Vydání 4/2020

Číslo: 4/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 3994/2020 - 4004/2020

Obsah vydání 4/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3994/2020 Správní řízení: nicotnost rozhodnutí

Datum: 17.02.2020 · Sbírkové č.: 3994/2020 · Sp. zn.: 8 Ads 194/2019 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §81; 500/2004 Sb.: §87; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74 prejudikatura; JUD239035CZ 7 As 100/2010 - 65 prejudikatura;

3995/2020 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby; žádost o ustanovení zástupce; žádost o osvobození od soudních poplatků

Datum: 07.02.2020 · Sbírkové č.: 3995/2020 · Sp. zn.: 9 Azs 366/2019 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.10; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1 prejudikatura; JUD149408CZ 7 Afs 69/2007 - 85 prejudikatura; JUD349195CZ 59 Af 34/2015 - 105 prejudikatura; JUD370284CZ 3 Azs 66/2017 - 31 prejudikatura; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31 prejudikatura;

3996/2020 Daň z příjmů: sleva na dani z titulu investiční pobídky; období uplatnění slevy; zachování majetku investiční pobídky

Datum: 11.02.2020 · Sbírkové č.: 3996/2020 · Sp. zn.: 1 Afs 269/2019 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §35a odst.2 písm.e) do 1.7.2007; 72/2000 Sb.: §2 odst.2; 72/2000 Sb.: §5 odst.5; 72/2000 Sb.: §6a odst.2; JUD156856CZ 1 Afs 49/2009 - 109; JUD358607CZ 22 Af 27/2015 - 99; JUD370470CZ 1 Afs 375/2017 - 38;

3997/2020 Mezinárodní ochrana: rozhodnutí o udělení či odnětí doplňkové ochrany; individuální posouzení možnosti přesídlení; dokazování situace v zemi

Datum: 30.08.2019 · Sbírkové č.: 3997/2020 · Sp. zn.: 45 Az 23/2018 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2020 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §17; 325/1999 Sb.: §53a odst.4; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74 prejudikatura; 62017CJ0556 (EU) prejudikatura; 32011L0095 (EU): čl.8;

3998/2020 Dávky sociální péče: aktualizace speciálního programového vybavení

Datum: 10.12.2019 · Sbírkové č.: 3998/2020 · Sp. zn.: 49 Ad 38/2018 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2020 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 388/2011 Sb.: Příl.1;

3999/2020 Mezinárodní ochrana: vážná újma hrozící osobě s více občanstvími

Datum: 06.02.2020 · Sbírkové č.: 3999/2020 · Sp. zn.: 7 Azs 267/2019 - 19 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12 od 13.2.2019; 325/1999 Sb.: §14a od 13.2.2019; 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.d) od 13.2.2019; JUD309087CZ II. ÚS 1287/14 - 1 prejudikatura; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54 prejudikatura; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura; JUD366289CZ 9 As 330/2016 - 192 prejudikatura; JUD372641CZ 2 Azs 114/2018 - 30 prejudikatura;

4000/2020 Azyl: zajištění; úmyslné zmaření transferu

Datum: 11.02.2020 · Sbírkové č.: 4000/2020 · Sp. zn.: 9 Azs 310/2019 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 292 · Vztah k předpisu: 62016CJ0060 (EU) prejudikatura; 32013R0604 (EU): čl.28 odst.3;

4001/2020 Právo na informace o životním prostředí: informace o průměrných teplotách

Datum: 20.01.2020 · Sbírkové č.: 4001/2020 · Sp. zn.: 5 As 231/2018 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 123/1998 Sb.: §2 písm.a); JUD182719CZ 9 Ca 270/2004 - 39 prejudikatura; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura; JUD247834CZ 7 As 61/2013 - 40 prejudikatura;

4002/2020 Pobyt cizinců: evidence nežádoucích osob

Datum: 30.01.2020 · Sbírkové č.: 4002/2020 · Sp. zn.: 2 Azs 359/2018 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §155 odst.1; JUD386314CZ 31 A 171/2017 - 41; JUD386462CZ 5 A 44/2017 - 32;

4003/2020 Veřejnoprávní smlouvy: ochrana práv nabytých v dobré víře

Datum: 29.01.2020 · Sbírkové č.: 4003/2020 · Sp. zn.: 8 As 50/2018 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §94 odst.4; 500/2004 Sb.: §165 odst.7; JUD32856CZ IV. ÚS 150/01 prejudikatura; JUD197066CZ I. ÚS 2216/09 - 1 prejudikatura; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49 prejudikatura;

4004/2020 Vojáci z povolání: výpočet příjmu po služebním úrazu

Datum: 12.02.2020 · Sbírkové č.: 4004/2020 · Sp. zn.: 1 As 322/2019 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2020 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §118 odst.1; 221/1999 Sb.: §132; JUD31435CZ Pl. ÚS 17/96 prejudikatura; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.