Vydání 4/2022

Číslo: 4/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4308/2022 - 4321/2022

Obsah vydání 4/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4308/2022 Územní plánování: zásady územního rozvoje; územní rezerva

Datum: 29.09.2019 · Sbírkové č.: 4308/2022 · Sp. zn.: 76 A 2/2019 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2022 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §38 odst.2; JUD235431CZ III. ÚS 1669/11 - 1 prejudikatura; JUD387418CZ I. ÚS 178/15 - 1; JUD225590CZ 1 Ao 7/2011 - 526 prejudikatura; JUD239964CZ 7 Aos 3/2012 - 36; JUD424538CZ 2 As 122/2018 - 512; JUD434086CZ 76 A 2/2019 - 40; 32013R1315 (EU);

4309/2022 Daňové řízení: vázanost správce daně usnesením o zajištění finančních prostředků

Datum: 18.05.2021 · Sbírkové č.: 4309/2022 · Sp. zn.: 65 Af 54/2020 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2022 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §79a odst.1; JUD105355CZ II. ÚS 642/07 - 1 prejudikatura; JUD369257CZ II. ÚS 1367/17 - 1 prejudikatura; JUD451835CZ I. ÚS 818/20 - 1; JUD476101CZ III. ÚS 2218/20 - 1; JUD560051CZ 65 Af 54/2020 - 50;

4310/2022 Věda a výzkum: zápis výzkumné organizace do seznamu; absence prováděcího právního předpisu; požadavky pro uznání zápisu; odůvodnění správního rozhodnutí povinnost správních orgánů odůvodnit rozhodnutí a vypořádat se s námitkami

Datum: 30.11.2021 · Sbírkové č.: 4310/2022 · Sp. zn.: 9 A 128/2019 - 157 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2022 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 130/2002 Sb.: §33a; JUD283300CZ 6 As 153/2014 - 108; JUD692300CZ 9 A 128/2019 - 157; 32014R0651 (EU);

4311/2022 Právo na informace: osoba z široké veřejnosti; přímý účinek AML směrnice

Datum: 06.01.2022 · Sbírkové č.: 4311/2022 · Sp. zn.: 11 A 78/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2022 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 304/2013 Sb.: §118g odst.2; JUD455438CZ C - 226/07 prejudikatura; JUD29789CZ C-188/89; JUD29787CZ C-91/92; JUD105723CZ C-129/96; JUD307347CZ 1 Afs 6/2013 - 184 prejudikatura; JUD316040CZ 2 As 49/2013 - 109; JUD414268CZ 8 Azs 290/2018 - 27 prejudikatura; JUD437796CZ 2 Azs 113/2019 - 24; JUD475666CZ Nao 9/2021 - 30; JUD692825CZ 11 A 78/2021 - 31; 32005L0060 (EU); 32006L0070 (EU); 32009L0138 (EU); 32012R0648 (EU); 32013L0036 (EU); 32015L0849 (EU): čl.30 odst.5; 32015L0849 (EU): čl.30 odst.1; 32018L0843 (EU); 61981CJ0008 (EU); 61984CJ0152 (EU); 62074CN0041 (EU); 62078CN0148 (EU);

4312/2022 Pandemický zákon: povinnost kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti

Datum: 28.01.2022 · Sbírkové č.: 4312/2022 · Sp. zn.: 8 Ao 29/2021 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.: §13 odst.4; 94/2021 Sb.; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD198101CZ 6 Ao 7/2010 - 73; JUD610372CZ 9 As 264/2020 - 51 prejudikatura; JUD560117CZ 10 Ao 2/2021 - 107; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133 prejudikatura; JUD561384CZ 6 Ao 11/2021 - 48 prejudikatura; JUD575589CZ 8 Ao 12/2021 - 81; JUD610126CZ 9 Ao 13/2021 - 36; JUD610140CZ 8 Ao 8/2021 - 52; JUD658690CZ 9 Ao 3/2021 - 41; JUD658691CZ 6 Ao 22/2021 - 44; JUD692451CZ 8 Ao 29/2021 - 98; JUD693330CZ 8 Ao 22/2021 - 183; 31995L0046 (EU); 32016R0679 (EU);

4313/2022 Pandemický zákon: diskriminace; povinnosti zákazníků; cíl mimořádného opatření

Datum: 02.02.2022 · Sbírkové č.: 4313/2022 · Sp. zn.: 8 Ao 2/2022 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.3 odst.1; 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.i); 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 94/2021 Sb.: §1 odst.1; 94/2021 Sb.: §2 odst.2; 94/2021 Sb.: §13; JUD328919CZ Pl. ÚS 18/15 - 1; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD198101CZ 6 Ao 7/2010 - 73; JUD561364CZ 6 As 114/2020 - 63 prejudikatura; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133 prejudikatura; JUD561384CZ 6 Ao 11/2021 - 48; JUD561385CZ 5 Ao 1/2021 - 65 prejudikatura; JUD575542CZ 9 Ao 8/2021 - 45; JUD575624CZ 8 Ao 7/2021 - 44; JUD609443CZ 8 Ao 23/2021 - 51; JUD610126CZ 9 Ao 13/2021 - 36; JUD610356CZ 8 Ao 14/2021 - 45 prejudikatura; JUD628847CZ 9 Ao 20/2021 - 59; JUD642500CZ 6 Ao 21/2021 - 23 prejudikatura; JUD658691CZ 6 Ao 22/2021 - 44; JUD658697CZ 4 Ao 3/2021 - 117; JUD675392CZ 8 Ao 28/2021 - 83; JUD693330CZ 8 Ao 22/2021 - 183; JUD674871CZ 8 Ao 2/2022 - 53; 32021R0953 (EU);

4314/2022 Advokacie: prokázání splnění podmínky vysokoškolského vzdělání v oboru právo

Datum: 31.01.2022 · Sbírkové č.: 4314/2022 · Sp. zn.: 3 As 38/2020 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 305 · Vztah k předpisu:

4315/2022 Kompetenční spory: orgán příslušný k rozhodnutí o nároku příslušníka bezpečnostního sboru na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím

Datum: 14.01.2022 · Sbírkové č.: 4315/2022 · Sp. zn.: Konf 11/2018 - 64 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 4/2022 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.; JUD163168CZ Pl. ÚS 32/09 - 1; JUD438061CZ Pl. ÚS 33/18 - 1; JUD449676CZ Pl. ÚS 1/19 - 1; JUD22530CZ 21 Cdo 1010/2000; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD204891CZ 3 Ads 79/2011 - 62; JUD240339CZ 4 Ads 153/2011 - 75; JUD227927CZ 30 Cdo 2470/2012; JUD244927CZ 3 Ads 133/2012 - 19; JUD243142CZ 3 Ans 4/2013 - 37; JUD260573CZ 6 As 102/2014 - 39; JUD367871CZ Konf 14/2017 - 67; JUD415798CZ Konf 11/2018 - 16; JUD424956CZ Konf 13/2018 - 19; JUD434818CZ Konf 17/2019 - 14;

4316/2022 Zemědělství: aktualizace evidence půdy; Správní řízení: obecné zásady; předběžná otázka

Datum: 03.02.2022 · Sbírkové č.: 4316/2022 · Sp. zn.: 1 As 98/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 317 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 252/1997 Sb.: §3g odst.6; 252/1997 Sb.: §3g odst.14; 252/1997 Sb.: §3a odst.1; 252/1997 Sb.: §3g; 128/2000 Sb.: §39 odst.1; 128/2000 Sb.: §39; 128/2000 Sb.: §41; 128/2000 Sb.: §95; 500/2004 Sb.: §2-8; 500/2004 Sb.: §2; 500/2004 Sb.: §3; 500/2004 Sb.: §57; 500/2004 Sb.: §57 odst.3; 500/2004 Sb.: §141; 500/2004 Sb.: §141 odst.4; 500/2004 Sb.: §177 odst.1; 179/2014 Sb.; JUD139348CZ 28 Cdo 3757/2007; JUD248130CZ 33 Cdo 796/2013; JUD307345CZ 3 As 187/2014 - 37; JUD320375CZ 30 Cdo 3785/2015; JUD321494CZ 30 Cdo 3741/2015; JUD322728CZ 2 As 20/2016 - 29; JUD380408CZ 1 As 401/2017 - 25; JUD439091CZ 8 As 261/2018 - 58; JUD447940CZ 24 Cdo 3970/2019; JUD658067CZ 10 As 342/2019 - 32; JUD456705CZ 7 As 69/2020 - 30; JUD693124CZ 1 As 98/2021 - 31;

4317/2022 Zdravotnictví: oční optik; činnosti související s poskytováním zdravotní péče

Datum: 28.01.2022 · Sbírkové č.: 4317/2022 · Sp. zn.: 2 As 11/2020 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 96/2004 Sb.: §11; JUD432453CZ 2 As 122/2017 - 73 prejudikatura; JUD436791CZ 8 As 317/2018 - 37; JUD692260CZ 2 As 11/2020 - 36;

4318/2022 Daňové řízení: nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb; návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce

Datum: 09.02.2022 · Sbírkové č.: 4318/2022 · Sp. zn.: 5 Afs 259/2019 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §190; JUD27322CZ 29 Odo 921/2003; JUD86405CZ 20 Cdo 903/2004; JUD181125CZ 29 Cdo 48/2009; JUD216416CZ 20 Cdo 2933/2011; JUD225785CZ 20 Cdo 1411/2011; JUD243428CZ 20 Cdo 2414/2012; JUD428216CZ 31 Af 49/2017 - 96; JUD389274CZ 7 Afs 348/2018 - 32; JUD693084CZ 5 Afs 259/2019 - 26;

4319/2022 Kompetenční spory: ochrana pořádku ve státní správě jako vnitřní věc

Datum: 16.02.2022 · Sbírkové č.: 4319/2022 · Sp. zn.: Komp 2/2021 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 334 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.: §12 odst.1; JUD31582CZ III. ÚS 299/97; JUD692995CZ Komp 2/2021 - 21;

4320/2022 Kompetenční spory: odvolání proti rozhodnutí o žádosti o informace; příspěvková organizace zřízená krajem

Datum: 16.02.2022 · Sbírkové č.: 4320/2022 · Sp. zn.: Komp 3/2021 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2022 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.; JUD103284CZ 6 As 28/2007 - 119; JUD208031CZ 4 As 40/2010 - 60; JUD292942CZ 30 A 118/2010 - 46; JUD196574CZ 1 As 22/2011 - 64 prejudikatura; JUD282817CZ 1 As 239/2014 - 39; JUD461635CZ 4 As 155/2020 - 42; JUD495140CZ 4 As 155/2020 - 42 prejudikatura; JUD495147CZ 10 As 244/2020 - 40 prejudikatura; JUD590053CZ Komp 3/2020 - 35; JUD610370CZ Komp 2/2020 - 44 prejudikatura; JUD692996CZ Komp 3/2021 - 26;

4321/2022 Rozšířený senát: vázanost právním názorem při přezkumu nového rozhodnutí správního orgánu

Datum: 23.02.2022 · Sbírkové č.: 4321/2022 · Sp. zn.: 1 Azs 16/2021 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2022 · Strana: 342 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §110 odst.2 písm.a); JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2 prejudikatura; JUD162824CZ IV. ÚS 301/05 - 1 prejudikatura; JUD26339CZ 1 A 629/2002 - 25 prejudikatura; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86 prejudikatura; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56 prejudikatura; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura; JUD183355CZ 3 As 9/2010 - 65; JUD240394CZ 4 Azs 17/2012 - 29; JUD310703CZ 5 Afs 91/2012 - 58; JUD317876CZ 5 Afs 91/2012 - 41 prejudikatura; JUD249937CZ 7 Azs 16/2014 - 27; JUD317148CZ 5 Azs 20/2015 - 35; JUD321976CZ 7 Afs 333/2015 - 47; JUD332019CZ 9 As 201/2015 - 34; JUD342369CZ 1 As 72/2016 - 48 prejudikatura; JUD527196CZ 2 Az 40/2017 - 51; JUD434218CZ 4 As 3/2018 - 50; JUD441141CZ 5 Azs 105/2018 - 46; JUD449015CZ 2 Afs 282/2018 - 41; JUD450194CZ 4 As 3/2018 - 50 prejudikatura; JUD452065CZ 5 Azs 105/2018 - 46 prejudikatura; JUD528578CZ 4 Az 8/2019 - 79; JUD495607CZ 9 Afs 177/2020 - 48; JUD674765CZ 3 Azs 335/2020 - 61; JUD692534CZ 1 Azs 16/2021 - 50; 32013L0032 (EU): čl.46 odst.3; 32013L0032 (EU): čl.52;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.