUD361864CZ 2 As 196/2016 - 123 prejudikatura;

4281/2022 Pobyt cizinců: obcházení zákona účelově prohlášeným souhlasem o otcovství vůči nezletilému dítěti; nejlepší zájem dítěte; nemožnost nucené realizace vycestování; odepření pobytu

Datum: 27.10.2021 · Sbírkové č.: 4281/2022 · Sp. zn.: 8 Azs 303/2019 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2022 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.32 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.14 odst.4; 326/1999 Sb.: §33 odst.1; 326/1999 Sb.: §50; 326/1999 Sb.: §87f odst.3 písm.c); JUD209928CZ C-34/09 prejudikatura; JUD216213CZ Pl. ÚS 23/11 - 1 prejudikatura; JUD242997CZ 8 As 101/2012 - 68 prejudikatura; JUD243043CZ 8 As 119/2012 - 32 prejudikatura; JUD442749CZ 10 Azs 301/2019 - 40 prejudikatura; 12012E/TXT (EU): čl.20 odst.2 písm.a);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.