Vydání 11/2018

Číslo: 11/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3790/2018 - 3801/2018

Obsah vydání 11/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3790/2018 Řízení před soudem: přezkoumatelnost aktů a úkonů prezidenta republiky ve správním soudnictví

Datum: 27.04.2018 · Sbírkové č.: 3790/2018 · Sp. zn.: 10 A 174/2016 - 143 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2018 · Strana: 724 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.54 odst.3; 111/1998 Sb.: §6 odst.1 písm.h); 111/1998 Sb.: §73; 111/1998 Sb.: §74; 500/2004 Sb.: §180 odst.1; JUD26339CZ 1 A 629/2002 - 25; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47;

3791/2018 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; nezákonný zásah do práv jednotlivce při zasedání zastupitelstva obce

Datum: 18.09.2018 · Sbírkové č.: 3791/2018 · Sp. zn.: 6 As 48/2018 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2018 · Strana: 731 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §16 odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §82; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD366078CZ 15 A 180/2016 - 78 zrušeno;

3792/2018 Správní trestání: účinnost přechodného ustanovení

Datum: 06.09.2018 · Sbírkové č.: 3792/2018 · Sp. zn.: 7 As 87/2018 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2018 · Strana: 734 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §20; 204/2015 Sb.; JUD32451CZ Pl. ÚS 33/01 - 1; JUD32490CZ III. ÚS 611/01; JUD195529CZ Pl. ÚS 53/10 - 1; JUD310146CZ Pl. ÚS 18/14 - 1; JUD31131CZ IV. ÚS 215/94; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD367501CZ 18 A 29/2017 - 25;

3793/2018 Daňové řízení: přezkumné řízení; právní nárok na zahájení přezkumného řízení

Datum: 29.08.2018 · Sbírkové č.: 3793/2018 · Sp. zn.: 8 Afs 98/2018 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2018 · Strana: 738 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §121; JUD32430CZ Pl. ÚS-st. 12/2000 - 1; JUD30617CZ 5 Azs 43/2003 - 38; JUD37754CZ 1 Afs 56/2004 - 114; JUD184805CZ 7 Ans 5/2008 - 164;

3794/2018 Pozemní komunikace: řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci

Datum: 27.06.2018 · Sbírkové č.: 3794/2018 · Sp. zn.: 30 A 68/2016 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2018 · Strana: 741 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; 13/1997 Sb.: §19; JUD161336CZ 1 As 76/2009 - 60;

3795/2018 Veřejné zdravotní pojištění: úhrada léčivých přípravků

Datum: 27.06.2018 · Sbírkové č.: 3795/2018 · Sp. zn.: 9 Ad 2/2011 - 182 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2018 · Strana: 744 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.31; 48/1997 Sb.: Příl.2; 48/1997 Sb.;

3796/2018 Služební poměr: náhrada škody

Datum: 19.06.2018 · Sbírkové č.: 3796/2018 · Sp. zn.: 22 Ad 10/2017 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 11/2018 · Strana: 755 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §98 odst.2; 361/2003 Sb.: §98 odst.1; JUD1907CZ 14 Co 216/74;

3797/2018 Ochrana životního prostředí: posuzování vlivů záměru na životní prostředí; neomezený časový rozsah provozu záměru

Datum: 11.09.2018 · Sbírkové č.: 3797/2018 · Sp. zn.: 6 As 91/2018 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2018 · Strana: 758 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 100/2001 Sb.: §4 odst.1 písm.b); JUD332918CZ 2 As 92/2016 - 76; JUD368802CZ 6 A 130/2016 - 192 zrušeno;

3798/2018 Horní právo: stanovení dobývacího prostoru: posuzování vlivu na životní prostředí

Datum: 23.05.2016 · Sbírkové č.: 3798/2018 · Sp. zn.: 30 A 79/2014 - 117 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2018 · Strana: 762 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §28 odst.9; 244/1992 Sb.; 100/2001 Sb.;

3799/2018 Ochrana spotřebitele: diskriminace; nájem bytu

Datum: 19.07.2018 · Sbírkové č.: 3799/2018 · Sp. zn.: 7 As 190/2017 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2018 · Strana: 767 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §6; JUD352777CZ 57325/00; JUD212242CZ 6268/08; JUD213741CZ 2700/10; JUD349464CZ 22 Ad 4/2015 - 28 zrušeno;

3800/2018 Svobodný přístup k informacím: podkladová informace; odepření poskytnutí informace

Datum: 08.12.2017 · Sbírkové č.: 3800/2018 · Sp. zn.: 3 A 64/2015 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2018 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.b) do 26.3.2015; 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.b); JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD253900CZ 11 A 149/2012 - 63; JUD350933CZ 6 A 58/2015 - 39;

3801/2018 Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; vážná újma

Datum: 23.08.2018 · Sbírkové č.: 3801/2018 · Sp. zn.: 1 Azs 137/2018 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2018 · Strana: 775 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10; 325/1999 Sb.: §14a;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.