Vydání 10/2022

Číslo: 10/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4380/2022 - 4387/2022

Obsah vydání 10/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4380/2022 Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; konkludentní souhlas vlastníka; slepá cesta

Datum: 31.01.2022 · Sbírkové č.: 4380/2022 · Sp. zn.: 30 A 43/2020 - 180 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2022 · Strana: 738 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD136883CZ II. ÚS 3164/07 - 1; JUD40358CZ 5 As 20/2003 - 64; JUD104667CZ 6 Ans 2/2007 - 128; JUD161336CZ 1 As 76/2009 - 60; JUD163736CZ 5 As 3/2009 - 76; JUD195051CZ 2 As 84/2010 - 128; JUD208165CZ 9 As 55/2011 - 141; JUD235923CZ 22 Cdo 2178/2012; JUD243209CZ 1 As 63/2013 - 49; JUD267550CZ 9 As 147/2013 - 48; JUD278444CZ 28 Cdo 1911/2014; JUD314963CZ 6 As 213/2015 - 14; JUD335778CZ 3 As 18/2016 - 75; JUD356307CZ 7 As 63/2017 - 48; JUD356318CZ 1 As 213/2017 - 38; JUD368848CZ 4 As 151/2017 - 66; JUD742354CZ 30 A 43/2020 - 180;

4381/2022 Místní referendum: přípustnost otázky; Územní plánování: změna územního plánu na základě výsledku místního referenda; zákonnost řešení

Datum: 22.06.2022 · Sbírkové č.: 4381/2022 · Sp. zn.: 63 A 4/2022 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2022 · Strana: 744 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §7 písm.d); 22/2004 Sb.: §7 písm.e); 183/2006 Sb.: §6 odst.5 písm.a); 183/2006 Sb.: §6 odst.5 písm.b); 183/2006 Sb.: §44 písm.c); 183/2006 Sb.: §44 písm.a); JUD34848CZ I. ÚS 101/05; JUD212369CZ III. ÚS 995/09 - 1; JUD212372CZ III. ÚS 263/09 - 1; JUD162285CZ IV. ÚS 70/10 - 1; JUD30754CZ 58Ca 23/2005 - 41; JUD146194CZ 2 Ao 2/2008 - 62; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26; JUD224269CZ Ars 4/2012 - 47; JUD226645CZ Ars 5/2012 - 55; JUD243434CZ 50A 20/2012 - 81; JUD240082CZ Ars 2/2013 - 59; JUD245414CZ 50A 1/2013 - 115; JUD316988CZ 2 As 212/2015 - 27; JUD358457CZ 43 A 1/2017 - 50; JUD380214CZ 64 A 2/2018 - 81; JUD526610CZ 55 A 116/2020 - 84; JUD610057CZ Ars 6/2020 - 85; JUD793237CZ 63 A 4/2022 - 65;

4382/2022 Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; doba účasti na pojištění ve více zaměstnáních na částečný úvazek

Datum: 10.06.2022 · Sbírkové č.: 4382/2022 · Sp. zn.: 6 Ads 133/2020 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2022 · Strana: 755 · Vztah k předpisu: 187/2006 Sb.: §14 odst.2; 187/2006 Sb.: §32 odst.5; 187/2006 Sb.: §32 odst.4 písm.a); 187/2006 Sb.: §32 odst.3; 187/2006 Sb.: §32 odst.4; 187/2006 Sb.: §32 odst.2; 261/2007 Sb.; 306/2008 Sb.; 470/2011 Sb.; JUD32208CZ II. ÚS 376/2000; JUD215578CZ 4 Ads 65/2011 - 111; JUD281019CZ 3 Ads 94/2014 - 22; JUD312023CZ 4 Ads 187/2015 - 26; JUD459913CZ 32 Ad 20/2018 - 31; JUD528889CZ 13 Ad 4/2019 - 49; JUD756972CZ 6 Ads 133/2020 - 36;

4383/2022 Ochrana životního prostředí: změna integrovaného povolení; podstatná změna zařízení; prodloužení doby skládkování

Datum: 27.07.2022 · Sbírkové č.: 4383/2022 · Sp. zn.: 10 As 322/2020 - 128 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2022 · Strana: 761 · Vztah k předpisu: 76/2002 Sb.: §2 písm.i); 76/2002 Sb.; JUD314768CZ 9 As 113/2015 - 42; JUD525197CZ 4 As 150/2019 - 54; JUD469284CZ 10 As 322/2020 - 69; JUD775657CZ 10 As 322/2020 - 128; 32010L0075 (EU): čl.3 odst.9; 32010L0075 (EU); 62012CJ0043 (EU); 62021CJ0043 (EU);

4384/2022 Místní referendum: identifikační údaje v podpisovém archu

Datum: 04.08.2022 · Sbírkové č.: 4384/2022 · Sp. zn.: Ars 1/2022 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2022 · Strana: 767 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §11 odst.2; JUD232862CZ Pl. ÚS 27/12 - 1; JUD230137CZ Pl. ÚS 4/13 - 1; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD107662CZ 21 Cdo 1744/2007; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26; JUD251290CZ 7 As 126/2013 - 19; JUD252549CZ 7 Afs 85/2013 - 33; JUD275862CZ Ars 4/2014 - 99; JUD322765CZ Ars 4/2015 - 45; JUD530708CZ Ars 3/2019 - 43; JUD561390CZ Ars 3/2019 - 43; JUD793183CZ Ars 1/2022 - 30;

4385/2022 Mezinárodní ochrana: vážná újma; nedostatečná zdravotní péče; přístup ke zdravotní péči

Datum: 20.07.2022 · Sbírkové č.: 4385/2022 · Sp. zn.: 10 Azs 42/2022 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2022 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.d); 325/1999 Sb.: §14a odst.1; JUD326421CZ C-562/13; JUD40187CZ 3 Azs 12/2003 - 38; JUD40394CZ 5 Azs 47/2003 - 48; JUD41431CZ 2 Azs 8/2004 - 55; JUD424569CZ 7 Azs 435/2018 - 32; JUD450110CZ 10 Azs 437/2019 - 83; JUD740700CZ 5 Azs 70/2020 - 103 prejudikatura; JUD775374CZ 10 Azs 42/2022 - 32; 62013CJ0542 (EU);

4386/2022 Utajované informace: využití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v bezpečnostním řízení

Datum: 12.08.2022 · Sbírkové č.: 4386/2022 · Sp. zn.: 8 As 288/2019 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2022 · Strana: 775 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §88; 412/2005 Sb.; JUD238509CZ III. ÚS 3811/11 - 1; JUD149514CZ 5 As 44/2006 - 74; JUD153984CZ 9 As 68/2008 - 101; JUD154763CZ 1 As 47/2009 - 93; JUD193231CZ 1 As 83/2009 - 60; JUD184274CZ 12 Ksz 1/2010 - 131; JUD197946CZ 1 As 9/2011 - 70; JUD205864CZ 12 Ksz 4/2011 - 122; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101; JUD308269CZ 9 A 6/2011 - 54; JUD431479CZ 9 A 6/2011 - 215; JUD238204CZ 3 As 63/2012 - 25; JUD247820CZ 2 Afs 45/2012 - 62; JUD320150CZ 4 As 1/2015 - 40; JUD330104CZ 9 As 175/2015 - 35; JUD351126CZ 16 Kss 1/2017 - 183; JUD356319CZ 1 As 105/2017 - 37; JUD381192CZ 9 As 227/2017 - 27; JUD442171CZ 8 As 38/2018 - 114; JUD452067CZ 2 Azs 259/2019 - 28; JUD793428CZ 8 As 288/2019 - 103;

4387/2022 Veřejné zakázky: uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce; přezkum postupu zadavatele

Datum: 19.11.2021 · Sbírkové č.: 4387/2022 · Sp. zn.: 3 As 139/2019 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2022 · Strana: 782 · Vztah k předpisu: 134/2016 Sb.: §2; 134/2016 Sb.: §11; 134/2016 Sb.: §241; 134/2016 Sb.: §245; 134/2016 Sb.: §248 odst.1; 134/2016 Sb.: §254; 134/2016 Sb.: §265 písm.c); JUD193111CZ 2 Afs 132/2009 - 275; JUD342675CZ 9 As 195/2015 - 68; JUD422108CZ 62 Af 68/2017 - 209; JUD454706CZ 2 As 126/2019 - 78; JUD658185CZ 3 As 139/2019 - 40; 31989L0665 (EU); 31992L0013 (EU); 32004L0018 (EU); 32007L0066 (EU); 32014L0024 (EU): čl.12; 32014L0024 (EU); 32014L0023 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.