Vydání 3/2022

Číslo: 3/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4299/2022 - 4307/2022

Obsah vydání 3/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4299/2022 Daňové řízení: elektronická dražba nemovité věci; výhrady proti udělení příklepu; doručování rozhodnutí o příklepu

Datum: 07.12.2021 · Sbírkové č.: 4299/2022 · Sp. zn.: 55 Af 4/2021 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 3/2022 · Strana: 192 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §194a odst.3; 280/2009 Sb.: §194 odst.4; 280/2009 Sb.: §199 odst.4; 280/2009 Sb.: §199 odst.3; 280/2009 Sb.: §222 odst.4; JUD103498CZ IV. ÚS 1133/07 - 1 prejudikatura; JUD103498CZ IV. ÚS 1133/07 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD153950CZ 1 As 31/2009 - 81 prejudikatura; JUD153950CZ 1 As 31/2009 - 81; JUD202132CZ 1 As 69/2011 - 176 prejudikatura; JUD202132CZ 1 As 69/2011 - 176; JUD277137CZ 21 Cdo 2972/2013; JUD258381CZ 8 Tdo 462/2014 prejudikatura; JUD258381CZ 8 Tdo 462/2014; JUD285535CZ 26 Cdo 395/2015; JUD350582CZ 14Co 249/2016; JUD387214CZ 9 Afs 356/2017 - 45; JUD525717CZ 45 Af 30/2017 - 50; JUD446477CZ 3 Ads 95/2018 - 58;

4300/2022 Daňové řízení: neúčinnost zajišťovacího příkazu; zásada ne bis in idem

Datum: 06.01.2022 · Sbírkové č.: 4300/2022 · Sp. zn.: 9 Afs 148/2019 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §168 odst.1; JUD159066CZ 9 Afs 13/2008 - 90; JUD339166CZ 2 Afs 239/2015 - 66 prejudikatura; JUD334813CZ 2 Afs 108/2016 - 96; JUD454711CZ 1 Afs 103/2019 - 87; JUD626116CZ 17 Af 3/2019 - 49;

4301/2022 Provoz na pozemních komunikacích: způsobilý podklad pro zápis bodů do bodového hodnocení řidiče

Datum: 06.01.2022 · Sbírkové č.: 4301/2022 · Sp. zn.: 9 As 189/2021 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 204 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §123b; JUD2431CZ 7 Tz 67/80; JUD184054CZ 31 Cdo 2036/2008 prejudikatura; JUD182880CZ 5 As 39/2010 - 76 prejudikatura; JUD185576CZ 1 As 16/2010 - 105; JUD187133CZ 5 Tdo 834/2010; JUD239035CZ 7 As 100/2010 - 65 prejudikatura; JUD214005CZ 5 As 118/2011 - 103; JUD245919CZ 6 As 67/2013 - 16; JUD359950CZ 4 As 165/2016 - 46 prejudikatura; JUD367896CZ 3 As 82/2017 - 24; JUD370440CZ 9 As 144/2017 - 27; JUD375746CZ 6 As 377/2017 - 57; JUD432373CZ 3 As 298/2017 - 23; JUD376619CZ 10 As 141/2018 - 40; JUD421046CZ 1 As 61/2019 - 24; JUD560105CZ 6 As 174/2019 - 44; JUD589762CZ 10 A 98/2019 - 40;

4302/2022 Myslivost: opatření obecné povahy; plošný a neurčitý zákaz vstupu do honitby; Ochrana přírody a krajiny: právo na volný průchod krajinou

Datum: 07.01.2022 · Sbírkové č.: 4302/2022 · Sp. zn.: 5 As 412/2020 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §63; 289/1995 Sb.: §19; 449/2001 Sb.: §9 odst.3; JUD34638CZ Pl. ÚS 34/03; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD146194CZ 2 Ao 2/2008 - 62; JUD155028CZ 7 As 43/2009 - 52; JUD158052CZ 9 As 21/2009 - 150 prejudikatura; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113 prejudikatura; JUD165173CZ 8 Ao 1/2010 - 89; JUD330141CZ 2 As 78/2016 - 72 prejudikatura; JUD383400CZ 2 As 112/2017 - 43 prejudikatura; JUD525219CZ 1 As 161/2019 - 56 prejudikatura; JUD528621CZ 76 A 4/2020 - 48;

4303/2022 Vojáci z povolání: služební pohotovost; standardní chod vojenské jednotky; důležitý zájem služby

Datum: 16.12.2021 · Sbírkové č.: 4303/2022 · Sp. zn.: 1 As 247/2021 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §30; 221/1999 Sb.: §30 odst.1; JUD224242CZ 6 Ads 151/2011 - 126; JUD234465CZ 5 As 61/2011 - 133 prejudikatura; JUD309369CZ 22 Ad 20/2014 - 69; JUD343576CZ 11 Ad 7/2015 - 47; JUD450155CZ 8 As 135/2018 - 23; JUD589924CZ 62 Ad 20/2019 - 76; JUD609289CZ 31 Ad 15/2019 - 95; JUD658097CZ 29 Ad 10/2019 - 185; JUD657367CZ 1 As 321/2021 - 29; JUD675204CZ 1 As 299/2021 - 36;

4304/2022 Mezinárodní ochrana: hodnověrnost azylového příběhu; branná povinnost jako důvod pro udělení mezinárodní ochrany

Datum: 10.12.2021 · Sbírkové č.: 4304/2022 · Sp. zn.: 5 Azs 19/2020 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3; 209/1992 Sb.: čl.15 odst.2; 208/1993 Sb.; 325/1999 Sb.: §2 odst.4; 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §14b; 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.c); 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.b); 325/1999 Sb.: §14a; 325/1999 Sb.: §14a odst.2; 325/1999 Sb.: §14a odst.1; 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.a); 325/1999 Sb.: §15 odst.1; 325/1999 Sb.: §15; 2/2002 Sb.; 150/2002 Sb.: §110 odst.2 písm.a); 165/2006 Sb.; 314/2015 Sb.; JUD30996CZ 4 Azs 152/2004 - 36; JUD37924CZ 6 Azs 235/2004 - 57; JUD40916CZ 1 Azs 214/2004 - 45; JUD46048CZ 5 Azs 116/2005 - 58; JUD134011CZ 2 Azs 71/2006 - 82; JUD106850CZ 4 Azs 47/2007 - 60; JUD107154CZ 1 Azs 18/2007 - 55; JUD133881CZ 5 Azs 18/2008 - 83; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67 prejudikatura; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70 prejudikatura; JUD152268CZ 5 Azs 36/2008 - 119; JUD153707CZ 5 Azs 40/2009 - 74; JUD183360CZ 4 Azs 11/2010 - 112; JUD198059CZ 5 Azs 6/2011 - 49; JUD240168CZ 4 Azs 34/2011 - 154; JUD253810CZ 5 Azs 2/2013 - 26; JUD253810CZ 5 Azs 2/2013 - 26 prejudikatura; JUD284413CZ 3 Azs 7/2015 - 31; JUD306290CZ 4 Azs 71/2015 - 54 prejudikatura; JUD306290CZ 4 Azs 71/2015 - 54; JUD316043CZ 5 Azs 158/2015 - 24; JUD320281CZ 5 Azs 168/2015 - 36; JUD373863CZ 5 Azs 246/2016 - 45; JUD362496CZ 10 Azs 310/2017 - 56; JUD441141CZ 5 Azs 105/2018 - 46; JUD452065CZ 5 Azs 105/2018 - 46 prejudikatura; JUD452065CZ 5 Azs 105/2018 - 46; JUD440291CZ 41 Az 15/2019 - 33; JUD510824CZ 5 Azs 97/2019 - 41; 32004L0083 (EU); 32011L0095 (EU): čl.9 odst.2 písm.c); 32011L0095 (EU): čl.9 odst.2 písm.e); 32011L0095 (EU): čl.4 odst.5; 32011L0095 (EU): čl.2 písm.d); 32011L0095 (EU): čl.10; 32013L0032 (EU); 62013CJ0472 (EU); 62017CJ0556 (EU); 62019CJ0238 (EU);

4305/2022 Regulace reklamy: přisuzování léčivých účinků doplňkům stravy

Datum: 13.01.2022 · Sbírkové č.: 4305/2022 · Sp. zn.: 1 As 230/2021 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 468/1991 Sb.; 40/1995 Sb.: §8a odst.3 písm.i); JUD247081CZ 4 As 98/2013 - 88 prejudikatura; JUD590148CZ 3 A 119/2018 - 39; JUD448995CZ 5 As 219/2019 - 49; 31984L0450 (EU); 31987L0250 (EU); 31990L0496 (EU); 31997L0007 (EU); 31998L0027 (EU); 31999L0010 (EU); 32000L0013 (EU); 32002L0065 (EU); 32002L0067 (EU); 32004R2006 (EU); 32004R0608 (EU); 32005L0029 (EU): čl.5 odst.3; 32005L0029 (EU); 32006R1924 (EU); 32006R1925 (EU); 32008L0005 (EU); 32011R1169 (EU): čl.7 odst.3; 32011R1169 (EU);

4306/2022 Územní a stavební řízení: společenství vlastníků jednotek; účastník řízení

Datum: 21.01.2022 · Sbírkové č.: 4306/2022 · Sp. zn.: 10 As 26/2021 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §7 odst.1; 183/2006 Sb.: §85 odst.2; 183/2006 Sb.: §85 odst.2 písm.b); 183/2006 Sb.: §85 odst.2 písm.d); 183/2006 Sb.: §94p odst.1; 183/2006 Sb.: §94k; 183/2006 Sb.: §94k písm.e); 183/2006 Sb.: §94n odst.3; 183/2006 Sb.: §109 písm.b); 89/2012 Sb.: §1042; 89/2012 Sb.: §1189 odst.1; 89/2012 Sb.: §1190; 89/2012 Sb.: §1194 odst.1; 89/2012 Sb.: §1196 odst.1; 89/2012 Sb.: §2903 odst.2; 350/2012 Sb.; 366/2013 Sb.: §8 písm.f); JUD146360CZ 1 As 80/2008 - 68 prejudikatura; JUD216952CZ 29 Cdo 3269/2010 prejudikatura; JUD202691CZ 1 As 38/2011 - 146 prejudikatura; JUD240737CZ 7 As 17/2013 - 25 prejudikatura; JUD251316CZ 4 As 149/2013 - 31 prejudikatura; JUD342640CZ 4 As 212/2016 - 55; JUD377367CZ 26 Cdo 3553/2017; JUD373638CZ 2 As 105/2018 - 26; JUD453366CZ 2 As 426/2018 - 49; JUD437747CZ 1 As 397/2019 - 103; JUD456314CZ 26 Cdo 379/2019 prejudikatura;

4307/2022 Hospodářská soutěž: místní šetření; prověření obchodní komunikace

Datum: 19.01.2022 · Sbírkové č.: 4307/2022 · Sp. zn.: 2 As 250/2020 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2022 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §21f; 143/2001 Sb.: §21f odst.2 písm.f); 150/2002 Sb.: §87 odst.1; 150/2002 Sb.: §109 odst.5; 500/2004 Sb.; 155/2009 Sb.; 360/2012 Sb.; 293/2016 Sb.; JUD250633CZ IV. ÚS 4397/12 - 1 prejudikatura; JUD318902CZ IV. ÚS 4397/12 - 2 prejudikatura; JUD183221CZ 62Ca 1/2007 - 153 prejudikatura; JUD301874CZ 62 Ca 1/2007 - 153; JUD321134CZ 5 Afs 7/2011 - 799; JUD349672CZ 29 A 165/2016 - 150; JUD374162CZ 29 Af 2/2016 - 212; JUD349618CZ 6 As 113/2017 - 83 prejudikatura; JUD370146CZ 5 As 119/2017 - 60; JUD416248CZ 1 As 80/2018 - 201; JUD419415CZ 2 As 257/2018 - 87 prejudikatura; JUD483650CZ 5 As 255/2018 - 42; JUD436677CZ 62 A 63/2019 - 140; JUD460909CZ 29 A 183/2019 - 142; JUD481139CZ 5 As 140/2019 - 93; JUD609616CZ 9 As 365/2019 - 48; JUD675410CZ 2 As 295/2019 - 99; JUD626202CZ 3 As 92/2020 - 59; JUD658692CZ 1 Afs 369/2020 - 54; 12012E/TXT (EU): čl.101; 12012E/TXT (EU); 32003R0001 (EU); 32019L0001 (EU); 61987CJ0046 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.