Vydání 3/2009

Číslo: 3/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1773/2009 - 1788/2009

Obsah vydání 3/2009

Stáhnout PDF

1773/2009 Řízení před soudem: nezákonný zásah; důvodnost žaloby

Datum: 16.12.2008 · Sbírkové č.: 1773/2009 · Sp. zn.: 8 Aps 6/2007 - 247 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; JUD34511CZ 3 Aps 3/2005 - 139; JUD103369CZ 9 Aps 1/2007 - 68;

1774/2009 Řízení před soudem: věcná působnost rozšířeného senátu

Datum: 25.11.2008 · Sbírkové č.: 1774/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 19/2005 - 123 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17; JUD44187CZ 2 As 5/2005 - 86; JUD132354CZ 4 Ads 81/2005 - 125;

1775/2009 Hospodářská soutěž: zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů

Datum: 31.10.2008 · Sbírkové č.: 1775/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 86/2007 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1; 150/2002 Sb.: §69; 150/2002 Sb.; JUD34489CZ 5 As 67/2005 - 88;

1776/2009 Hospodářská soutěž: pojem soutěžitel; zneužití dominantního postavení

Datum: 29.10.2007 · Sbírkové č.: 1776/2009 · Sp. zn.: 5 As 61/2005 - 183 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §2 odst.1; 143/2001 Sb.: §11 odst.1; JUD37898CZ C - 73/95 P; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD34830CZ 5 As 59/2006 - 85;

1777/2009 Daňové řízení: postavení ručitele

Datum: 19.11.2008 · Sbírkové č.: 1777/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 52/2008 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §57a; 337/1992 Sb.: §70; JUD145329CZ 9 Afs 58/2007 - 96;

1778/2009 Daň z přidané hodnoty: povinnost krátit odpočet daně u zboží z dovozu

Datum: 16.10.2008 · Sbírkové č.: 1778/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 54/2006 - 155 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §19 odst.1; 588/1992 Sb.: §19a; 322/2003 Sb.; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD32009CZ I. ÚS 22/99; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD37914CZ 2 Afs 178/2005 - 64;

1779/2009 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; zneužití daňového práva

Datum: 27.11.2008 · Sbírkové č.: 1779/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 61/2008 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §19 odst.1; 588/1992 Sb.; JUD32292CZ IV. ÚS 402/99;

1780/2009 Ochrana lesa: univerzální sukcese do lesního hospodářského plánu

Datum: 12.12.2008 · Sbírkové č.: 1780/2009 · Sp. zn.: 2 As 64/2008 - 122 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 235 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §27 odst.4; 289/1995 Sb.: §27 odst.1;

1781/2009 Rozpočty: kontrola rozpočtové kázně

Datum: 06.11.2008 · Sbírkové č.: 1781/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 36/2008 - 146 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.; 337/1992 Sb.: §16;

1782/2009 Celní právo: vyrovnávací clo; celní řízení: odmítnutí důkazů předložených deklarantem

Datum: 30.10.2008 · Sbírkové č.: 1782/2009 · Sp. zn.: 10 Ca 208/2007 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2009 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 31997R2026 (EU); 32003R1480 (EU);

1783/2009 Kompetenční spory: pravomoc k rozhodnutí ve věci národní správy

Datum: 06.11.2008 · Sbírkové č.: 1783/2009 · Sp. zn.: Komp 3/2008 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 5/1945 Sb.II; 2/1969 Sb.: §14; 2/1996 Sb.: §14; JUD31119CZ I. ÚS 3/94; JUD32125CZ Pl. ÚS 3/2000;

1784/2009 Kompetenční spory: věcná příslušnost soudů k rozhodnutí o ochraně před zásahem do pokojného stavu

Datum: 08.10.2008 · Sbírkové č.: 1784/2009 · Sp. zn.: Konf 8/2008 - 4 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §5; 131/2002 Sb.: §5; JUD31620CZ III. ÚS 142/98; JUD31001CZ 8 As 2/2005 - 35;

1785/2009 Doprava: povolení mezinárodní autobusové linky; správní řízení: účastenství v řízení

Datum: 25.11.2008 · Sbírkové č.: 1785/2009 · Sp. zn.: 6 As 12/2007 - 140 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 259 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14 odst.1; JUD34478CZ 3 Azs 259/2005 - 42; JUD37763CZ 4 As 24/2006 - 85; 31992R0684 (EU);

1786/2009 Územní řízení: stanovisko dotčeného orgánu státní správy

Datum: 17.12.2008 · Sbírkové č.: 1786/2009 · Sp. zn.: 1 As 68/2008 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 267 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §37 odst.2; 50/1976 Sb.: §126; JUD30733CZ 5 A 137/2000 - 37; JUD108271CZ 9 As 61/2007 - 52;

1787/2009 Stavební řízení: námitky; účastenství v řízení

Datum: 17.12.2008 · Sbírkové č.: 1787/2009 · Sp. zn.: 1 As 80/2008 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §27 odst.2; 183/2006 Sb.: §114; 183/2006 Sb.: §192; JUD30255CZ 7 A 56/2002 - 54; JUD108271CZ 9 As 61/2007 - 52; JUD108060CZ 1 As 16/2008 - 48;

1788/2009 Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin

Datum: 21.08.2008 · Sbírkové č.: 1788/2009 · Sp. zn.: 4 As 20/2008 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2009 · Strana: 279 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §8 odst.1; 183/2006 Sb.: §79;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.