Vydání 12/2016

Číslo: 12/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3484/2016 - 3496/2016

Obsah vydání 12/2016

Stáhnout PDF

3484/2016 Řízení před soudem: stížnost na postup správního orgánu; vyčerpání řádných opravných prostředků; povaha úkonu správního orgánu

Datum: 14.09.2016 · Sbírkové č.: 3484/2016 · Sp. zn.: 10 As 216/2015 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1115 · Vztah k předpisu: 130/2002 Sb.: §36a odst.8; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD106874CZ 5 Afs 69/2007 - 64; JUD182914CZ 2 As 52/2010 - 59; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44; JUD197900CZ 7 As 2/2011 - 52; JUD227293CZ 5 As 43/2012 - 40; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD240237CZ 1 Afs 61/2013 - 43; JUD267547CZ 7 As 100/2014 - 52; JUD311690CZ 9 Ads 83/2014 - 46; JUD315986CZ 7 Afs 131/2015 - 32;

3485/2016 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; dělená správa

Datum: 15.09.2016 · Sbírkové č.: 3485/2016 · Sp. zn.: 9 Afs 128/2016 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §106 odst.3; 280/2009 Sb.: §2 odst.3; 280/2009 Sb.: §161 odst.3; 280/2009 Sb.: §184 odst.5; 280/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD182226CZ 1 Afs 38/2010 - 100; JUD283265CZ Konf 8/2014 - 25; JUD286857CZ 2 Afs 234/2014 - 43; JUD306510CZ 6 As 152/2014 - 78;

3486/2016 Daňové řízení: delegace místní příslušnosti

Datum: 12.10.2016 · Sbírkové č.: 3486/2016 · Sp. zn.: 1 As 230/2016 - 18 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1131 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §5 odst.3; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 280/2009 Sb.: §18 odst.1; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003; JUD30421CZ 1 Afs 3/2003; JUD40269CZ 4 As 5/2003; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005; JUD139599CZ 7 Afs 13/2007 - 54; JUD227204CZ 8 Afs 60/2012 - 27;

3487/2016 Daň z příjmů: rezervy pro zjištění základu daně z příjmů; bankovní rezervy

Datum: 22.09.2016 · Sbírkové č.: 3487/2016 · Sp. zn.: 2 Afs 58/2015 - 78 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1134 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §38n odst.2; 593/1992 Sb.: §5; JUD153734CZ 7 Afs 6/2009 - 74; JUD217180CZ 5 Afs 45/2011 - 94;

3488/2016 Vojáci z povolání: odnětí vojenské hodnosti bez předchozího řízení

Datum: 27.09.2016 · Sbírkové č.: 3488/2016 · Sp. zn.: 1 As 180/2016 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1143 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §116; 140/1961 Sb.: §284; 141/1961 Sb.: §158 odst.6; 143/1992 Sb.: §19; 221/1999 Sb.: §21 odst.3; 221/1999 Sb.: §21 odst.1; 221/1999 Sb.: §90; 221/1999 Sb.: §144; 221/1999 Sb.: §147; 221/1999 Sb.: §153; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §110 odst.2 písm.a); 500/2004 Sb.: §137 odst.4; 500/2004 Sb.; 273/2008 Sb.: §61; 372/2011 Sb.: §54 odst.4; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003; JUD46476CZ 6 As 23/2005 - 66; JUD105342CZ 7 As 7/2007 - 63; JUD141179CZ 7 As 28/2008 - 76; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD186160CZ 1 As 34/2010 - 73; JUD220320CZ 1 As 78/2012 - 35; JUD240070CZ 1 As 67/2013 - 42;

3489/2016 Státní občanství: ústavnost císařského patentu o zbavení občanství

Datum: 05.10.2016 · Sbírkové č.: 3489/2016 · Sp. zn.: 10 As 190/2016 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1146 · Vztah k předpisu: 2557/1832 Sb.z.s.; 121/1920 Sb.: §106 odst.1; JUD17226CZ 11689/23; JUD16321CZ 2716/31; JUD31049CZ Pl. ÚS 14/94;

3490/2016 Ochrana spotřebitele: kontrola míry rozlévaných nápojů

Datum: 06.10.2016 · Sbírkové č.: 3490/2016 · Sp. zn.: 9 As 261/2015 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1148 · Vztah k předpisu: 223/1934 Sb.; 505/1990 Sb.: §3 odst.3; 634/1992 Sb.: §3 odst.1 písm.a); 634/1992 Sb.: §23 odst.1; 634/1992 Sb.: §24 odst.7 písm.a); 345/2002 Sb.; JUD313080CZ 10 As 159/2014 - 36;

3491/2016 Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku

Datum: 20.07.2016 · Sbírkové č.: 3491/2016 · Sp. zn.: 52 A 32/2016 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 12/2016 · Strana: 1153 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §38 odst.1; 128/2000 Sb.: §38; 128/2000 Sb.: §39; JUD32694CZ Pl. ÚS 15/02; JUD33655CZ Pl. ÚS 42/04; JUD218383CZ IV. ÚS 1167/11 - 1; JUD150465CZ 28 Cdo 3297/2008; JUD316714CZ 4 As 223/2015 - 43;

3492/2016 Vodní právo: vlastnictví vodního díla; oprávnění k přístupu k vodnímu dílu

Datum: 30.09.2016 · Sbírkové č.: 3492/2016 · Sp. zn.: 2 As 123/2016 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1156 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §59 odst.3; 254/2001 Sb.: §60 odst.1; 254/2001 Sb.: §126 odst.1; JUD12760CZ 2 Cdon 1360/97;

3493/2016 Mezinárodní ochrana: zajištění žadatele o mezinárodní ochranu

Datum: 27.07.2016 · Sbírkové č.: 3493/2016 · Sp. zn.: 6 Azs 128/2016 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1161 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.a); JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73;

3494/2016 Pobyt cizinců: prominutí zmeškání lhůty

Datum: 28.07.2016 · Sbírkové č.: 3494/2016 · Sp. zn.: 10 A 144/2013 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2016 · Strana: 1165 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §67 odst.8; 326/1999 Sb.: §67 odst.5; 500/2004 Sb.: §41 odst.2; JUD186390CZ 9 Ca 279/2008 - 31;

3495/2016 Pobyt cizinců: povolení k dlouhodobému pobytu; zahájení řízení o žádosti podané nezletilou osobou

Datum: 14.09.2016 · Sbírkové č.: 3495/2016 · Sp. zn.: 6 Azs 25/2016 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1168 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §169 odst.14; 500/2004 Sb.: §44 odst.1; JUD200243CZ 9 Aps 6/2010 - 106;

3496/2016 Služební poměr: propuštění ze služebního poměru pro trestný čin; zahlazení odsouzení

Datum: 14.09.2016 · Sbírkové č.: 3496/2016 · Sp. zn.: 10 As 61/2015 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2016 · Strana: 1175 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.a); 1/2013 Sb.: čl.IV; JUD31902CZ IV. ÚS 366/98; JUD312018CZ 10 As 87/2014 - 65; JUD320950CZ 10 As 237/2015 - 37;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.