Vydání 2/2015

Číslo: 2/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3151/2015 - 3164/2015

Obsah vydání 2/2015

Stáhnout PDF

3151/2015 Řízení před soudem: povaha úkonu správního orgánu; správní řízení: účinnost veřejnoprávní smlouvy

Datum: 28.08.2014 · Sbírkové č.: 3151/2015 · Sp. zn.: 7 As 100/2014 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.: §44 odst.1; 500/2004 Sb.: §142; 500/2004 Sb.: §142 odst.1; 500/2004 Sb.: §161 odst.1; 500/2004 Sb.: §161; 500/2004 Sb.: §165 odst.5; 500/2004 Sb.: §169 odst.1 písm.d); JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD226723CZ Konf 25/2012 - 9;

3152/2015 Soudní poplatky: věcné osvobození; důchody a jiné; typy soudního řízení podle soudního řádu správního

Datum: 23.10.2014 · Sbírkové č.: 3152/2015 · Sp. zn.: 4 Ans 11/2013 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 114 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.b); JUD183203CZ 1 As 23/2009 - 95;

3153/2015 Daňové řízení: zánik plné moci; zahájení doměřovacího řízení

Datum: 23.10.2014 · Sbírkové č.: 3153/2015 · Sp. zn.: 9 Afs 38/2014 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §28; 280/2009 Sb.: §87 odst.5; 280/2009 Sb.: §91 odst.1; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD213017CZ 8 As 94/2011 - 80;

3154/2015 Daňové řízení: nesprávný úřední postup správce daně a jeho vliv na výši pokuty a zákonnost rozhodnutí

Datum: 19.08.2014 · Sbírkové č.: 3154/2015 · Sp. zn.: 22 Af 105/2012 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2015 · Strana: 123 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §250 odst.1;

3155/2015 Právo na informace: informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků

Datum: 22.10.2014 · Sbírkové č.: 3155/2015 · Sp. zn.: 8 As 55/2012 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 127 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.17 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.2; 106/1999 Sb.: §8b; 106/1999 Sb.: §10; JUD31573CZ IV. ÚS 154/97; JUD167083CZ 5 As 64/2008 - 155; JUD167853CZ 1 As 70/2008 - 74; 32003L0098 (EU);

3156/2015 Ochrana spotřebitele: diskriminace

Datum: 30.10.2014 · Sbírkové č.: 3156/2015 · Sp. zn.: 4 As 1/2014 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §6; 3 As 49/2007 - 42; JUD34457CZ 8 As 35/2005 - 51; JUD38894CZ 4 As 63/2005 - 69; JUD37877CZ 1 As 14/2006 - 68;

3157/2015 Ochrana spotřebitele: označování potravin

Datum: 18.09.2014 · Sbírkové č.: 3157/2015 · Sp. zn.: 4 As 151/2014 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 168 · Vztah k předpisu: 110/1997 Sb.: §17 odst.2 písm.b); 32002R0178 (EU);

3158/2015 Sociální zabezpečení: vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení; právní nástupce zemřelého zaměstnance

Datum: 23.04.2014 · Sbírkové č.: 3158/2015 · Sp. zn.: 6 Ads 99/2013 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 174 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §17 odst.3; JUD152175CZ 6 Ads 16/2009 - 81;

3159/2015 Stavební řízení: účastenství v řízení

Datum: 19.08.2014 · Sbírkové č.: 3159/2015 · Sp. zn.: 1 As 176/2012 - 130 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70; 183/2006 Sb.: §109; JUD149000CZ 5 As 24/2008 - 92;

3160/2015 Ochrana zemědělského půdního fondu: odvod za odnětí půdy; orientační výše odvodu

Datum: 28.08.2014 · Sbírkové č.: 3160/2015 · Sp. zn.: 7 As 38/2013 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 334/1992 Sb.: §9 odst.6; 334/1992 Sb.: §9 odst.7; 334/1992 Sb.: §11 odst.2; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD221572CZ 1 Afs 27/2012 - 46;

3161/2015 Volby do zastupitelstev obcí: stálý seznam voličů; občan jiného členského státu EU; podmínka trvalého pobytu; diskriminace

Datum: 19.09.2014 · Sbírkové č.: 3161/2015 · Sp. zn.: 64 A 6/2014 - 20 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2015 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §4;

3162/2015 Volby do zastupitelstev obcí: delegace členů do okrskové volební komise; volby do Senátu: delegace členů do okrskové volební komise

Datum: 20.11.2014 · Sbírkové č.: 3162/2015 · Sp. zn.: Vol 23/2014 - 110 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2015 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.5; 2/1993 Sb.: čl.38; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.22; 247/1995 Sb.: §14e odst.3; 247/1995 Sb.: §79 odst.4; 247/1995 Sb.: §79 odst.2; 247/1995 Sb.: §87 odst.2; 491/2001 Sb.: §70; 150/2002 Sb.: §90; 150/2002 Sb.: §90 odst.2; JUD145988CZ Vol 7/2008 - 13; JUD275861CZ Vol 18/2014 - 46;

3163/2015 Advokacie: kárné řízení; účastníci řízení

Datum: 03.01.2014 · Sbírkové č.: 3163/2015 · Sp. zn.: 5 Ca 205/2009 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2015 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §33 odst.1;

3164/2015 Mezinárodní ochrana: privilegované osoby

Datum: 30.06.2014 · Sbírkové č.: 3164/2015 · Sp. zn.: 44 A 33/2014 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 2/2015 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §46a odst.1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.