Vydání 2/2024

Číslo: 2/2024 · Ročník: XXII · Rozhodnutí č: 4551/2024 - 4566/2024

Obsah vydání 2/2024

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4551/2024 Rozšířený senát: zahájení řízení o správním vyhoštění z důvodu neoprávněného pobytu po podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany

Datum: 03.10.2023 · Sbírkové č.: 4551/2024 · Sp. zn.: 5 Azs 50/2021 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2024 · Strana: 87 · Vztah k předpisu:

4552/2024 Důchodové pojištění: nemožnost přihlížet k dobám pojištění získaným ve třetím státě; souběh nároků na dílčí důchod

Datum: 30.10.2023 · Sbírkové č.: 4552/2024 · Sp. zn.: 42 Ad 3/2023 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 2/2024 · Strana: 96 · Vztah k předpisu:

4553/2024 Státní sociální podpora: kritéria pro určení nezaopatřených nezletilých dětí ve střídavé péči jako společně posuzovaných osob pro účely příspěvku na bydlení

Datum: 19.10.2023 · Sbírkové č.: 4553/2024 · Sp. zn.: 7 Ads 138/2022 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 102 · Vztah k předpisu:

4554/2024 Rozšířený senát: místní příslušnost krajského soudu k řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení; náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti proti usnesení o postoupení věci

Datum: 29.11.2023 · Sbírkové č.: 4554/2024 · Sp. zn.: 5 As 84/2022 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2024 · Strana: 108 · Vztah k předpisu:

4555/2024 Mezinárodní ochrana: nemožnost vést řízení a rozhodnout o správním vyhoštění před vydáním rozhodnutí o žádosti o udělení mezinárodní ochrany

Datum: 08.12.2023 · Sbírkové č.: 4555/2024 · Sp. zn.: 5 Azs 50/2021 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 116 · Vztah k předpisu:

4556/2024 Mezinárodní právo veřejné: výkladová pravidla pro mezinárodní smlouvy; Daň z příjmu právnických osob: smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Datum: 07.12.2023 · Sbírkové č.: 4556/2024 · Sp. zn.: 10 Afs 27/2023 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 120 · Vztah k předpisu:

4557/2024 Rozpočtová pravidla: povaha opatření poskytovatele dotace o nevyplacení dotace a rozhodnutí o námitkách

Datum: 14.12.2023 · Sbírkové č.: 4557/2024 · Sp. zn.: 9 Afs 203/2023 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 129 · Vztah k předpisu:

4558/2024 Řízení před soudem: přezkum utajovaných informací; Energetika: hrubé porušení povinností člena Rady Energetického regulačního úřadu

Datum: 02.11.2023 · Sbírkové č.: 4558/2024 · Sp. zn.: 10 As 50/2023 - 129 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 132 · Vztah k předpisu:

4559/2024 Zaměstnanost: odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodu jiného porušení povinností agentury práce

Datum: 05.12.2023 · Sbírkové č.: 4559/2024 · Sp. zn.: 2 Ads 105/2023 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 143 · Vztah k předpisu:

4560/2024 Opatření obecné povahy: odůvodnění; ochrana utajovaných informacích; Řízení před soudem: přezkum opatření obecné povahy založeného na utajovaných informacích

Datum: 13.12.2023 · Sbírkové č.: 4560/2024 · Sp. zn.: 1 As 211/2022 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 151 · Vztah k předpisu:

4561/2024 Školství: uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Datum: 13.12.2023 · Sbírkové č.: 4561/2024 · Sp. zn.: 2 As 244/2023 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 155 · Vztah k předpisu:

4562/2024 Rozšířený senát: vázanost soudu rozsahem a důvody návrhu na zrušení opatření obecné povahy; vady vyvolávající nicotnost správního aktu

Datum: 12.12.2023 · Sbírkové č.: 4562/2024 · Sp. zn.: 9 Ao 37/2021 - 57 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2024 · Strana: 166 · Vztah k předpisu:

4563/2024 Řízení před soudem: provedení důkazu listinami předloženými správním orgánem v řízení o zásahové žalobě

Datum: 23.10.2023 · Sbírkové č.: 4563/2024 · Sp. zn.: 10 As 326/2022 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 176 · Vztah k předpisu:

4564/2024 Pozemní komunikace: nesouhlas vlastníka pozemku s veřejným užíváním cesty jen v určitém období roku; vyloučení alternativní cesty v zájmu ochrany životního prostředí

Datum: 10.11.2023 · Sbírkové č.: 4564/2024 · Sp. zn.: 10 As 111/2022 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 179 · Vztah k předpisu:

4565/2024 Provoz na pozemních komunikacích: povinnost cyklisty použít stezku pro chodce a cyklisty

Datum: 21.12.2023 · Sbírkové č.: 4565/2024 · Sp. zn.: 4 As 102/2023 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 187 · Vztah k předpisu:

4566/2024 Stavební řízení: doručování odvolateli v řízení s velkým počtem účastníků

Datum: 07.12.2023 · Sbírkové č.: 4566/2024 · Sp. zn.: 6 As 285/2021 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2024 · Strana: 190 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.