Vydání 12/2019

Číslo: 12/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3937/2019 - 3948/2019

Obsah vydání 12/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3937/2019 Správní řízení: účastenství v řízení

Datum: 23.10.2019 · Sbírkové č.: 3937/2019 · Sp. zn.: 9 Azs 256/2019 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 602 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §27 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §27 odst.2; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD160604CZ 5 As 95/2008 - 73; JUD256586CZ 6 As 133/2013 - 83; JUD320305CZ 6 Azs 284/2015 - 25; JUD347572CZ 3 Azs 237/2016 - 37; JUD357896CZ 9 Azs 214/2017 - 58; JUD430089CZ 5 A 55/2018 - 43;

3938/2019 Správní trestání: neveřejnost řízení a přítomnost dalších osob; uložení kázeňského trestu

Datum: 18.10.2019 · Sbírkové č.: 3938/2019 · Sp. zn.: 2 As 429/2018 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §14 odst.1; 500/2004 Sb.: §49 odst.2; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD106626CZ 5 As 29/2007 - 64; JUD320281CZ 5 Azs 168/2015 - 36; JUD340057CZ 1 As 303/2016 - 64; JUD389141CZ 65 Ad 13/2017 - 44;

3939/2019 Řízení před soudem: místní příslušnost (povolení výjimky ze zákazů u chráněných krajinných oblastí)

Datum: 04.10.2019 · Sbírkové č.: 3939/2019 · Sp. zn.: Nad 171/2019 - 52 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 608 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §43; 114/1992 Sb.: §78 odst.3 písm.h); 150/2002 Sb.: §7 odst.4; 150/2002 Sb.: §7 odst.2; JUD141089CZ 3 Ans 8/2008 - 84; JUD382411CZ Nad 208/2018 - 109;

3940/2019 Řízení před soudem: žaloba podaná osobou z řad dotčené veřejnosti

Datum: 11.10.2019 · Sbírkové č.: 3940/2019 · Sp. zn.: 4 As 202/2019 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 610 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §3 písm.i); 150/2002 Sb.: §71 odst.2; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; JUD51344CZ 2 As 10/2007 - 83; JUD152253CZ 1 As 111/2008 - 363; JUD253897CZ 5 A 241/2011 - 69; JUD300503CZ 57 A 82/2012 - 90; JUD301209CZ 30 A 76/2012 - 266; JUD242974CZ 3 As 24/2013 - 35; JUD252477CZ 6 Aos 3/2013 - 29; JUD304104CZ 30 A 58/2013 - 187; JUD324122CZ 10 As 250/2015 - 92; JUD423151CZ 59 A 2/2019 - 109;

3941/2019 Daň z nabytí nemovitosti: stanovení daňové povinnosti při směně

Datum: 24.05.2018 · Sbírkové č.: 3941/2019 · Sp. zn.: 22 Af 50/2017 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 12/2019 · Strana: 612 · Vztah k předpisu: 340/2013 Sb.: §12 odst.3;

3942/2019 Daň z přidané hodnoty: ubytovací a stravovací služby v ambulantní zdravotní péči

Datum: 26.09.2019 · Sbírkové č.: 3942/2019 · Sp. zn.: 8 Afs 265/2017 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §51 odst.1 písm.g); 235/2004 Sb.: §58 odst.1; JUD362698CZ 57 Af 15/2016 - 51; 32006L0112 (EU): čl.132 odst.1 písm.b); 32006L0112 (EU): čl.132 odst.1 písm.c);

3943/2019 Kompetenční spory: pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech vyplývajících z poštovní smlouvy

Datum: 08.10.2019 · Sbírkové č.: 3943/2019 · Sp. zn.: Konf 14/2019 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 12/2019 · Strana: 624 · Vztah k předpisu: 29/2000 Sb.: §5 odst.1;

3944/2019 Právo na informace: dobrovolný svazek obcí jako povinný subjekt

Datum: 27.06.2019 · Sbírkové č.: 3944/2019 · Sp. zn.: 29 A 167/2018 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2019 · Strana: 627 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; 128/2000 Sb.: §49; JUD32717CZ III. ÚS 686/02; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67; JUD162207CZ 4 Ans 16/2009 - 83; JUD225568CZ 2 Ans 13/2012 - 14; JUD352905CZ 31 A 111/2015 - 141; JUD367929CZ 10 As 258/2017 - 176; JUD371433CZ 4 As 269/2017 - 97;

3945/2019 Státní služba: systemizace služebních míst; skončení služebního poměru

Datum: 09.10.2019 · Sbírkové č.: 3945/2019 · Sp. zn.: 8 Ads 301/2018 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 631 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 234/2014 Sb.: §17; 234/2014 Sb.: §19; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD305921CZ Pl. ÚS 21/14 - 1; JUD364892CZ Pl. ÚS 8/16 - 1; JUD30480CZ 5 A 48/2001 - 47; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD37760CZ 7 As 10/2005 - 298; JUD50127CZ 6 Ads 87/2006 - 36; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD159914CZ 9 Ao 3/2009 - 59; JUD239494CZ 8 As 8/2011 - 66; JUD255550CZ 3 Ads 107/2013 - 36; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160; JUD330724CZ Komp 1/2016 - 64; JUD362059CZ 9 As 269/2016 - 44; JUD378136CZ Komp 3/2017 - 34; JUD374047CZ 6 Afs 8/2018 - 37; JUD381312CZ 8 Afs 98/2018 - 52; JUD382432CZ 3 A 88/2018 - 27 zrušeno;

3946/2019 Pobyt cizinců: rozhodnutí o povinnosti opustit území; potomek občana Evropské unie; osvojení

Datum: 16.10.2019 · Sbírkové č.: 3946/2019 · Sp. zn.: 7 Azs 374/2018 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 643 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §15a odst.1 písm.d); 89/2012 Sb.: §848; JUD234487CZ C-83/11; JUD34730CZ 46410/99; JUD340086CZ 1 Azs 273/2016 - 29; JUD344550CZ 7 Azs 24/2017 - 29; JUD382304CZ 33 A 22/2018 - 27 zrušeno; JUD414268CZ 8 Azs 290/2018 - 27; 32004L0038 (EU): čl.2 odst.2 písm.c); 62012CJ0423 (EU);

3947/2019 Vinohradnictví a vinařství: k pojmu "nedovolené enologické postupy"

Datum: 09.10.2019 · Sbírkové č.: 3947/2019 · Sp. zn.: 7 As 388/2018 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2019 · Strana: 653 · Vztah k předpisu: 321/2004 Sb.: §3 odst.2 písm.a); JUD382397CZ 62 A 124/2016 - 99;

3948/2019 Stavební řízení: změna stavby; změna nebo zrušení podmíněného rozhodnutí

Datum: 22.10.2019 · Sbírkové č.: 3948/2019 · Sp. zn.: 6 As 211/2017 - 88 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2019 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 183/2006 Sb.: §118 odst.6; JUD34542CZ 7 A 48/2002 - 98; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD204338CZ 8 Ao 4/2011 - 22; JUD306168CZ 10 Ads 99/2014 - 58; JUD351020CZ 52 A 86/2016 - 147;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.