Vydání 1/2015

Číslo: 1/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3136/2015 - 3150/2015

Obsah vydání 1/2015

Stáhnout PDF

3136/2015 Řízení před soudem: žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech

Datum: 23.06.2014 · Sbírkové č.: 3136/2015 · Sp. zn.: 3 Na 112/2014 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/2015 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §65; 629/2004 Sb.: §1 odst.1; 629/2004 Sb.: §4 odst.2; 32003L0008 (EU);

3138/2015 Řízení před soudem: výběr a jmenování ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů; přezkum usnesení Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Datum: 31.07.2014 · Sbírkové č.: 3138/2015 · Sp. zn.: 5 A 95/2014 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2015 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.21; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 262/2006 Sb.: §30 odst.1; 181/2007 Sb.: §9 odst.1 písm.b); JUD105750CZ Pl. ÚS 25/07 - 1; JUD195110CZ 1 As 102/2010 - 80; JUD208823CZ 7 As 66/2010 - 119;

3139/2015 Správní trestání: odpovědnost za správní delikt; uplatnění liberačního důvodu

Datum: 19.09.2014 · Sbírkové č.: 3139/2015 · Sp. zn.: 4 As 123/2014 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 311/2006 Sb.: §3 odst.1; 311/2006 Sb.: §10 odst.1; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77;

3140/2015 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; daňová kontrola

Datum: 20.02.2014 · Sbírkové č.: 3140/2015 · Sp. zn.: 22 A 123/2013 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2015 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §89; JUD223750CZ 1 Ans 10/2012 - 52;

3141/2015 Spotřební daně: ostatní benziny; vrácení daně

Datum: 12.09.2014 · Sbírkové č.: 3141/2015 · Sp. zn.: 5 Afs 3/2013 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §11 odst.2; 353/2003 Sb.: §49 odst.2; 353/2003 Sb.: §56a odst.1;

3142/2015 Veřejné zakázky: intraunijní záměna zadavatelů; aktivní legitimace k podání návrhu na zahájení přezkumného správního řízení

Datum: 30.05.2014 · Sbírkové č.: 3142/2015 · Sp. zn.: 5 Afs 48/2013 - 272 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §17; 500/2004 Sb.: §38; 137/2006 Sb.: §2; 137/2006 Sb.: §23; 137/2006 Sb.: §81; 137/2006 Sb.: §110 odst.1; 137/2006 Sb.: §110 odst.3; 137/2006 Sb.: §114; 137/2006 Sb.: §122 odst.2; 89/2012 Sb.: §504; HI777CZ 5 Afs 48/2013 - 272;

3143/2015 Vyvlastnění: rozhodnutí o vyvlastnění; poučení o lhůtě k podání žaloby

Datum: 20.08.2014 · Sbírkové č.: 3143/2015 · Sp. zn.: 8 As 48/2014 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 184/2006 Sb.: §24; 184/2006 Sb.; 416/2009 Sb.; 405/2012 Sb.; JUD33373CZ II. ÚS 487/03; JUD150640CZ Pl. ÚS 26/08 - 1;

3144/2015 Stavební zákon: doručování veřejnou vyhláškou

Datum: 14.08.2014 · Sbírkové č.: 3144/2015 · Sp. zn.: 11 A 168/2013 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2015 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §42 odst.2; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52;

3145/2015 Stavební zákon: provedení udržovacích prací; úsudek stavebního úřadu

Datum: 06.01.2014 · Sbírkové č.: 3145/2015 · Sp. zn.: 15 A 22/2012 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1/2015 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §89; 183/2006 Sb.: §114 odst.3; 183/2006 Sb.: §142 odst.4;

3146/2015 Stavební řízení: charakter souhlasu obecného stavebního úřadu; ochrana přírody a krajiny: délka platnosti výjimky

Datum: 23.09.2014 · Sbírkové č.: 3146/2015 · Sp. zn.: 1 As 176/2012 - 140 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §56; 500/2004 Sb.: §149 odst.1; 183/2006 Sb.: §15 odst.2; 183/2006 Sb.: §109; JUD106452CZ 1 As 37/2005 - 154; JUD139495CZ 4 As 20/2008 - 84; JUD148521CZ 1 As 68/2008 - 126; JUD184498CZ 5 As 56/2009 - 63; JUD197900CZ 7 As 2/2011 - 52; JUD197955CZ 1 As 6/2011 - 347; JUD204274CZ 1 As 83/2011 - 565; JUD260499CZ 1 As 176/2012 - 130;

3147/2015 Školství: vysoká škola; doručení rozhodnutí o ukončení studia; užití správního řádu

Datum: 30.09.2014 · Sbírkové č.: 3147/2015 · Sp. zn.: 6 As 191/2014 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §68 odst.3 písm.g); 111/1998 Sb.: §68 odst.1; 111/1998 Sb.: §105 odst.1; 500/2004 Sb.: §24; JUD226620CZ 7 As 74/2012 - 61;

3148/2015 Místní referendum: náležitosti návrhu; výzva k odstranění vad návrhu přípravného výboru

Datum: 22.10.2014 · Sbírkové č.: 3148/2015 · Sp. zn.: Ars 4/2014 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 84 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.21; 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.a); 22/2004 Sb.: §7 písm.g); 22/2004 Sb.: §12 odst.2; 22/2004 Sb.: §12; 22/2004 Sb.: §57 odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §57 odst.1 písm.a); 50 A 7/2012 - 64; JUD148070CZ 1 Afs 148/2008 - 73; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26; JUD239943CZ Ars 2/2012 - 43; JUD240082CZ Ars 2/2013 - 59;

3149/2015 Mezinárodní ochrana: stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu

Datum: 03.07.2014 · Sbírkové č.: 3149/2015 · Sp. zn.: 45 Az 26/2014 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/2015 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 32013R0604 (EU);

3150/2015 Zákon o dráhách: podchod; stanice metra; pozemní komunikace

Datum: 27.08.2014 · Sbírkové č.: 3150/2015 · Sp. zn.: 3 As 121/2013 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2015 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 266/1994 Sb.; 177/1995 Sb.: §27 písm.d); 13/1997 Sb.: §6 odst.1; 104/1997 Sb.: §3 odst.4;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.