Vydání 3/2023

Číslo: 3/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4438/2023 - 4448/2023

Obsah vydání 3/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4438/2023 Daň z příjmů: emise dluhopisů na základě komisionářské smlouvy

Datum: 09.11.2022 · Sbírkové č.: 4438/2023 · Sp. zn.: 31 Af 47/2021 - 71 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2023 · Strana: 199 · Vztah k předpisu:

4439/2023 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění; Mezinárodní ochrana: nezákonnost rozhodnutí o zajištění; účel zajištění; přemístění žadatele do jiného členského státu EU

Datum: 21.11.2022 · Sbírkové č.: 4439/2023 · Sp. zn.: 34 Az 36/2022 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2023 · Strana: 203 · Vztah k předpisu:

4440/2023 Školství: nestátní školy; pluralita a právo rodičů na alternativu ve vzdělávání; kapacitní důvody jako kritérium regulace vzdělávací soustavy

Datum: 07.12.2022 · Sbírkové č.: 4440/2023 · Sp. zn.: 10 As 320/2020 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 210 · Vztah k předpisu:

4441/2023 Místní referendum: účastenství provozovatele hazardních her v řízení ve věcech místního referenda

Datum: 04.01.2023 · Sbírkové č.: 4441/2023 · Sp. zn.: Ars 7/2022 - 153 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 221 · Vztah k předpisu:

4442/2023 Ochrana přírody a krajiny: informování ekologických spolků o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních

Datum: 30.11.2022 · Sbírkové č.: 4442/2023 · Sp. zn.: 1 As 269/2021 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 223 · Vztah k předpisu:

4443/2023 Správní trestání: uložení pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení

Datum: 13.12.2022 · Sbírkové č.: 4443/2023 · Sp. zn.: 10 As 86/2022 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 228 · Vztah k předpisu:

4444/2023 Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření v soukromoprávní věci

Datum: 16.01.2022 · Sbírkové č.: 4444/2023 · Sp. zn.: Konf 3/2022 - 531* · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 234 · Vztah k předpisu:

4445/2023 Vojáci z povolání: výsluhový příspěvek; kázeňské odměny; další služba

Datum: 17.01.2023 · Sbírkové č.: 4445/2023 · Sp. zn.: 10 As 237/2022 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 239 · Vztah k předpisu:

4446/2023 Řízení před soudem: společné řízení o samostatných nárocích; odměna advokáta; náhrada nákladů řízení v poměrné výši

Datum: 11.01.2023 · Sbírkové č.: 4446/2023 · Sp. zn.: 8 Afs 27/2021 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 243 · Vztah k předpisu:

4447/2023 Daň z přidané hodnoty: částečné uznání nároku na odpočet daně; účast na daňovém podvodu

Datum: 19.01.2023 · Sbírkové č.: 4447/2023 · Sp. zn.: 1 Afs 101/2021 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 246 · Vztah k předpisu:

4448/2023 Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení zadavatelem

Datum: 26.01.2023 · Sbírkové č.: 4448/2023 · Sp. zn.: 10 As 23/2021 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2023 · Strana: 251 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.