Vydání 10/2020

Číslo: 10/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 4062/2020 - 4078/2020

Obsah vydání 10/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4062/2020 Řízení před soudem: systémová podjatost soudců

Datum: 26.03.2020 · Sbírkové č.: 4062/2020 · Sp. zn.: Nad 8/2019 - 65 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 686 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §9 odst.1; 150/2002 Sb.: §9 odst.3; JUD30399CZ Nad 138/2003 - 26 prejudikatura; JUD186924CZ 31 Nd 209/2009 prejudikatura; JUD234456CZ 1 As 89/2010 - 119 prejudikatura;

4063/2020 Řízení před soudem: nesplnění oznamovací povinnosti; osvobození od soudního poplatku

Datum: 13.08.2020 · Sbírkové č.: 4063/2020 · Sp. zn.: 5 Ads 414/2019 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 701 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.b); 48/1997 Sb.: §44 odst.1;

4064/2020 Ochrana osobních údajů: registrační značka vozidla; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 13.08.2020 · Sbírkové č.: 4064/2020 · Sp. zn.: 1 As 387/2019 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.; 101/2000 Sb.: §4 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; JUD268108CZ C-131/12 prejudikatura; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65 prejudikatura; JUD147760CZ 9 As 34/2008 - 68 prejudikatura; 62010CJ0070 (EU) prejudikatura; 62014CJ0582 (EU) prejudikatura; 62016CJ0434 (EU) prejudikatura;

4065/2020 Daňové řízení: odůvodnění zajišťovacího příkazu

Datum: 13.08.2020 · Sbírkové č.: 4065/2020 · Sp. zn.: 6 Afs 125/2020 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 709 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §167 odst.1; JUD251245CZ 1 As 27/2014 - 31 prejudikatura; JUD339166CZ 2 Afs 239/2015 - 66 prejudikatura; JUD442734CZ 2 Afs 392/2017 - 48 prejudikatura;

4066/2020 Daňové řízení: doručování daňovému subjektu v likvidaci

Datum: 23.07.2020 · Sbírkové č.: 4066/2020 · Sp. zn.: 8 Afs 4/2020 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 712 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §24 odst.2; 280/2009 Sb.: §25; 280/2009 Sb.: §41 odst.1; 280/2009 Sb.: §45 odst.1; JUD32551CZ II. ÚS 92/01 prejudikatura; JUD237862CZ III. ÚS 272/13 - 1 prejudikatura; JUD26326CZ 5 A 122/2002 - 41 prejudikatura; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54 prejudikatura;

4067/2020 Daňové řízení: žádost o prominutí daně nebo příslušenství; podmínka spolehlivosti

Datum: 12.08.2020 · Sbírkové č.: 4067/2020 · Sp. zn.: 10 Afs 25/2019 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 716 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §259c odst.2; 280/2009 Sb.: §259c odst.3; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155 prejudikatura; JUD354650CZ 2 Afs 62/2017 - 37 prejudikatura;

4068/2020 Územní řízení: účastenství v řízení

Datum: 24.06.2020 · Sbírkové č.: 4068/2020 · Sp. zn.: 46 A 72/2017 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2020 · Strana: 720 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §85 odst.2 písm.b) do 30.6.2017; JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99 prejudikatura; JUD30453CZ 5 A 157/2002 - 35 prejudikatura;

4069/2020 Státní sociální podpora: nárok na rodičovský příspěvek; pojem "nejmladší dítě"

Datum: 30.07.2020 · Sbírkové č.: 4069/2020 · Sp. zn.: 9 Ads 30/2019 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 725 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §30a odst.1 do 31.8.2016; JUD312154CZ 8 Ads 42/2015 - 34 prejudikatura; JUD349660CZ 6 Ads 21/2017 - 23 prejudikatura;

4070/2020 Katastr nemovitostí: dočasná stavba ve smyslu stavebněprávním

Datum: 14.07.2020 · Sbírkové č.: 4070/2020 · Sp. zn.: 10 As 200/2020 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 728 · Vztah k předpisu: 256/2013 Sb.: §63 odst.2 do 30.6.2020; JUD32751CZ I. ÚS 483/01 prejudikatura; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58 prejudikatura; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78 prejudikatura; JUD324689CZ 8 As 79/2014 - 108 prejudikatura;

4071/2020 Kompetenční spory: náhrada za nedodržení lhůty pro reklamaci dle energetického zákona

Datum: 27.07.2020 · Sbírkové č.: 4071/2020 · Sp. zn.: Konf 2/2020 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 731 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §11 odst.1 písm.h) do 18.7.2017;

4072/2020 Regulace reklamy: šiřitel reklamy

Datum: 13.05.2020 · Sbírkové č.: 4072/2020 · Sp. zn.: 6 As 268/2019 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 734 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §1 odst.7; 480/2004 Sb.: §5 do 30.6.2017; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78 prejudikatura; JUD182404CZ 5 As 48/2009 - 76; JUD243109CZ 1 As 46/2013 - 44 prejudikatura; JUD439194CZ 10 A 91/2016 - 61; JUD455400CZ 6 As 268/2019 - 34;

4073/2020 Změna užívání stavby: prodloužení doby umístění dočasné stavby

Datum: 30.07.2020 · Sbírkové č.: 4073/2020 · Sp. zn.: 6 As 276/2019 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 739 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §126 odst.3 do 31.12.2016; JUD160601CZ 1 Afs 88/2009 - 48 prejudikatura;

4074/2020 Volby: třetí osoba bez předchozí registrace; volební kampaň; sdělení v neprospěch osoby, která není formálně kandidátem

Datum: 12.08.2020 · Sbírkové č.: 4074/2020 · Sp. zn.: Ars 6/2019 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §16e; 247/1995 Sb.: §16g odst.1 písm.a); 247/1995 Sb.: §16h odst.1 písm.a);

4075/2020 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; Přestupky: příkazní řízení

Datum: 27.08.2020 · Sbírkové č.: 4075/2020 · Sp. zn.: 6 As 148/2020 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §3 do 31.10.2020; 500/2004 Sb.: §50 odst.4 do 31.10.2020; 500/2004 Sb.: §50 odst.3 do 31.10.2020; 500/2004 Sb.: §94 do 31.10.2020; 250/2016 Sb.: §91 odst.1; JUD175022CZ 6 As 39/2009 - 74 prejudikatura; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65 prejudikatura; JUD431484CZ 18 A 23/2018 - 29 prejudikatura;

4076/2020 Územní a stavební řízení: předběžná otázka; soukromoprávní námitky; vypořádání námitek

Datum: 30.04.2020 · Sbírkové č.: 4076/2020 · Sp. zn.: 6 As 171/2019 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §57; 183/2006 Sb.: §89 odst.6; 183/2006 Sb.: §94j; 183/2006 Sb.: §114 odst.3; 89/2012 Sb.: §1013; JUD30943CZ 2 As 44/2005 - 116 prejudikatura; JUD230744CZ 8 As 27/2012 - 113 prejudikatura;

4077/2020 Opatření obecné povahy: změna územního plánu; dotčenost subjektivních práv vlastníka

Datum: 28.08.2020 · Sbírkové č.: 4077/2020 · Sp. zn.: 6 As 141/2019 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 760 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §2; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura;

4078/2020 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; přípustnost odvolání proti pravomocnému správnímu rozhodnutí

Datum: 20.08.2020 · Sbírkové č.: 4078/2020 · Sp. zn.: 6 Azs 192/2020 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 765 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §170b odst.1 do 30.6.2020; 176/2019 Sb.; JUD32372CZ Pl. ÚS 15/01 prejudikatura; JUD33346CZ Pl. ÚS 21/04 prejudikatura; JUD37975CZ IV. ÚS 493/06 - 1 prejudikatura; JUD324689CZ 8 As 79/2014 - 108 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura; JUD356304CZ 5 As 154/2016 - 62 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.