Vydání 1/2014

Číslo: 1/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 2938/2014 - 2954/2014

Obsah vydání 1/2014

Stáhnout PDF

2938/2014 Správní řízení: audiovizuální záznam; důkaz získaný v rozporu se zákonem

Datum: 02.08.2013 · Sbírkové č.: 2938/2014 · Sp. zn.: 4 As 28/2013 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.10; 150/2002 Sb.: §76 odst.1; 500/2004 Sb.: §51 odst.1; 273/2008 Sb.: §60; 273/2008 Sb.: §62 odst.1; JUD33121CZ II. ÚS 686/02; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD158099CZ 1 Afs 60/2009 - 119;

3137/2014 Řízení před soudem: přezkum společného rozhodnutí; stavební zákon: spojené územní a stavební řízení

Datum: 10.10.2014 · Sbírkové č.: 3137/2014 · Sp. zn.: 5 As 6/2013 - 97 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §78; 183/2006 Sb.: §94a; 416/2009 Sb.; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128;

2939/2014 Správní řízení: podmínky pro vydání rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu

Datum: 10.04.2013 · Sbírkové č.: 2939/2014 · Sp. zn.: 52A 67/2012 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 1/2014 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §141 odst.4; 500/2004 Sb.: §142 odst.3; 500/2004 Sb.: §142 odst.1; JUD196532CZ 2 As 44/2011 - 99;

2940/2014 Řízení před soudem: povaha výstrahy udělené znalci

Datum: 08.10.2013 · Sbírkové č.: 2940/2014 · Sp. zn.: 6 Ads 41/2013 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 36/1967 Sb.: §20 písm.c); 150/2002 Sb.: §65; JUD32783CZ IV. ÚS 233/02; JUD148936CZ IV. ÚS 233/02; JUD30281CZ 6 A 57/2002 - 61;

2941/2014 Řízení před soudem: veřejné subjektivní právo na zřízení datové schránky; ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 17.10.2013 · Sbírkové č.: 2941/2014 · Sp. zn.: 6 Ans 1/2013 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §82; 300/2008 Sb.: §5 odst.3; 300/2008 Sb.: §5 odst.6; 300/2008 Sb.: §5 odst.2; 300/2008 Sb.: §5; JUD211127CZ II. ÚS 3518/11 - 1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76;

2942/2014 Řízení před soudem: rozhodnutí o námitkách proti vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku Veřejné zakázky: rozhodnutí o námitkách proti vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku

Datum: 18.07.2013 · Sbírkové č.: 2942/2014 · Sp. zn.: 9 Afs 5/2013 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

2943/2014 Řízení před soudem: pasivní procesní legitimace v řízení o zrušení úpravy směrné části územního plánu; Územní plánování: závazné limity využití území

Datum: 17.09.2013 · Sbírkové č.: 2943/2014 · Sp. zn.: 1 Aos 2/2013 - 116 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §29 odst.1; 150/2002 Sb.: §101a; 183/2006 Sb.: §188 odst.3;

2944/2014 Daň z přidané hodnoty: odpočet daně; dotace

Datum: 10.10.2013 · Sbírkové č.: 2944/2014 · Sp. zn.: 9 Afs 8/2013 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §72;

2945/2014 Regulace reklamy: diskriminace v reklamě; snížení lidské důstojnosti

Datum: 15.10.2013 · Sbírkové č.: 2945/2014 · Sp. zn.: 1 As 46/2013 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.3; JUD30697CZ 6 As 16/2004 - 90; JUD132937CZ 6 As 70/2007 - 104;

2946/2014 Školství: standardní doba studia; poplatek za delší studium

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2946/2014 · Sp. zn.: 4 As 11/2013 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §54; 111/1998 Sb.: §55 odst.1; 111/1998 Sb.: §56 odst.1; 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 111/1998 Sb.: §61; JUD210069CZ 4 As 26/2011 - 176;

2947/2014 Provoz na pozemních komunikacích: právní následky dosažení celkového počtu 12 bodů v registru řidičů

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2947/2014 · Sp. zn.: 17A 10/2012 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1/2014 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §123c odst.3; 361/2000 Sb.: §123c odst.7; 361/2000 Sb.: §123d odst.1; 361/2000 Sb.: §123c odst.8; 361/2000 Sb.: §123d odst.3;

2948/2014 Stavební řízení: účastenství v řízení

Datum: 30.05.2013 · Sbírkové č.: 2948/2014 · Sp. zn.: 9 Ca 348/2009 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2014 · Strana: 62 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c);

2949/2014 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců; povolení k zaměstnání

Datum: 22.08.2013 · Sbírkové č.: 2949/2014 · Sp. zn.: 1 As 67/2013 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §145; 262/2006 Sb.: §42; 262/2006 Sb.: §43; 382/2008 Sb.; JUD105367CZ I. ÚS 629/06 - 1; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96 - 1; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2950/2014 Mezinárodní ochrana: zajištění žadatele o mezinárodní ochranu; pojem "veřejný pořádek"

Datum: 17.09.2013 · Sbírkové č.: 2950/2014 · Sp. zn.: 5 Azs 13/2013 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.5 odst.1 písm.f); 209/1992 Sb.: čl.5; 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.c); 325/1999 Sb.: §46a odst.2 písm.c); 325/1999 Sb.: §46a odst.2; 326/1999 Sb.: §119 odst.2 písm.b); JUD102358CZ 2 As 78/2006 - 64; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; 12007P/TXT (EU); 32003L0009 (EU); 32005L0085 (EU);

2951/2014 Pobyt cizinců: neplnění účelu pobytu; povolení k dlouhodobému pobytu

Datum: 26.06.2013 · Sbírkové č.: 2951/2014 · Sp. zn.: 9 A 66/2010 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2014 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §46 odst.1; 326/1999 Sb.: §56 odst.1 písm.k);

2952/2014 Vojáci z povolání: služební pohotovost

Datum: 26.09.2013 · Sbírkové č.: 2952/2014 · Sp. zn.: 4 Ads 55/2013 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 143/1992 Sb.: §19 odst.2; 221/1999 Sb.: §30; JUD207295CZ Pl. ÚS 20/09 - 1; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9; JUD240096CZ 4 Ads 11/2013 - 41;

2953/2014 Kompetenční spory: ochrana vlastnického práva; náhrada škody; uložení povinnosti k odvrácení hrozby vzniku škody

Datum: 28.05.2013 · Sbírkové č.: 2953/2014 · Sp. zn.: Konf 67/2012 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 40/1964 Sb.: §126; 89/2012 Sb.: §126; JUD32623CZ IV. ÚS 37/2000; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18;

2954/2014 Utajované informace: bezpečnostní riziko

Datum: 04.07.2013 · Sbírkové č.: 2954/2014 · Sp. zn.: 7 As 49/2013 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2014 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 412/2005 Sb.: §14 odst.3; JUD227841CZ 7 As 117/2012 - 28;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.