Vydání 3/2021

Číslo: 3/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4134/2021 - 4141/2021

Obsah vydání 3/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4134/2021 Soudní poplatky: výše soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku

Datum: 19.10.2020 · Sbírkové č.: 4134/2021 · Sp. zn.: 51 Af 49/2020 - 173 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 3/2021 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §6 odst.9 k 1.9.2020; 150/2002 Sb.: §73; JUD33584CZ I. ÚS 664/03 prejudikatura; JUD37984CZ II. ÚS 745/06 - 1 prejudikatura; JUD142531CZ Pl. ÚS 69/06 - 2 prejudikatura; JUD39027CZ I. ÚS 43/07 - 1 prejudikatura; JUD107399CZ II. ÚS 275/08 - 1 prejudikatura; JUD322250CZ II. ÚS 2130/15 - 1 prejudikatura;

4135/2021 Ochrana ovzduší: podstatná změna zařízení

Datum: 23.11.2020 · Sbírkové č.: 4135/2021 · Sp. zn.: 4 As 150/2019 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2021 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 76/2002 Sb.: §2 písm.i); 76/2002 Sb.: §3-15; JUD103414CZ 8 Afs 75/2005 - 130 prejudikatura; JUD202700CZ 9 As 36/2011 - 105; JUD282089CZ 9 As 152/2014 - 43; JUD314768CZ 9 As 113/2015 - 42; JUD332918CZ 2 As 92/2016 - 76 prejudikatura; JUD420691CZ 22 A 10/2017 - 60;

4136/2021 Správní trestání: provozování her a loterií

Datum: 10.12.2020 · Sbírkové č.: 4136/2021 · Sp. zn.: 1 As 255/2020 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2021 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §1 odst.2; JUD32765CZ II. ÚS 296/01; JUD148434CZ III. ÚS 2822/07 prejudikatura; JUD209944CZ C-540/08; JUD493902CZ C-304/08; JUD38980CZ 2 Afs 176/2006 - 96 prejudikatura; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD163761CZ 6 Ads 88/2006 - 159 prejudikatura; JUD149234CZ 7 Afs 27/2008 - 46; JUD245831CZ 5 Afs 84/2012 - 40; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46 prejudikatura; JUD324729CZ 5 As 155/2015 - 35 prejudikatura; JUD332041CZ 8 As 136/2015 - 51; JUD347603CZ 6 As 98/2016 - 54; JUD452530CZ 3 Af 48/2016 - 119;

4137/2021 Správní řízení: kumulativní účinek vad správního řízení

Datum: 08.10.2020 · Sbírkové č.: 4137/2021 · Sp. zn.: 1 As 218/2019 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2021 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §36 odst.3; 500/2004 Sb.: §49; 500/2004 Sb.: §50; JUD32536CZ III. ÚS 173/02 prejudikatura; JUD32996CZ III. ÚS 569/03 prejudikatura; JUD33475CZ III. ÚS 139/05 prejudikatura; JUD33518CZ III. ÚS 359/05 prejudikatura; JUD154154CZ IV. ÚS 3010/08 prejudikatura; JUD31084CZ III. ÚS 61/94 prejudikatura; JUD31484CZ III. ÚS 95/97 prejudikatura; JUD30374CZ 2 A 10/2002 - 269 prejudikatura; JUD311659CZ 6 As 73/2015 - 40 prejudikatura;

4138/2021 Pozemní komunikace: povinnosti vlastníků a správců pozemních komunikací; přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích umístěním dopravního značení

Datum: 17.12.2020 · Sbírkové č.: 4138/2021 · Sp. zn.: 2 As 65/2019 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2021 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §19 odst.1; 13/1997 Sb.: §41 odst.2; 104/1997 Sb.: §9 odst.2 písm.c); JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD205262CZ 6 Ao 5/2011 - 43; JUD327176CZ 2 As 47/2016 - 44; JUD328212CZ 7 As 39/2016 - 47; JUD389326CZ 5 Ads 202/2016 - 29; JUD345795CZ 2 Ads 17/2017 - 15;

4139/2021 Řízení před soudem: zrušení závazného stanoviska dotčeného orgánu

Datum: 15.12.2020 · Sbírkové č.: 4139/2021 · Sp. zn.: 2 As 8/2018 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §68 písm.d); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 500/2004 Sb.: §149 odst.8; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86 prejudikatura; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46 prejudikatura; JUD163108CZ 5 As 12/2009 - 153 prejudikatura; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113 prejudikatura; JUD442732CZ 10 Afs 304/2019 - 39 prejudikatura;

4140/2021 Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek; výběr srovnatelného subjektu

Datum: 09.12.2020 · Sbírkové č.: 4140/2021 · Sp. zn.: 10 Afs 185/2020 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2021 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §98 odst.3 písm.c); JUD33643CZ II. ÚS 664/04 prejudikatura; JUD33598CZ IV. ÚS 359/05 prejudikatura; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura;

4141/2021 Rozšířený senát: posuzování splnění podmínek prominutí penále; správní uvážení

Datum: 26.01.2021 · Sbírkové č.: 4141/2021 · Sp. zn.: 1 Afs 236/2019 - 83 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §259c odst.2; 280/2009 Sb.: §259a odst.2; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1 prejudikatura; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155 prejudikatura; JUD195703CZ 2 Afs 88/2010 - 70 prejudikatura; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154 prejudikatura; JUD313390CZ 4 Afs 210/2014 - 57 prejudikatura; JUD354650CZ 2 Afs 62/2017 - 37 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.