Vydání 1/2020

Číslo: 1/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 3949/2020 - 3962/2020

Obsah vydání 1/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3949/2020 Správní řízení: učinění podání; doručení podání

Datum: 14.11.2019 · Sbírkové č.: 3949/2020 · Sp. zn.: 6 As 126/2019 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §37 odst.5; 500/2004 Sb.: §40 odst.1 písm.d); JUD33329CZ III. ÚS 674/04; JUD103485CZ III. ÚS 751/06 - 1; JUD184159CZ I. ÚS 1286/10 - 1; JUD17145CZ 1732/35; JUD31299CZ III. ÚS 120/96 prejudikatura; JUD31763CZ I. ÚS 460/97 prejudikatura; JUD32033CZ III. ÚS 522/99 prejudikatura; JUD32209CZ III. ÚS 329/2000; JUD244763CZ 4 Ads 82/2013 - 54; JUD282845CZ 7 Azs 13/2015 - 28; JUD333112CZ 3 As 248/2015 - 22; JUD424943CZ 43 A 31/2018 - 48;

3950/2020 Řízení před soudem: lhůta pro podání incidenčního návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Datum: 15.10.2019 · Sbírkové č.: 3950/2020 · Sp. zn.: 8 As 63/2019 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 150/2002 Sb.: §101b odst.1; JUD333159CZ 5 As 194/2014 - 36 prejudikatura;

3951/2020 Daňové řízení: přezkumné řízení; Řízení před soudem: podmínky řízení

Datum: 21.11.2019 · Sbírkové č.: 3951/2020 · Sp. zn.: 8 Afs 361/2018 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §123 odst.5; JUD167845CZ 2 Afs 125/2009 - 104; JUD387149CZ 52 Af 25/2017 - 156;

3952/2020 Daňové řízení: vady exekučního titulu; zastavení exekuce

Datum: 02.08.2019 · Sbírkové č.: 3952/2020 · Sp. zn.: 8 Afs 250/2018 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §181 odst.2; JUD315714CZ IV. ÚS 3216/14 - 1; JUD354880CZ Pl. ÚS 9/15 - 1; JUD336306CZ II. ÚS 2230/16 - 1; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD156292CZ 9 Afs 28/2009 - 124; JUD383437CZ 48 Af 10/2016 - 102 zrušeno;

3953/2020 Spotřební daň: příslušnost k vyměření daně v případě porušení režimu podmíněného osvobození od spotřební daně

Datum: 01.11.2019 · Sbírkové č.: 3953/2020 · Sp. zn.: 9 Afs 218/2019 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §28 odst.1; JUD376672CZ C-283/81; JUD286762CZ 6 Afs 48/2015 - 45; JUD428066CZ 29 Af 135/2016 - 74 zrušeno;

3954/2020 Školství: soustavné jednání proti dobrým mravům

Datum: 31.10.2019 · Sbírkové č.: 3954/2020 · Sp. zn.: 2 As 123/2019 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §47c odst.2 písm.b); JUD420842CZ 64 A 18/2018 - 47;

3955/2020 Školství: habilitační řízení; odůvodnění postupu vědecké rady

Datum: 13.11.2019 · Sbírkové č.: 3955/2020 · Sp. zn.: 9 As 117/2018 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 38 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §72 odst.10; JUD364177CZ 6 Azs 253/2016 - 49; JUD369807CZ 11 A 35/2016 - 43;

3956/2020 Rozpočtová pravidla: odpovědnost Regionální rady soudržnosti za porušení rozpočtové kázně

Datum: 26.09.2019 · Sbírkové č.: 3956/2020 · Sp. zn.: 7 Afs 198/2018 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: do 20.12.2015; 248/2000 Sb.: do 24.11.2015; JUD146260CZ 5 Afs 36/2008 - 146; JUD159026CZ 7 Afs 71/2009 - 149; JUD221613CZ 1 Afs 15/2012 - 38; JUD326324CZ 10 As 177/2014 - 46; JUD373444CZ 31 Af 45/2016 - 178;

3957/2020 Důchodové pojištění: výměra starobního důchodu u zaměstnanců v hornictví

Datum: 26.11.2019 · Sbírkové č.: 3957/2020 · Sp. zn.: 1 Ads 24/2018 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 50 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §76a; JUD365157CZ 49 Ad 10/2017 - 34 zrušeno;

3958/2020 Právo na informace: odvolací řízení; mimořádně rozsáhlé vyhledávání; úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Datum: 14.11.2019 · Sbírkové č.: 3958/2020 · Sp. zn.: 8 As 244/2018 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §17 odst.1; 106/1999 Sb.: §20 odst.5; 173/2006 Sb.: §3; JUD32784CZ Pl. ÚS 24/02; JUD107242CZ 4 Ans 11/2007 - 102; JUD213383CZ 1 As 141/2011 - 67; JUD240025CZ 6 Ans 16/2012 - 62; JUD381203CZ 30 A 111/2016 - 64; JUD388734CZ 9 As 257/2017 - 46;

3959/2020 Ochrana životního prostředí: posuzování vlivů záměru na životní prostředí; doručování

Datum: 03.09.2019 · Sbírkové č.: 3959/2020 · Sp. zn.: 10 A 31/2017 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2020 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §7 odst.5;

3960/2020 Pobyt cizinců: stanovení nové doby k opuštění území

Datum: 19.11.2019 · Sbírkové č.: 3960/2020 · Sp. zn.: 4 Azs 235/2017 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §50a odst.4; 326/1999 Sb.: §174a odst.2; 500/2004 Sb.: §101 písm.c); JUD347572CZ 3 Azs 237/2016 - 37; JUD387253CZ 5 As 122/2016 - 36; JUD344550CZ 7 Azs 24/2017 - 29;

3961/2020 Doprava: rezidentní parkování

Datum: 31.10.2019 · Sbírkové č.: 3961/2020 · Sp. zn.: 1 As 10/2019 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §23; JUD415748CZ 10 A 178/2017 - 38 zrušeno;

3962/2020 Rozhodování ve věcech soukromoprávních: ochrana pokojného stavu

Datum: 08.11.2019 · Sbírkové č.: 3962/2020 · Sp. zn.: 9 As 159/2018 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2020 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §5; 500/2004 Sb.: §142; 89/2012 Sb.; JUD32856CZ IV. ÚS 150/01; JUD148520CZ Konf 8/2008 - 4; JUD378148CZ 22 A 175/2016 - 50;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.