Vydání 4/2018

Číslo: 4/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3701/2018 - 3717/2018

Obsah vydání 4/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3701/2018 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti

Datum: 25.01.2018 · Sbírkové č.: 3701/2018 · Sp. zn.: 4 Azs 187/2017 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 500/2004 Sb.: §80 odst.4; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD289583CZ 75 Az 2/2012 - 39; JUD243228CZ 4 Azs 14/2013 - 30;

3702/2018 Daňové řízení: nicotnost rozhodnutí

Datum: 30.01.2018 · Sbírkové č.: 3702/2018 · Sp. zn.: 9 Afs 303/2017 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §105; JUD30745CZ 6 Ans 1/2003 - 101; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74;

3703/2018 Daňové řízení: lhůta pro stanovení daně

Datum: 07.02.2018 · Sbírkové č.: 3703/2018 · Sp. zn.: 2 Afs 239/2017 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §148 odst.2 písm.d); JUD142840CZ I. ÚS 1611/07; JUD104408CZ 7 Afs 201/2006 - 106;

3704/2018 Daňové řízení: úrok z prodlení; úrok z posečkání

Datum: 03.08.2017 · Sbírkové č.: 3704/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 34/2016 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §156 odst.4; 280/2009 Sb.: §156 odst.2; 280/2009 Sb.: §157 odst.1; 280/2009 Sb.: §157 odst.5; JUD318492CZ 59 Af 6/2015 - 90;

3705/2018 Daň z přidané hodnoty: daňový podvod

Datum: 30.01.2018 · Sbírkové č.: 3705/2018 · Sp. zn.: 5 Afs 60/2017 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 277 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §109; 280/2009 Sb.: §1 odst.2; JUD33643CZ II. ÚS 664/04; JUD30393CZ Pst 5/2003 - 43; JUD240816CZ 5 Afs 83/2012 - 46; JUD332002CZ 2 Afs 55/2016 - 38; 32006L0112 (EU); 62006CJ0271 (EU);

3706/2018 Daň z přidané hodnoty: podmínky uplatnění ručení

Datum: 15.02.2018 · Sbírkové č.: 3706/2018 · Sp. zn.: 5 Afs 78/2017 - 33 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 290 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §109 odst.2 písm.b) do 31.12.2012; 235/2004 Sb.: §109 odst.2 písm.b); JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD30794CZ 5 Afs 151/2004 - 73; JUD344564CZ 22 Af 102/2014 - 35 zrušeno; JUD366312CZ 5 Afs 60/2017 - 60; 32006L0112 (EU): čl.205; 62010CJ0499 (EU);

3707/2018 Daň z příjmů: osvobození od daně

Datum: 04.01.2018 · Sbírkové č.: 3707/2018 · Sp. zn.: 3 Afs 250/2016 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §19 odst.5; 586/1992 Sb.: §38nb odst.2; JUD31246CZ Pl. ÚS 38/95; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD158124CZ 5 Afs 53/2009 - 63; JUD334695CZ 6 Af 109/2014 - 40 zrušeno; 32003L0049 (EU);

3708/2018 Celní právo: ručení k zajištění celního dluhu

Datum: 31.01.2018 · Sbírkové č.: 3708/2018 · Sp. zn.: 6 Afs 217/2017 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 300 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §260l; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD42018CZ 4 Azs 27/2004 - 74; JUD43415CZ 7 Azs 329/2004 - 48; JUD332013CZ 4 Afs 122/2016 - 41; JUD351939CZ 52 Af 49/2016 - 50; 31992R2913 (EU); 31993R2454 (EU);

3709/2018 Služební poměr: zpětvzetí žádosti o propuštění ze služebního poměru

Datum: 25.10.2017 · Sbírkové č.: 3709/2018 · Sp. zn.: 3 As 295/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 302 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.m); 361/2003 Sb.: §179; 361/2003 Sb.: §190; JUD163070CZ 3 Ads 112/2009 - 53; JUD204891CZ 3 Ads 79/2011 - 62; JUD244840CZ 6 Ads 33/2013 - 31; JUD337750CZ 6 Ad 6/2013 - 32 zrušeno; JUD370483CZ 3 As 295/2016 - 21;

3710/2018 Územní řízení: umístění záměru v nezastavěném území; výjimky z ochrany nezastavěného území

Datum: 31.01.2018 · Sbírkové č.: 3710/2018 · Sp. zn.: 4 As 234/2017 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 306 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §18 odst.5; 183/2006 Sb.: §18 odst.4; 183/2006 Sb.: §115; JUD256547CZ 5 As 161/2012 - 36; JUD359896CZ 29 A 48/2017 - 50;

3711/2018 Katastr nemovitostí: zápis poznámky do katastru nemovitostí

Datum: 08.11.2017 · Sbírkové č.: 3711/2018 · Sp. zn.: 1 As 173/2016 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 309 · Vztah k předpisu: 256/2013 Sb.: §21 odst.1; 256/2013 Sb.: §23 odst.1; 256/2013 Sb.: §23 odst.1 písm.i); 256/2013 Sb.: §26; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD151533CZ IV. ÚS 2170/08; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD38900CZ Konf 30/2006 - 5; JUD138421CZ 9 As 60/2007 - 42; JUD155039CZ 5 As 58/2008 - 78; JUD218042CZ 4 Aps 4/2011 - 68;

3712/2018 Státní památková péče: určení právního vztahu; prohlášení za kulturní památku

Datum: 07.02.2018 · Sbírkové č.: 3712/2018 · Sp. zn.: 9 As 330/2016 - 192 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 22/1958 Sb.: §2 odst.1; 22/1958 Sb.; 20/1987 Sb.: §2; 20/1987 Sb.: §3; 20/1987 Sb.: §8 odst.1; 20/1987 Sb.: §42 odst.1; 500/2004 Sb.: §142; JUD31056CZ I. ÚS 35/94; JUD125584CZ III. ÚS 309/99; JUD337768CZ 9 A 211/2013 - 78 zrušeno; JUD267547CZ 7 As 100/2014 - 52; JUD310341CZ 8 As 133/2014 - 51;

3713/2018 Zaměstnanost: výjimka z povinnosti cizince mít povolení k zaměstnání; vyslaní pracovníci

Datum: 31.01.2018 · Sbírkové č.: 3713/2018 · Sp. zn.: 2 Azs 289/2017 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 324 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §98 písm.k) do 12.6.2017; 435/2004 Sb.: §98 písm.k); JUD30939CZ 5 A 42/2002 - 43; JUD30957CZ 5 Azs 125/2004 - 54; JUD37879CZ 5 Azs 94/2005 - 52; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD230546CZ 8 As 118/2012 - 45; JUD284453CZ 4 Azs 4/2015 - 43; JUD319481CZ 10 Azs 16/2016 - 28; JUD346663CZ 6 Azs 60/2017 - 13; JUD354587CZ 44 A 25/2017 - 22; JUD361963CZ 9 Azs 339/2017 - 41; JUD361964CZ 9 Azs 340/2017 - 43; JUD361965CZ 9 Azs 391/2017 - 57; 31996L0071 (EU): čl.3 odst.1; 31996L0071 (EU): čl.1 odst.3 písm.c); 32008L0104 (EU); 62013CJ0091 (EU);

3714/2018 Mezinárodní ochrana: aktuálnost zpráv o zemi původu

Datum: 08.08.2017 · Sbírkové č.: 3714/2018 · Sp. zn.: 45 Az 21/2016 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2018 · Strana: 329 · Vztah k předpisu: 32013L0032 (EU): čl.46 odst.3; 32013L0032 (EU);

3715/2018 Politické strany a hnutí: členství v politické straně

Datum: 10.01.2018 · Sbírkové č.: 3715/2018 · Sp. zn.: 6 As 84/2017 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §2 odst.3; 424/1991 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.42 odst.1; 4/1993 Sb.: čl.1 odst.2; JUD210191CZ II. ÚS 1969/10 - 1; JUD153958CZ 7 Aps 2/2009 - 197; JUD343972CZ 3 A 125/2014 - 29;

3716/2018 Volba prezidenta republiky: řízení proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny

Datum: 13.12.2017 · Sbírkové č.: 3716/2018 · Sp. zn.: Vol 84/2017 - 175 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 275/2012 Sb.: §21 odst.1; 275/2012 Sb.: §65 odst.1; 275/2012 Sb.: §65 odst.2; 275/2012 Sb.: §66; JUD138054CZ I. ÚS 436/05 - 1; JUD108996CZ Pl. ÚS 73/06; JUD226573CZ Vol 6/2012 - 28; JUD227229CZ Vol 7/2012 - 69;

3717/2018 Volby: podmínky pro vyhovění volební stížnosti; Volba prezidenta republiky: neplatnost voleb a hlasování; financování volební kampaně

Datum: 15.02.2018 · Sbírkové č.: 3717/2018 · Sp. zn.: Vol 16/2018 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2018 · Strana: 346 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.; 275/2012 Sb.: §36; 275/2012 Sb.: §66; 322/2016 Sb.; JUD33173CZ Pl. ÚS 73/04; JUD31829CZ I. ÚS 526/98; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD34445CZ Vol 5/2006 - 46; JUD34463CZ Vol 17/2006 - 25; JUD34464CZ Vol 45/2006 - 17; JUD225533CZ Vol 4/2012 - 39; JUD229624CZ Vol 44/2013 - 72; JUD229636CZ Vol 42/2013 - 85; JUD229729CZ Vol 12/2013 - 64; JUD229739CZ Vol 33/2013 - 45; JUD229781CZ Vol 27/2013 - 83; JUD277752CZ Vol 23/2014 - 110; JUD339163CZ Vol 4/2016 - 191; JUD361193CZ Vol 58/2017 - 187;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.