Vydání 9/2020

Číslo: 9/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 4050/2020 - 4061/2020

Obsah vydání 9/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4050/2020 Řízení před soudem: prominutí zmeškání lhůty z důvodu opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Datum: 26.05.2020 · Sbírkové č.: 4050/2020 · Sp. zn.: 55 A 43/2020 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2020 · Strana: 599 · Vztah k předpisu: 191/2020 Sb.: §3 odst.1;

4051/2020 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti; opakovaná žalobní tvrzení

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 4051/2020 · Sp. zn.: 10 As 181/2019 - 63 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 601 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103; 150/2002 Sb.: §104 odst.4; 150/2002 Sb.: §109 odst.1; JUD156247CZ 7 Afs 106/2009 - 77 prejudikatura;

4052/2020 Řízení před soudem: předložení věci rozšířenému senátu; úvaha u vlivu nové právní úpravy na právní názor, od něhož se chce senát odchýlit

Datum: 16.06.2020 · Sbírkové č.: 4052/2020 · Sp. zn.: 2 Afs 47/2018 - 52 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD34857CZ Pl. ÚS 4/06 - 1 prejudikatura; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46 prejudikatura; JUD284471CZ 3 Afs 170/2014 - 35 prejudikatura; JUD342369CZ 1 As 72/2016 - 48 prejudikatura; JUD345812CZ 7 Afs 347/2016 - 34 prejudikatura;

4053/2020 Daňové řízení: odvolací řízení; dokazování

Datum: 24.06.2020 · Sbírkové č.: 4053/2020 · Sp. zn.: 1 Afs 438/2017 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 608 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §115 odst.2; JUD388734CZ 9 As 257/2017 - 46 prejudikatura; JUD436007CZ 8 As 244/2018 - 82 prejudikatura;

4054/2020 Daňové řízení: lhůta pro stanovení daně; stavení lhůty

Datum: 28.05.2020 · Sbírkové č.: 4054/2020 · Sp. zn.: 1 Afs 368/2019 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §41; 280/2009 Sb.: §148 odst.4 písm.a); JUD31511CZ II. ÚS 347/96 prejudikatura; JUD48064CZ Pst 16/2005 - 31 prejudikatura; JUD149408CZ 7 Afs 69/2007 - 85 prejudikatura; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105 prejudikatura; JUD284471CZ 3 Afs 170/2014 - 35 prejudikatura;

4055/2020 Daňové řízení: úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu

Datum: 16.07.2020 · Sbírkové č.: 4055/2020 · Sp. zn.: 1 Afs 445/2019 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 624 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §155 odst.5; 280/2009 Sb.: §254a; JUD344625CZ C-107/10 prejudikatura; 61994CJ0286 (EU) prejudikatura; 62007CJ0025 (EU) prejudikatura; 62010CJ0591 (EU) prejudikatura; 62012CJ0431 (EU) prejudikatura; 62016CJ0254 (EU) prejudikatura; 62016CJ0387 (EU) prejudikatura; 62018CJ0013 (EU) prejudikatura; 32006L0112 (EU);

4056/2020 Daň z příjmů: prekluzivní lhůta pro stanovení daně

Datum: 02.07.2020 · Sbírkové č.: 4056/2020 · Sp. zn.: 9 Afs 81/2020 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §38r odst.2; 280/2009 Sb.: §148 odst.5; 280/2009 Sb.: §148 odst.2; 280/2009 Sb.: §148 odst.4; 280/2009 Sb.: §148 odst.1; JUD30532CZ 5 Afs 28/2003 - 69 prejudikatura; JUD382549CZ 1 Afs 79/2018 - 29 prejudikatura;

4057/2020 Daň z nabytí nemovitosti: bytová jednotka v rodinném domě

Datum: 24.06.2020 · Sbírkové č.: 4057/2020 · Sp. zn.: 4 Afs 89/2020 - 44 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 638 · Vztah k předpisu: 340/2013 Sb.: §7 odst.1 písm.c) do 31.10.2019; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02 prejudikatura; JUD32939CZ III. ÚS 667/02 prejudikatura; JUD33098CZ I. ÚS 621/02 prejudikatura; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1 prejudikatura; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1 prejudikatura; JUD32009CZ I. ÚS 22/99 prejudikatura; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116 prejudikatura; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65 prejudikatura; JUD251698CZ 6 Ads 99/2013 - 18 prejudikatura;

4058/2020 Pobyt cizinců: délka zajištění nezletilé osoby bez doprovodu za účelem správního vyhoštění; žalobní důvody žaloby proti zajištění za účelem správního vyhoštění

Datum: 25.06.2020 · Sbírkové č.: 4058/2020 · Sp. zn.: 5 Azs 107/2020 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 646 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124 odst.1 do 14.1.2020; 326/1999 Sb.: §124 odst.6 do 14.1.2020; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150 prejudikatura; JUD343736CZ 5 Azs 20/2016 - 38 prejudikatura; JUD442743CZ 6 Azs 170/2019 - 50 prejudikatura;

4059/2020 Pobyt cizinců: umístění nezletilého cizince do zařízení pro zajištění cizinců

Datum: 25.06.2020 · Sbírkové č.: 4059/2020 · Sp. zn.: 9 Azs 63/2020 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §82; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura; JUD431810CZ 9 Azs 193/2019 - 48 prejudikatura; JUD442732CZ 10 Afs 304/2019 - 39 prejudikatura; JUD442743CZ 6 Azs 170/2019 - 50 prejudikatura;

4060/2020 Opatření obecné povahy: změna původního návrhu

Datum: 04.06.2020 · Sbírkové č.: 4060/2020 · Sp. zn.: 6 As 88/2020 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 665 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 150/2002 Sb.: §64; JUD33073CZ Pl. ÚS 8/02 - 1 prejudikatura; JUD33347CZ Pl. ÚS 49/03 prejudikatura; JUD323648CZ IV. ÚS 3035/15 - 1 prejudikatura; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98 prejudikatura; JUD107351CZ 1 Aps 3/2006 - 69 prejudikatura; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65 prejudikatura; JUD442755CZ 6 As 241/2018 - 25 prejudikatura;

4061/2020 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: pojmy "podezřelý obchod" a "obchod"; rozhodnutí o odložení splnění příkazu klienta; Rozhodnutí správního orgánu: materiální a formální pojetí

Datum: 07.05.2020 · Sbírkové č.: 4061/2020 · Sp. zn.: 6 Afs 129/2019 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2020 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.: §67; 253/2008 Sb.: §4 odst.1; 253/2008 Sb.: §6; 253/2008 Sb.: §18; 253/2008 Sb.: §20 odst.3 písm.b); 253/2008 Sb.: §39 odst.1 písm.k); JUD32311CZ Pl. ÚS 16/99 - 1 prejudikatura; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42 prejudikatura; JUD243170CZ 6 Ans 1/2013 - 66 prejudikatura; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48 prejudikatura; JUD327225CZ 6 As 69/2016 - 39 prejudikatura; JUD337183CZ 2 Afs 165/2016 - 26 prejudikatura; JUD431608CZ 1 As 436/2017 - 43 prejudikatura; JUD374052CZ 6 As 103/2018 - 53 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.