Vydání 3/2018

Číslo: 3/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3684/2018 - 3700/2018

Obsah vydání 3/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3684/2018 Správní řízení: podání v elektronické formě; okamžik podání zásilky

Datum: 19.12.2017 · Sbírkové č.: 3684/2018 · Sp. zn.: 10 As 20/2017 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §37 odst.4; 500/2004 Sb.: §40 odst.1 písm.d); JUD34628CZ IV. ÚS 110/06; JUD211127CZ II. ÚS 3518/11 - 1; JUD180918CZ 1 As 10/2010 - 47; JUD182580CZ 9 Afs 28/2010 - 79; JUD284441CZ 3 As 178/2014 - 31; JUD316967CZ 9 As 43/2015 - 31; JUD340769CZ 20 A 23/2016 - 30; JUD343764CZ 2 As 330/2016 - 39; JUD345386CZ 10 As 20/2017 - 28;

3685/2018 Správní trestání: přestupky poslance nebo senátora; disciplinární řízení

Datum: 04.01.2018 · Sbírkové č.: 3685/2018 · Sp. zn.: 2 As 229/2015 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 144 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.27 odst.3; 1/1993 Sb.; JUD280389CZ Pl. ÚS 17/14 - 1; JUD158890CZ 2 Aps 2/2009 - 52; JUD234455CZ 1 As 19/2010 - 106; JUD217154CZ 3 As 11/2012 - 28;

3686/2018 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 05.12.2017 · Sbírkové č.: 3686/2018 · Sp. zn.: 1 Afs 58/2017 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §85; 280/2009 Sb.: §261; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44; JUD200211CZ 5 Aps 5/2010 - 293; JUD244651CZ 9 Aps 4/2013 - 25;

3687/2018 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; lhůta k podání žaloby

Datum: 21.11.2017 · Sbírkové č.: 3687/2018 · Sp. zn.: 7 As 155/2015 - 160 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §84 odst.1; 150/2002 Sb.: §85; JUD161648CZ IV. ÚS 946/09; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44; JUD200211CZ 5 Aps 5/2010 - 293; JUD229439CZ 7 Afs 14/2011 - 115; JUD282828CZ 1 As 151/2014 - 23; JUD312171CZ 7 As 107/2014 - 53;

3688/2018 Řízení před soudem: prominutí lhůty k podání žaloby

Datum: 14.12.2017 · Sbírkové č.: 3688/2018 · Sp. zn.: 4 Afs 157/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §72; JUD34670CZ Pl. ÚS 38/06; JUD149963CZ Pl. ÚS 35/08; JUD180811CZ Pl. ÚS 15/09 - 2; JUD282631CZ Pl. ÚS 12/14 - 1;

3689/2018 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty

Datum: 12.01.2018 · Sbírkové č.: 3689/2018 · Sp. zn.: 2 As 141/2017 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 182 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.5; 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.b); JUD26374CZ 1 Azs 5/2003 - 47; JUD30830CZ 3 Ads 37/2004 - 36; JUD34474CZ 4 As 15/2005 - 47; JUD141392CZ 9 As 88/2007 - 49; JUD252456CZ 3 As 125/2012 - 43;

3690/2018 Daňové řízení: zahájení daňové kontroly

Datum: 20.12.2017 · Sbírkové č.: 3690/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 269/2017 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 456/2011 Sb.: §8 odst.2; 456/2011 Sb.: §10 odst.4;

3691/2018 Daňové řízení: forma tiskopisu daňového přiznání

Datum: 03.01.2018 · Sbírkové č.: 3691/2018 · Sp. zn.: 2 Afs 25/2015 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §74 odst.3; JUD362799CZ Pl. ÚS 26/16#1; JUD370530CZ 2 Afs 25/2015 - 33; JUD356970CZ 9 Ads 177/2016 - 89;

3692/2018 Rozpočtová pravidla: dotace soukromým školám; lhůta pro doložení podmínky pro čerpání dotace

Datum: 25.10.2017 · Sbírkové č.: 3692/2018 · Sp. zn.: 2 Afs 245/2016 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 306/1999 Sb.: §5 odst.6; 218/2000 Sb.: §14; 218/2000 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §82; JUD305859CZ Pl. ÚS 12/14 - 2; JUD320654CZ I. ÚS 2866/15 - 1; JUD30953CZ 3 Aps 2/2005 - 44; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD158309CZ 1 Afs 100/2009 - 63; JUD183806CZ 1 Afs 45/2010 - 159; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD197914CZ 9 As 11/2011 - 74; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD311690CZ 9 Ads 83/2014 - 46; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48; JUD331977CZ 59 A 19/2016 - 87 zrušeno; JUD344000CZ 1 As 292/2016 - 28;

3693/2018 Veřejné zakázky: návrh na přezkum úkonů zadavatele

Datum: 18.01.2018 · Sbírkové č.: 3693/2018 · Sp. zn.: 10 As 219/2016 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 206 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §118 odst.1; 134/2016 Sb.: §263-265; 134/2016 Sb.: §263; 134/2016 Sb.: §264; 134/2016 Sb.: §265;

3694/2018 Právo průmyslového vlastnictví: rozsah ochrany patentu; soudní přezkum

Datum: 13.09.2017 · Sbírkové č.: 3694/2018 · Sp. zn.: 9 A 197/2013 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2018 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.: §12; 527/1990 Sb.: §67; JUD34609CZ IV. ÚS 369/06 - 0;

3695/2018 Stavební řízení: povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu

Datum: 30.01.2018 · Sbírkové č.: 3695/2018 · Sp. zn.: 9 As 290/2016 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §169 odst.6; JUD335822CZ 5 A 7/2013 - 78 zrušeno;

3696/2018 Ochrana ovzduší: přezkum programu zlepšování kvality ovzduší

Datum: 20.12.2017 · Sbírkové č.: 3696/2018 · Sp. zn.: 6 As 288/2016 - 146 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 221 · Vztah k předpisu: 201/2012 Sb.: §9; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD192091CZ 1 Ao 6/2010 - 130; JUD253826CZ 9 Ao 6/2011 - 261; JUD277754CZ 6 As 1/2014 - 30; JUD286867CZ 2 As 48/2015 - 60; JUD337153CZ 11 A 84/2016 - 109 zrušeno; 32008L0050 (EU): čl.23 odst.1;

3697/2018 Ochrana osobních údajů: zveřejnění informace související s trestním řízením

Datum: 02.11.2017 · Sbírkové č.: 3697/2018 · Sp. zn.: 5 A 138/2014 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2018 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §8d odst.1; 2/1993 Sb.: čl.4; JUD194621CZ Pl. ÚS 24/10 - 1; JUD239201CZ Pl. ÚS 37/11 - 1; JUD252662CZ IV. ÚS 1511/13 - 1; JUD256149CZ Pl. ÚS 31/13 - 1; JUD281529CZ II. ÚS 2051/14 - 1; JUD317564CZ I. ÚS 1587/15 - 1;

3698/2018 Profesní samospráva: lhůta pro podání kárného návrhu

Datum: 22.11.2017 · Sbírkové č.: 3698/2018 · Sp. zn.: 6 Afs 105/2017 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2018 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 93/2009 Sb.: §25 odst.5; 93/2009 Sb.; JUD217772CZ I. ÚS 919/09 - 1; JUD345709CZ 11 Ad 3/2015 - 31 zrušeno;

3699/2018 Kompetenční spory: rozhodnutí o mzdových nárocích podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Datum: 14.12.2017 · Sbírkové č.: 3699/2018 · Sp. zn.: Konf 44/2017 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 118/2000 Sb.; JUD339654CZ Pl. ÚS 3/14 - 1; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD230678CZ 6 Ads 164/2012 - 31;

3700/2018 Kompetenční spory: rozhodnutí ve sporu o náklady na přepravu

Datum: 14.12.2017 · Sbírkové č.: 3700/2018 · Sp. zn.: Konf 22/2017 - 6 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 260 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §5 odst.1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.