Vydání 5/2023

Číslo: 5/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4460/2023 - 4476/2023

Obsah vydání 5/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4460/2023 Sociální zabezpečení: hraniční ukazatel "trvalého pobytu"; zhodnocení překrývajících se dob pojištění

Datum: 30.01.2023 · Sbírkové č.: 4460/2023 · Sp. zn.: 49 Ad 47/2018 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2023 · Strana: 352 · Vztah k předpisu:

4461/2023 Správní řízení: změněné závazné stanovisko

Datum: 31.01.2023 · Sbírkové č.: 4461/2023 · Sp. zn.: 43 A 19/2021 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2023 · Strana: 360 · Vztah k předpisu:

4462/2023 Daňové řízení: neúčast daňového subjektu při odběru vzorků; stanovení spotřební daně podle pomůcek

Datum: 17.02.2023 · Sbírkové č.: 4462/2023 · Sp. zn.: 5 Afs 374/2021 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 365 · Vztah k předpisu:

4463/2023 Ochrana spotřebitele: internetový obchod; nabídka ke koupi; ujednání o platebních podmínkách; rozhodnutí ohledně koupě

Datum: 22.02.2023 · Sbírkové č.: 4463/2023 · Sp. zn.: 10 As 214/2022 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 376 · Vztah k předpisu:

4464/2023 Územní plánování: vyhodnocení vlivů na životní prostředí; Řízení před soudem: nařízení jednání při přezkumu zásad územního rozvoje

Datum: 24.02.2023 · Sbírkové č.: 4464/2023 · Sp. zn.: 8 As 98/2020 - 235 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 384 · Vztah k předpisu:

4465/2023 Církve a náboženské společnosti: vyznávání náboženské víry jako podmínka registrace

Datum: 10.03.2023 · Sbírkové č.: 4465/2023 · Sp. zn.: 5 As 21/2022 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 401 · Vztah k předpisu:

4466/2023 Volba prezidenta republiky: neplatnost části volby; neplatnost hlasování; úprava a vyhlášení zápisu o výsledku hlasování

Datum: 21.02.2023 · Sbírkové č.: 4466/2023 · Sp. zn.: Vol 100/2023 - 74 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 410 · Vztah k předpisu:

4467/2023 Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podání

Datum: 31.01.2023 · Sbírkové č.: 4467/2023 · Sp. zn.: 2 Afs 395/2020 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 424 · Vztah k předpisu:

4468/2023 Územní a stavební řízení: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a krajiny

Datum: 15.03.2023 · Sbírkové č.: 4468/2023 · Sp. zn.: 9 As 193/2022 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 435 · Vztah k předpisu:

4469/2023 Daňové řízení: předběžná otázka; vázanost rozhodnutím v trestní věci

Datum: 28.02.2023 · Sbírkové č.: 4469/2023 · Sp. zn.: 6 Afs 125/2021 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 440 · Vztah k předpisu:

4470/2023 Daňové řízení: zohlednění přeplatků při výpočtu úroků z prodlení

Datum: 10.11.2022 · Sbírkové č.: 4470/2023 · Sp. zn.: 1 Afs 164/2022 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 445 · Vztah k předpisu:

4471/2023 Územní a stavební řízení: souhlasy vydávané stavebním úřadem; lhůta pro zahájení přezkumného řízení; lhůta pro vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení

Datum: 16.03.2023 · Sbírkové č.: 4471/2023 · Sp. zn.: 6 As 392/2021 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 448 · Vztah k předpisu:

4472/2023 Soudní exekutoři: jmenování do exekutorského úřadu

Datum: 10.03.2023 · Sbírkové č.: 4472/2023 · Sp. zn.: 3 As 123/2021 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 452 · Vztah k předpisu:

4473/2023 Řízení před soudem: věci sociální péče; přijatelnost kasační stížnosti; Pomoc v hmotné nouzi: stanovení výše příjmu; srážky ze mzdy

Datum: 22.03.2023 · Sbírkové č.: 4473/2023 · Sp. zn.: 4 Ads 45/2023 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 457 · Vztah k předpisu:

4474/2023 Územní a stavební řízení: zajištění přístupu ke stavbě

Datum: 15.03.2023 · Sbírkové č.: 4474/2023 · Sp. zn.: 6 As 2/2022 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 461 · Vztah k předpisu:

4475/2023 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost

Datum: 10.03.2023 · Sbírkové č.: 4475/2023 · Sp. zn.: 10 As 101/2021 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 466 · Vztah k předpisu:

4476/2023 Zaměstnanost: osoba zdravotně znevýhodněná; Řízení před soudem: specializovaný samosoudce

Datum: 30.03.2023 · Sbírkové č.: 4476/2023 · Sp. zn.: 9 Ads 102/2022 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2023 · Strana: 477 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.