Vydání 8/2017

Číslo: 8/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3597/2017 - 3609/2017

Obsah vydání 8/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3597/2017 Správní řízení: účastenství v řízení; Řízení před soudem: předběžné opatření

Datum: 01.02.2017 · Sbírkové č.: 3597/2017 · Sp. zn.: 6 As 6/2017 - 75 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 711 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §351; 150/2002 Sb.: §34 odst.3; 150/2002 Sb.: §38; 150/2002 Sb.: §38 odst.1; 150/2002 Sb.: §105 odst.1; 183/2006 Sb.: §134 odst.2; JUD31003CZ Na 112/2006 - 37; JUD291803CZ 17 Ad 10/2010 - 137; JUD286801CZ 6 As 173/2014 - 186; JUD299553CZ 48 A 12/2014 - 62; JUD317877CZ 4 As 149/2015 - 78;

3598/2017 Správní trestání: neoprávněné poskytování zdravotních služeb; Zdravotnictví: pojem zdravotní služba; homeopatie

Datum: 08.06.2017 · Sbírkové č.: 3598/2017 · Sp. zn.: 1 As 50/2017 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 718 · Vztah k předpisu: 372/2011 Sb.: §115 odst.1 písm.a); JUD28194CZ 17862/91; JUD22233CZ 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96; JUD28154CZ 45771/99; JUD38980CZ 2 Afs 176/2006 - 96; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD282798CZ 1 As 113/2012 - 133; JUD341562CZ 29 A 43/2014 - 99 zrušeno;

3599/2017 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; použití donucovacího prostředku policejním orgánem; narušení veřejného pořádku; nahlížení do spisu

Datum: 22.02.2017 · Sbírkové č.: 3599/2017 · Sp. zn.: 2 As 216/2016 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 725 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §45 odst.1; 150/2002 Sb.: §45; 273/2008 Sb.: §53; JUD163246CZ I. ÚS 1849/08 - 1; JUD31693CZ I. ÚS 263/97; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD32009CZ I. ÚS 22/99; JUD102358CZ 2 As 78/2006 - 64; JUD164722CZ 4 As 17/2009 - 62; JUD308358CZ 6 As 255/2014 - 42;

3600/2017 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 26.04.2017 · Sbírkové č.: 3600/2017 · Sp. zn.: 2 Azs 86/2017 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 739 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §79; 500/2004 Sb.: §43 odst.1 písm.a);

3601/2017 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; Pobyt cizinců: upuštění od osobního podání žádosti o vízum

Datum: 30.05.2017 · Sbírkové č.: 3601/2017 · Sp. zn.: 10 Azs 153/2016 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2017 · Strana: 741 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD26274CZ Na 267/2003 - 5; JUD200243CZ 9 Aps 6/2010 - 106; JUD222825CZ 8 As 90/2011 - 62; JUD260500CZ Nad 218/2014 - 81; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53; JUD286889CZ Nad 288/2014 - 58; JUD327309CZ 8 A 219/2015 - 53 zrušeno;

3602/2017 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem jeho předání do jiného členského státu EU

Datum: 20.04.2017 · Sbírkové č.: 3602/2017 · Sp. zn.: 10 Azs 122/2015 - 150 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 762 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §129; JUD245795CZ 42750/09; JUD304949CZ 42 A 12/2015 - 78; 32013R0604 (EU): čl.28 odst.2; 32013R0604 (EU): čl.2 písm.n);

3603/2017 Pobyt cizinců: žádost o zaměstnaneckou kartu, věcná příslušnost

Datum: 30.05.2017 · Sbírkové č.: 3603/2017 · Sp. zn.: 7 Azs 227/2016 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2017 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §42g; 326/1999 Sb.: §169; 500/2004 Sb.: §77 odst.1; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD200243CZ 9 Aps 6/2010 - 106;

3604/2017 Daňové řízení: daňová kontrola; místní šetření

Datum: 31.05.2017 · Sbírkové č.: 3604/2017 · Sp. zn.: 4 Afs 14/2017 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 776 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §80; 280/2009 Sb.: §85; JUD206432CZ Pl. ÚS - st. 33/11 - 1; JUD34438CZ 1 Afs 70/2004 - 80; JUD341795CZ 31 Af 73/2015 - 49 zrušeno;

3605/2017 Veřejné zdravotní pojištění: pohledávky z mimosmluvních sankcí

Datum: 24.05.2017 · Sbírkové č.: 3605/2017 · Sp. zn.: 4 Ads 51/2017 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §170 písm.d); 182/2006 Sb.: §359; JUD38895CZ 6 Ads 19/2006;

3606/2017 Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu; duplicitní zápis

Datum: 05.10.2016 · Sbírkové č.: 3606/2017 · Sp. zn.: 10 A 57/2015 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2017 · Strana: 784 · Vztah k předpisu: 256/2013 Sb.: §40; 256/2013 Sb.: §40 odst.4; JUD31687CZ Pl. ÚS 34/97; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

3607/2017 Ochranné známky: námitky proti zápisu; neoprávněné užívání ochranné známky

Datum: 23.03.2017 · Sbírkové č.: 3607/2017 · Sp. zn.: 2 As 265/2016 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 790 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.g); JUD210113CZ 1 As 140/2011 - 66; JUD258474CZ 23 Cdo 1526/2011; JUD253786CZ 7 As 151/2012 - 64; JUD333639CZ 8 A 133/2013 - 58 zrušeno; JUD283287CZ 10 As 100/2014 - 120;

3608/2017 Stavební řízení: nařízení odstranění stavby; návrh na zrušení územně plánovací dokumentace

Datum: 21.12.2016 · Sbírkové č.: 3608/2017 · Sp. zn.: 1 As 115/2016 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 797 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101b odst.1; 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 183/2006 Sb.: §129 odst.1 písm.b); JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD333159CZ 5 As 194/2014 - 36;

3609/2017 Opatření obecné povahy: stanovení záplavového území; diskriminace vlastníka nemovitosti

Datum: 16.05.2017 · Sbírkové č.: 3609/2017 · Sp. zn.: 1 As 190/2016 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2017 · Strana: 801 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §66; 254/2001 Sb.: §66 odst.1; 254/2001 Sb.: §66 odst.2; 236/2002 Sb.: §7; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.