Vydání 8/2014

Číslo: 8/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3058/2014 - 3069/2014

Obsah vydání 8/2014

Stáhnout PDF

3058/2014 Správní řízení: dohoda mezi správními orgány stanovující jejich věcnou působnost

Datum: 29.04.2014 · Sbírkové č.: 3058/2014 · Sp. zn.: 6 Ads 30/2013 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.79 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.79; JUD251696CZ 6 Ads 87/2013 - 131;

3059/2014 Řízení před soudem: procesní nástupnictví po zemřelé žalobkyni; právo sociálního zabezpečení: příspěvek na péči

Datum: 01.04.2014 · Sbírkové č.: 3059/2014 · Sp. zn.: 4 Ads 32/2012 - 50 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2014 · Strana: 747 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107; 108/2006 Sb.: §16 odst.1; JUD216192CZ III. ÚS 3069/10 - 2; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD195028CZ 8 Afs 48/2009 - 80;

3060/2014 Řízení před soudem: žalobní legitimace; stavební řízení: řízení o povolení zkušebního provozu stavby

Datum: 18.04.2014 · Sbírkové č.: 3060/2014 · Sp. zn.: 4 As 157/2013 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 770 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); 500/2004 Sb.: §27; 500/2004 Sb.: §67; 500/2004 Sb.: §81 odst.1; 183/2006 Sb.: §124 odst.2; 183/2006 Sb.: §124 odst.1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD34444CZ 7 As 29/2003 - 78; JUD30548CZ 1 As 28/2004 - 106; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30918CZ 3 As 8/2005 - 118; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD146941CZ 2 As 25/2007 - 118; JUD146360CZ 1 As 80/2008 - 68; JUD151769CZ 6 As 49/2008 - 96; JUD186912CZ 5 As 69/2009 - 86; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD193169CZ 2 Afs 4/2011 - 64; JUD197955CZ 1 As 6/2011 - 347; JUD240042CZ 3 Ao 9/2011 - 219; JUD240025CZ 6 Ans 16/2012 - 62; JUD248620CZ 4 Ads 107/2013 - 29;

3061/2014 Daň z příjmů: příjmy podílového fondu

Datum: 13.02.2014 · Sbírkové č.: 3061/2014 · Sp. zn.: 5 Afs 64/2012 - 79 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 781 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §21; 513/1991 Sb.: §22; 586/1992 Sb.: §21 odst.2 písm.b); 219/1995 Sb.: §17 odst.2 písm.d); 189/2004 Sb.: §39;

3062/2014 Daň z převodu nemovitostí: zajišťovací převod práva; zpětný převod nemovitosti na dlužníka

Datum: 12.03.2014 · Sbírkové č.: 3062/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 84/2013 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 791 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.b); 357/1992 Sb.: §25 odst.4; 261/2007 Sb.; JUD34496CZ 7 Afs 126/2005 - 75; JUD154269CZ 31 Odo 495/2006; JUD145040CZ 29 Cdo 4498/2007;

3063/2014 Cla: ověřování certifikátu o preferenčním původu zboží; dodatečné zaúčtování cla

Datum: 07.05.2014 · Sbírkové č.: 3063/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 117/2013 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 798 · Vztah k předpisu: JUD107034CZ 5 Afs 37/2007 - 49; JUD141279CZ 1 Afs 27/2008 - 96; JUD202161CZ 1 Afs 42/2011 - 209; 31992R2913 (EU);

3064/2014 Právo na informace: žádost o informace dle zvláštního právního předpisu; vztah zvláštního právního předpisu a zákona o svobodném přístupu k informacím

Datum: 22.01.2014 · Sbírkové č.: 3064/2014 · Sp. zn.: 7 As 61/2013 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 806 · Vztah k předpisu: 140/1996 Sb.; 106/1999 Sb.; 140/1999 Sb.; JUD187469CZ I. ÚS 517/10 - 2; JUD30297CZ 5 A 158/2001 - 100; JUD208177CZ 7 As 101/2011 - 66;

3065/2014 Sociální zabezpečení: příspěvek na zvláštní pomůcku

Datum: 02.04.2014 · Sbírkové č.: 3065/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 55/2013 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 810 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.d); 329/2011 Sb.: §9 odst.2;

3066/2014 Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti

Datum: 26.03.2014 · Sbírkové č.: 3066/2014 · Sp. zn.: 6 Ads 90/2013 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 816 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.b); 262/2006 Sb.: §52 písm.e); 57 A 80/2010 - 36; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD167069CZ 1 Afs 58/2009 - 541; JUD198074CZ 5 As 57/2010 - 79;

3067/2014 Silniční provoz: odůvodnění odtažení vozidla; ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 17.04.2014 · Sbírkové č.: 3067/2014 · Sp. zn.: 4 As 6/2014 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 822 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §118a odst.1 písm.i); 150/2002 Sb.: §82; JUD208576CZ 6 Aps 3/2011 - 63; JUD250010CZ 4 Aps 9/2013 - 48;

3068/2014 Zákon o dráhách: soukromoprávní povaha prohlášení o dráze celostátní a regionální; příslušnost soudů v civilním řízení

Datum: 07.05.2014 · Sbírkové č.: 3068/2014 · Sp. zn.: 1 As 28/2014 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 832 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 266/1994 Sb.: §34c; 266/1994 Sb.: §34g; JUD34671CZ Pl. ÚS 14/06; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125;

3069/2014 Profesní samospráva: odvolání z funkce notáře ministrem spravedlnosti; odsouzení pro úmyslný trestný čin; zásada ne bis in idem

Datum: 02.04.2014 · Sbírkové č.: 3069/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 75/2013 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2014 · Strana: 844 · Vztah k předpisu: 358/1992 Sb.: §11 písm.f); 358/1992 Sb.: §48; JUD184527CZ Pl. ÚS 33/19 - 1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.