Vydání 5/2014

Číslo: 5/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3013/2014 - 3031/2014

Obsah vydání 5/2014

Stáhnout PDF

3013/2014 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti

Datum: 14.01.2014 · Sbírkové č.: 3013/2014 · Sp. zn.: 7 Ans 10/2012 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 425 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §81 odst.1; JUD34513CZ 8 Ans 1/2006 - 135; JUD106470CZ 1 Ans 3/2008 - 78; JUD163753CZ 8 Ans 1/2009 - 72;

3014/2014 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; důkazní břemeno; přestupky: přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Datum: 14.01.2014 · Sbírkové č.: 3014/2014 · Sp. zn.: 5 As 126/2011 - 68 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §3; 500/2004 Sb.: §52; JUD44184CZ 2 As 46/2005 - 55; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD227292CZ 1 As 136/2012 - 23;

3015/2014 Daňové řízení: uplatnění daňové ztráty

Datum: 27.02.2014 · Sbírkové č.: 3015/2014 · Sp. zn.: 9 Afs 41/2013 - 33 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2014 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §1 odst.2; 280/2009 Sb.: §134; JUD38986CZ 8 Afs 111/2005 - 106; JUD235065CZ 2 Afs 77/2012 - 21; JUD240816CZ 5 Afs 83/2012 - 46;

3016/2014 Daňové řízení: zahraniční dožádání; práva daňového subjektu

Datum: 21.01.2014 · Sbírkové č.: 3016/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 73/2011 - 167 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2014 · Strana: 446 · Vztah k předpisu: 253/2000 Sb.; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD106948CZ 1 Afs 50/2007 - 106; 31977L0799 (EU);

3017/2014 Daň z přidané hodnoty: zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím; náhrada za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti

Datum: 03.04.2013 · Sbírkové č.: 3017/2014 · Sp. zn.: 15Af 48/2010 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2014 · Strana: 456 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §90 odst.5; 235/2004 Sb.: §90 do 31.12.2008; 235/2004 Sb.: §98 odst.1; 235/2004 Sb.: §98 do 31.12.2008;

3018/2014 Stavební řízení: námitky; právo nahlížet do spisu; přezkum závazného stanoviska

Datum: 04.12.2013 · Sbírkové č.: 3018/2014 · Sp. zn.: 5 A 241/2011 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §38 odst.4; 500/2004 Sb.: §149 odst.4; 183/2006 Sb.: §168 odst.2; JUD30594CZ 6 A 143/2001 - 151; JUD108118CZ 7 Azs 3/2008 - 64; JUD148521CZ 1 As 68/2008 - 126;

3019/2014 Stavební řízení: zákaz změny v užívání stavby

Datum: 27.11.2013 · Sbírkové č.: 3019/2014 · Sp. zn.: 9 A 152/2010 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §127 odst.2;

3020/2014 Veřejné zakázky: technické kvalifikační předpoklady uchazeče; krácení rozhodného období

Datum: 07.11.2013 · Sbírkové č.: 3020/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 44/2013 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2014 · Strana: 470 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §56 odst.1 písm.a); HI5384CZ 7 Afs 44/2013 - 37; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152;

3021/2014 Doprava: registrace silničních vozidel

Datum: 24.06.2013 · Sbírkové č.: 3021/2014 · Sp. zn.: 17A 74/2011 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2014 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 56/2001 Sb.: §7 odst.1 písm.d); 56/2001 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 56/2001 Sb.: §13 odst.4;

3022/2014 Regulace reklamy: reklama na doplněk stravy; průměrný spotřebitel

Datum: 17.01.2014 · Sbírkové č.: 3022/2014 · Sp. zn.: 4 As 98/2013 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2014 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5d odst.2 písm.d); JUD30697CZ 6 As 16/2004 - 90; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155; JUD146572CZ 7 As 48/2008 - 72; JUD156247CZ 7 Afs 106/2009 - 77; JUD240012CZ 1 As 125/2011 - 163; 32000L0013 (EU); 32006R1924 (EU);

3023/2014 Právo na informace: odepření poskytnutí informace; nová informace vzniklá při přípravě rozhodnutí

Datum: 19.11.2013 · Sbírkové č.: 3023/2014 · Sp. zn.: 11 A 149/2012 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 488 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.b);

3024/2014 Pobyt cizinců: odůvodnění rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Datum: 31.10.2013 · Sbírkové č.: 3024/2014 · Sp. zn.: 9 A 83/2010 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §77 odst.2 písm.c); 326/1999 Sb.: §77 odst.2 písm.a);

3025/2014 Katastr nemovitostí: totožnost věci v řízení o opravě chyby v katastrálním operátu; zápis poznámky o nařízení exekuce

Datum: 19.11.2013 · Sbírkové č.: 3025/2014 · Sp. zn.: 46A 108/2013 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 495 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §8 odst.5; 344/1992 Sb.: §8 odst.4; 500/2004 Sb.: §48 odst.1; JUD34487CZ 2 As 58/2005 - 125;

3026/2014 Kompetenční spory: zaplacení náhrady škody

Datum: 27.03.2013 · Sbírkové č.: 3026/2014 · Sp. zn.: Konf 21/2012 - 51 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 499 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 111/1994 Sb.: §19; JUD133947CZ Konf 31/2007 - 82;

3027/2014 Zaměstnanost: znaky závislé práce

Datum: 13.02.2014 · Sbírkové č.: 3027/2014 · Sp. zn.: 6 Ads 46/2013 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2014 · Strana: 502 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §5 písm.e); 262/2006 Sb.: §2 odst.1; JUD30250CZ 6 A 45/2001 - 31; JUD215022CZ 4 Ads 175/2011 - 92;

3028/2014 Pozemní komunikace: určení kategorie pozemní komunikace; vztah staré a nové právní úpravy pozemních komunikací

Datum: 29.01.2014 · Sbírkové č.: 3028/2014 · Sp. zn.: 9 As 15/2012 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 513 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.; JUD34682CZ I. ÚS 531/05; JUD102379CZ 31 Cdo 691/2005; JUD156376CZ 5 As 62/2008 - 59;

3029/2014 Matriční evidence: změna příjmení; registrované partnerství

Datum: 28.11.2013 · Sbírkové č.: 3029/2014 · Sp. zn.: 30A 128/2011 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2014 · Strana: 520 · Vztah k předpisu: 301/2000 Sb.: §72;

3030/2014 Vojáci z povolání: řízení o odnětí hodnosti

Datum: 13.12.2013 · Sbírkové č.: 3030/2014 · Sp. zn.: 5 Ad 3/2010 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 524 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §21 odst.3; 221/1999 Sb.: §21 odst.1; 361/2003 Sb.: §42;

3031/2014 Školství: funkce asistenta pedagoga

Datum: 31.10.2013 · Sbírkové č.: 3031/2014 · Sp. zn.: 8 As 4/2013 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2014 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 561/2004 Sb.: §16 odst.10; JUD31242CZ Pl. ÚS 32/95 - 1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.