Vydání 7/2014

Číslo: 7/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3046/2014 - 3057/2014

Obsah vydání 7/2014

Stáhnout PDF

3046/2014 Správní řízení: povinnost vydat rozhodnutí ve věci; řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti

Datum: 27.03.2014 · Sbírkové č.: 3046/2014 · Sp. zn.: 4 Aps 7/2013 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 637 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79; 500/2004 Sb.: §156 odst.2; 183/2006 Sb.: §96; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD104370CZ 4 As 31/2006 - 73; JUD138385CZ 1 Ans 5/2008 - 104; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD202142CZ 1 Aps 1/2011 - 101; JUD248431CZ 7 A 86/2011 - 42; JUD226608CZ 1 Aps 7/2012 - 50;

3047/2014 Řízení před soudem: oznámení o snížení úhrady zdravotnických prostředků

Datum: 03.04.2014 · Sbírkové č.: 3047/2014 · Sp. zn.: 4 Ads 47/2014 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 644 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §15 odst.11; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD34660CZ Pl. ÚS 36/05 - 1;

3048/2014 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; časové omezení přístupu do registru

Datum: 13.12.2013 · Sbírkové č.: 3048/2014 · Sp. zn.: 7A 12/2011 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2014 · Strana: 647 · Vztah k předpisu: 159/2006 Sb.: §13 odst.4; JUD38416CZ 2 Aps 1/2006 - 80;

3049/2014 Daňové řízení: zajištění daně

Datum: 16.04.2014 · Sbírkové č.: 3049/2014 · Sp. zn.: 1 As 27/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 652 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §167 odst.1;

3050/2014 Daň z přidané hodnoty: použití práva Společenství; osvobození od daně

Datum: 02.04.2014 · Sbírkové č.: 3050/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 21/2014 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §61 písm.e); JUD151309CZ 9 Afs 93/2008 - 43; JUD240386CZ 5 Afs 1/2011 - 140;

3051/2014 Daň z přidané hodnoty: místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Datum: 27.03.2014 · Sbírkové č.: 3051/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 66/2013 - 78 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 663 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §11 odst.2; JUD247835CZ 1 Afs 73/2011 - 167;

3052/2014 Daň z příjmů: sleva na dani

Datum: 28.03.2014 · Sbírkové č.: 3052/2014 · Sp. zn.: 5 Afs 28/2013 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 669 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §35a odst.6; 586/1992 Sb.: §35a odst.2 písm.a); 2/2009 Sb.: čl.II; 2/2009 Sb.; JUD30492CZ 2 Afs 47/2004 - 83; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

3053/2014 Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení

Datum: 28.03.2014 · Sbírkové č.: 3053/2014 · Sp. zn.: 5 Afs 15/2012 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 678 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §11 odst.1; JUD30655CZ 2 A 12/2002 - 503; JUD30513CZ 1 Azs 34/2004 - 49; JUD104336CZ 5 As 61/2005 - 183;

3054/2014 Zdravotnictví: získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře

Datum: 01.04.2014 · Sbírkové č.: 3054/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 37/2012 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 707 · Vztah k předpisu: 220/1991 Sb.: §2 odst.2; 95/2004 Sb.: §44 odst.1; 189/2008 Sb.; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD148521CZ 1 As 68/2008 - 126;

3055/2014 Pobyt cizinců: zajištění cizince; možnost "přezajištění"; mezinárodní ochrana: zajištění žadatele; sčítání dob zajištění podle zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců

Datum: 02.04.2014 · Sbírkové č.: 3055/2014 · Sp. zn.: 6 As 146/2013 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.5 odst.1 písm.f); 209/1992 Sb.: čl.5; 2/1993 Sb.: čl.8 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.6; 2/1993 Sb.: čl.8 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.8; 325/1999 Sb.: §46a odst.1; 326/1999 Sb.: §124a; 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §125 odst.1; 326/1999 Sb.: §127 odst.1 písm.f); JUD181487CZ 9 As 5/2010 - 74; JUD208545CZ 1 As 132/2011 - 51; JUD214671CZ 3 As 30/2011 - 57; JUD240208CZ 1 As 90/2011 - 124; JUD241817CZ 5 Azs 13/2013 - 30; JUD248464CZ 3 Azs 24/2013 - 42; 12012P/TXT (EU);

3056/2014 Ochrana ovzduší: poplatek za množství neuvedeného biopaliva v pohonných hmotách

Datum: 20.02.2014 · Sbírkové č.: 3056/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 25/2013 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 731 · Vztah k předpisu: 86/2002 Sb.: §3a odst.3; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155;

3057/2014 Služební poměr: příslušník hasičského záchranného sboru; snížení osobního příplatku

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 3057/2014 · Sp. zn.: 1 As 34/2014 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2014 · Strana: 737 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §122 odst.1; JUD153254CZ 6 Ads 129/2008 - 66; JUD245976CZ 6 Ads 137/2012 - 41;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.