Vydání 4/2017

Číslo: 4/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3538/2017 - 3548/2017

Obsah vydání 4/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3538/2017 Řízení před soudem: pravomoc soudu

Datum: 19.12.2016 · Sbírkové č.: 3538/2017 · Sp. zn.: 45 A 70/2016 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2017 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §25 odst.5;

3539/2017 Řízení před soudem: pravomoc rozšířeného senátu

Datum: 21.02.2017 · Sbírkové č.: 3539/2017 · Sp. zn.: 1 As 72/2016 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2017 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1;

3540/2017 Řízení před soudem: absence pravomoci rozšířeného senátu

Datum: 02.02.2017 · Sbírkové č.: 3540/2017 · Sp. zn.: 5 As 140/2014 - 76 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2017 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.89 odst.2; 13/1997 Sb.: §7 odst.1; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD40358CZ 5 As 20/2003 - 64; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD138454CZ 6 As 80/2006 - 105; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD155418CZ 2 As 35/2008 - 56; JUD192248CZ 1 Afs 27/2009 - 98; JUD196532CZ 2 As 44/2011 - 99; JUD247143CZ 7 As 94/2013 - 37; JUD320150CZ 4 As 1/2015 - 40;

3541/2017 Daňové řízení: zajištění daně

Datum: 31.10.2016 · Sbírkové č.: 3541/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 239/2015 - 66 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2017 · Strana: 308 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §167 odst.1; 280/2009 Sb.: §168 odst.1; JUD159066CZ 9 Afs 13/2008 - 90; JUD251245CZ 1 As 27/2014 - 31; JUD316963CZ 4 Afs 22/2015 - 104;

3542/2017 Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 3542/2017 · Sp. zn.: 29 Af 21/2014 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2017 · Strana: 321 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §84 odst.2 písm.d);

3543/2017 Veřejné zakázky: dohled nad zadáváním veřejných zakázek; veřejné zakázky malého rozsahu

Datum: 02.02.2017 · Sbírkové č.: 3543/2017 · Sp. zn.: 9 As 195/2015 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2017 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §6; 137/2006 Sb.: §112 odst.2 písm.b); 137/2006 Sb.: §112 odst.1; HI119CZ 9 As 195/2015 - 68; JUD245451CZ III. ÚS 3221/11 - 1; JUD145979CZ 1 Afs 140/2008 - 77; JUD193111CZ 2 Afs 132/2009 - 275;

3544/2017 Pomoc v hmotné nouzi: doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí

Datum: 12.12.2016 · Sbírkové č.: 3544/2017 · Sp. zn.: 20 Ad 14/2016 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2017 · Strana: 344 · Vztah k předpisu: 111/2006 Sb.: §2; 111/2006 Sb.: §2 k 18.11.2015;

3545/2017 Pobyt cizinců: důkazní standard; zjišťování skutkového stavu

Datum: 09.11.2016 · Sbírkové č.: 3545/2017 · Sp. zn.: 45 A 28/2015 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2017 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §56 odst.1 písm.a); 326/1999 Sb.: §56 odst.1 písm.a) do 23.6.2014;

3546/2017 Mezinárodní ochrana: zkoumání důvodů pro udělení azylu nebo doplňkové ochrany; pojem "vážný zločin"

Datum: 01.02.2017 · Sbírkové č.: 3546/2017 · Sp. zn.: 6 Azs 309/2016 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2017 · Strana: 354 · Vztah k předpisu: 208/1993 Sb.; 325/1999 Sb.: §15a odst.1 písm.b); JUD334707CZ 49 Az 71/2015 - 26; JUD331045CZ 3 Azs 82/2016 - 29; 32011L0095 (EU): čl.17 odst.1 písm.b);

3547/2017 Mezinárodní ochrana: postoupení žádosti o mezinárodní ochranu Ministerstvu vnitra

Datum: 01.02.2017 · Sbírkové č.: 3547/2017 · Sp. zn.: 8 Azs 182/2016 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2017 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §3b odst.3; 150/2002 Sb.: §82;

3548/2017 Kompetenční spory: soukromoprávní nárok na náhradu škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Datum: 19.08.2016 · Sbírkové č.: 3548/2017 · Sp. zn.: Komp 1/2016 - 64 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2017 · Strana: 361 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §14; 82/1998 Sb.: §15; 150/2002 Sb.: §97; JUD103014CZ Komp 3/2004 - 40;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.