Vydání 7-8/2019

Číslo: 7-8/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3895/2019 - 3908/2019

Obsah vydání 7-8/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3895/2019 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách proti návrhu zvláště chráněného území

Datum: 23.04.2019 · Sbírkové č.: 3895/2019 · Sp. zn.: 4 As 26/2019 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §40 odst.4; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD216249CZ IV. ÚS 2005/09 - 1; JUD286032CZ 6 As 304/2014 - 50; JUD341736CZ 11 A 186/2014 - 32; JUD376969CZ 3 As 109/2017 - 64;

3896/2019 Řízení před správními soudy: pravomoc rozšířeného senátu

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 3896/2019 · Sp. zn.: 10 As 2/2018 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §20 odst.1; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD320654CZ I. ÚS 2866/15 - 1; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD141377CZ 7 Afs 54/2007 - 62; JUD362417CZ 30 A 155/2015 - 31; JUD387264CZ 2 Azs 340/2017 - 72;

3897/2019 Řízení před soudem: pravomoc rozšířeného senátu v kárných věcech

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 3897/2019 · Sp. zn.: 16 Kss 5/2017 - 173 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD33154CZ III. ÚS 252/04; JUD34583CZ II. ÚS 566/05; JUD184527CZ Pl. ÚS 33/09 - 1;

3898/2019 Daňové řízení: exekuce prodejem nemovitosti; vyloučení věci z exekuce

Datum: 27.03.2019 · Sbírkové č.: 3898/2019 · Sp. zn.: 15 Af 39/2018 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 361 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §133 odst.3 do 31.12.2013; 344/1992 Sb.: §2 odst.1 do 31.12.2013; 280/2009 Sb.: §179; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD255697CZ 6 Ads 59/2013 - 92; JUD283987CZ 29 Cdo 495/2013; JUD286078CZ 7 As 169/2014 - 55; JUD307526CZ 30 Cdo 3107/2014; JUD381308CZ 9 Afs 376/2017 - 87; JUD389274CZ 7 Afs 348/2018 - 32;

3899/2019 Daňové řízení: zahrnutí úroku z prodlení do výkazu nedoplatků

Datum: 26.04.2019 · Sbírkové č.: 3899/2019 · Sp. zn.: 45 Af 30/2016 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §176 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §252; JUD97722CZ 20 Cdo 1204/2006 - 64; JUD141384CZ 2 Ans 6/2007 - 101; JUD320323CZ 9 Afs 52/2015 - 59;

3900/2019 Daň z přidané hodnoty: lhůta k uplatnění opravy výše daně

Datum: 23.05.2019 · Sbírkové č.: 3900/2019 · Sp. zn.: 5 Afs 182/2018 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §42 odst.3; 235/2004 Sb.: §42 odst.5; 235/2004 Sb.: §73; 280/2009 Sb.: §148 odst.1; JUD373949CZ 22 Af 18/2016 - 29 zrušeno;

3901/2019 Daň z přidané hodnoty: dodání zboží

Datum: 30.05.2019 · Sbírkové č.: 3901/2019 · Sp. zn.: 9 Afs 137/2016 - 176 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.c); 235/2004 Sb.: §13; JUD33649CZ Pl. ÚS 75/04; JUD414749CZ C-414/17; JUD26339CZ 1 A 629/2002 - 25; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD316963CZ 4 Afs 22/2015 - 104; JUD326084CZ 10 Af 35/2015 - 65 zrušeno; JUD332034CZ 5 Afs 24/2016 - 40; 32006L0112 (EU): čl.2 odst.1 písm.b); 61988CJ0320 (EU); 62001CJ0185 (EU); 62003CJ0435 (EU); 62003CJ0025 (EU); 62004CJ0245 (EU); 62009CJ0430 (EU); 62010CJ0587 (EU); 62012CJ0273 (EU); 62016CJ0628 (EU); 62017CJ0108 (EU); 62018CN0401 (EU);

3902/2019 Územní řízení: koncentrace důkazních návrhů

Datum: 18.04.2019 · Sbírkové č.: 3902/2019 · Sp. zn.: 48 A 118/2016 - 200 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 389 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §36 odst.1; 183/2006 Sb.: §89 odst.1; JUD133019CZ 30Ca 258/2005 - 37; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74;

3903/2019 Opatření obecné povahy: aktivní legitimace navrhovatele

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 3903/2019 · Sp. zn.: 2 As 187/2017 - 264 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 395 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 150/2002 Sb.: §101d odst.2; JUD33409CZ Pl. ÚS 24/04; JUD148408CZ Pl. ÚS 24/08; JUD235431CZ III. ÚS 1669/11 - 1; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1; JUD31471CZ III. ÚS 70/97; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD192168CZ 1 Ao 2/2010 - 185; JUD239953CZ 6 As 65/2012 - 161;

3904/2019 Pobyt cizinců: žádost o zaměstnaneckou kartu, možnost omezení přijímání žádostí usnesením vlády

Datum: 25.04.2019 · Sbírkové č.: 3904/2019 · Sp. zn.: 1 Azs 2/2019 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.2 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.2 odst.2; 326/1999 Sb.: §42g; JUD222825CZ 8 As 90/2011 - 62; JUD349544CZ 10 Azs 153/2016 - 52; JUD414128CZ 52 A 135/2018 - 57 zrušeno;

3905/2019 Ochrana osobních údajů: zpřístupnění jména útočníků a oběti školní šikany zastupitelům obce

Datum: 11.03.2019 · Sbírkové č.: 3905/2019 · Sp. zn.: 14 A 89/2017 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.7 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.10; 101/2000 Sb.: §13 odst.1; JUD339654CZ Pl. ÚS 3/14 - 1; JUD234464CZ 9 Aps 5/2012 - 56; JUD373603CZ 2 As 304/2017 - 42;

3906/2019 Místní referendum: podjatost soudců; jednání zastupitelstva o referendu

Datum: 23.04.2019 · Sbírkové č.: 3906/2019 · Sp. zn.: Ars 6/2018 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 417 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.6; 22/2004 Sb.: §12; JUD314699CZ III. ÚS 3825/14 - 1; JUD280885CZ Ars 7/2014 - 126; JUD346483CZ Ars 1/2017 - 44; JUD382256CZ 64 A 10/2018 - 45 zrušeno;

3907/2019 Volby do Evropského parlamentu: hlasování ze zahraničí

Datum: 18.06.2019 · Sbírkové č.: 3907/2019 · Sp. zn.: Vol 18/2019 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 425 · Vztah k předpisu: 62/2003 Sb.: §2; 62/2003 Sb.: §3; 62/2003 Sb.: §30; JUD224871CZ 42202/07; JUD376672CZ C-283/81; JUD25414CZ 24833/94; 12002M/TXT (EU); 12016P/TXT (EU): čl.39 odst.2; 12016P/TXT (EU): čl.39 odst.1;

3908/2019 Kompetenční spory: věcná příslušnost k přezkumu postupu věznice v exekučním řízení na základě exekučního příkazu

Datum: 12.02.2019 · Sbírkové č.: 3908/2019 · Sp. zn.: Konf 1/2018 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7-8/2019 · Strana: 433 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §25; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.