Vydání 1/2018

Číslo: 1/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3656/2018 - 3666/2018

Obsah vydání 1/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3656/2018 Správní řízení: náležitosti výroku o správním deliktu

Datum: 31.10.2017 · Sbírkové č.: 3656/2018 · Sp. zn.: 4 As 165/2016 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §77; 500/2004 Sb.: §68 odst.2; 250/2016 Sb.: §93 odst.1 písm.a); JUD39246CZ 5 Tdo 984/2006; JUD144087CZ 5 Tdo 1361/2008; JUD277410CZ 5 Tdo 326/2014; JUD342369CZ 1 As 72/2016 - 48;

3657/2018 Správní řízení: pravidlo přednosti pozdější příznivější právní úpravy

Datum: 31.08.2017 · Sbírkové č.: 3657/2018 · Sp. zn.: 1 As 208/2016 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46;

3658/2018 Řízení před soudem: zastupitelský úřad jako správní orgán

Datum: 03.11.2017 · Sbírkové č.: 3658/2018 · Sp. zn.: 4 Azs 168/2017 - 15 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §38; 150/2017 Sb.; JUD40741CZ 1 Afs 16/2004; JUD306300CZ 6 Afs 130/2014 - 60; JUD349544CZ 10 Azs 153/2016 - 52; JUD353195CZ 9 A 206/2016 - 29 zrušeno;

3659/2018 Řízení před soudem: podání v elektronické formě; oprávnění k zastupování

Datum: 16.11.2017 · Sbírkové č.: 3659/2018 · Sp. zn.: Vol 65/2017 - 24 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 15 · Vztah k předpisu: 227/2000 Sb.: §11 odst.3; 227/2000 Sb.: §11 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 300/2008 Sb.: §18 odst.2; 297/2016 Sb.: §6 odst.1; 297/2016 Sb.: §6 odst.2; JUD9994CZ 3 Cdon 992/97; JUD342752CZ Plsn 1/2015;

3660/2018 Obecní policie: výzva k prokázání totožnosti

Datum: 12.06.2017 · Sbírkové č.: 3660/2018 · Sp. zn.: 48 A 68/2016 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/2018 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 553/1991 Sb.: §2; 553/1991 Sb.: §12 odst.2; 150/2002 Sb.: §82;

3661/2018 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; Daňové řízení: exekuce prodejem movitých věcí

Datum: 09.11.2017 · Sbírkové č.: 3661/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 122/2017 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 280/2009 Sb.: §203; 280/2009 Sb.: §207; JUD192083CZ 9 Afs 29/2010 - 61; JUD193193CZ 9 Afs 58/2010 - 74; JUD308920CZ 8 As 130/2014 - 33; JUD346363CZ 50 A 35/2016 - 68 zrušeno;

3662/2018 Stavební řízení: certifikát autorizovaného inspektora; podmínky provedení stavby

Datum: 19.09.2017 · Sbírkové č.: 3662/2018 · Sp. zn.: 10 A 218/2013 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2018 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §117 odst.3;

3663/2018 Ochrana lesa: rozhodnutí o pozemcích určených k plnění funkce lesa

Datum: 13.07.2017 · Sbírkové č.: 3663/2018 · Sp. zn.: 1 As 24/2016 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §3 odst.15; 289/1995 Sb.: §3 odst.3; 289/1995 Sb.: §15; JUD161583CZ 5 As 94/2008 - 44;

3664/2018 Služební poměr: výběrové řízení; přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem

Datum: 09.11.2017 · Sbírkové č.: 3664/2018 · Sp. zn.: 10 Ads 316/2016 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 262/2006 Sb.: §16; 262/2006 Sb.: §17; 234/2014 Sb.: §23 odst.2; 234/2014 Sb.: §28 odst.4; 234/2014 Sb.: §28; 234/2014 Sb.: §98; 234/2014 Sb.: §164; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48;

3665/2018 Rehabilitace a restituce: povaha lhůty k uplatnění nároku

Datum: 01.11.2017 · Sbírkové č.: 3665/2018 · Sp. zn.: 9 As 166/2016 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.95 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.1; 135/2009 Sb.: §1 odst.1; 135/2009 Sb.: §2 odst.1; JUD33655CZ Pl. ÚS 42/04; JUD33509CZ Pl. ÚS 6/05; JUD284192CZ I. ÚS 819/15 - 1; JUD32334CZ Pl. ÚS 46/2000; JUD38899CZ 6 Ads 4/2006; JUD328113CZ 5 Ad 16/2014 - 29 zrušeno;

3666/2018 Volby: zaměnitelnost názvu politické strany nebo hnutí

Datum: 26.09.2017 · Sbírkové č.: 3666/2018 · Sp. zn.: 3 As 230/2016 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2018 · Strana: 41 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §6 odst.3; 424/1991 Sb.: §8 odst.3; 150/2002 Sb.: §82; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.