Vydání 5/2017

Číslo: 5/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3549/2017 - 3561/2017

Obsah vydání 5/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3549/2017 Řízení před soudem: podání v elektronické formě; potvrzení podání

Datum: 21.12.2016 · Sbírkové č.: 3549/2017 · Sp. zn.: 7 As 274/2016 - 16 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 365 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.2;

3550/2017 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; Policie České republiky: úkony v přípravném řízení trestním; dozor státního zástupce

Datum: 22.02.2017 · Sbírkové č.: 3550/2017 · Sp. zn.: 8 As 224/2016 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §12 odst.1; 141/1961 Sb.: §174; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; JUD30716CZ 2 Aps 2/2004; JUD243284CZ 9 Aps 2/2013 - 63; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53; JUD329481CZ 10 As 11/2016 - 153;

3551/2017 Správní trestání: zásada zákazu reformationis in peius

Datum: 01.03.2017 · Sbírkové č.: 3551/2017 · Sp. zn.: 6 Afs 169/2016 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §82;

3552/2017 Daň z přidané hodnoty: osoba povinná k dani; nárok na odpočet daně; použití práva Společenství

Datum: 22.11.2016 · Sbírkové č.: 3552/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 100/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §5 odst.2; 32006L0112 (EU): čl.9; 32006L0112 (EU): čl.10;

3553/2017 Zaměstnanost: nelegální práce

Datum: 13.09.2016 · Sbírkové č.: 3553/2017 · Sp. zn.: 36 Ad 39/2014 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2017 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §829; 435/2004 Sb.: §125; 435/2004 Sb.: §126; 435/2004 Sb.: §140 odst.1; 435/2004 Sb.: §140 odst.1 písm.c); 262/2006 Sb.: §307a; 89/2012 Sb.: §2716; JUD166602CZ 1 As 9/2008 - 133; JUD204938CZ 1 Afs 53/2011 - 208; JUD248281CZ 6 Ads 46/2013 - 35; JUD280124CZ 6 Ads 80/2013 - 41; JUD309413CZ 1 Ads 33/2015 - 64;

3554/2017 Školství: jmenování profesorem; kontrasignace předsedy vlády

Datum: 02.03.2017 · Sbírkové č.: 3554/2017 · Sp. zn.: 7 As 242/2016 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 401 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.63; 1/1993 Sb.: čl.63 odst.3; 111/1998 Sb.: §73; JUD26278CZ 6 A 95/2002; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30745CZ 6 Ans 1/2003; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005; JUD44137CZ 2 Ans 1/2005 - 57; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD306319CZ 2 As 190/2014 - 52;

3555/2017 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výsluhový příspěvek

Datum: 14.03.2017 · Sbírkové č.: 3555/2017 · Sp. zn.: 4 As 238/2016 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §157; 361/2003 Sb.: §162; 361/2003 Sb.: §181 odst.7; JUD31234CZ Pl. ÚS 9/95 - 1;

3556/2017 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost; pravděpodobnost záměny; série ochranných známek

Datum: 02.02.2017 · Sbírkové č.: 3556/2017 · Sp. zn.: 10 As 187/2015 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 412 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 441/2003 Sb.: §32;

3557/2017 Územní plánování: stanovení plochy přestavby; Opatření obecné povahy: způsobilost zástupce veřejnosti mít práva a povinnosti v řízení před soudem

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 3557/2017 · Sp. zn.: 4 As 220/2016 - 198 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 427 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §33; 183/2006 Sb.: §23; 183/2006 Sb.: §43 odst.1; 183/2006 Sb.: §55 odst.3; JUD161541CZ 9 Ao 4/2009 - 111; JUD210087CZ 8 Ao 6/2011 - 87; JUD322988CZ 4 As 217/2015 - 182;

3558/2017 Územní a stavební řízení: podmínky pro vyvlastnění

Datum: 02.03.2017 · Sbírkové č.: 3558/2017 · Sp. zn.: 10 As 294/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 449 · Vztah k předpisu: 79/1957 Sb.: §22 odst.1 písm.a); 458/2000 Sb.: §25 odst.4; 458/2000 Sb.: §98 odst.4; 183/2006 Sb.: §25 odst.4; 183/2006 Sb.: §86 odst.3; 183/2006 Sb.: §170; 184/2006 Sb.: §18 odst.3 písm.b); JUD138021CZ 7 Ca 1/2005 - 33; JUD285125CZ 30 A 34/2013 - 127; JUD280169CZ 10 As 167/2014 - 51; JUD331050CZ 2 As 21/2016 - 83;

3559/2017 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění; uložení zvláštních opatření za účelem vycestování

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 3559/2017 · Sp. zn.: 5 Azs 20/2016 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §123b; 326/1999 Sb.: §124 odst.1 písm.d); 326/1999 Sb.: §124 odst.1 písm.c); 32008L0115 (EU): čl.15 odst.1;

3560/2017 Mezinárodní ochrana: nařízení Dublin III; stát příslušný k posouzení žádosti o udělení mezinárodní ochrany; vyjádření žadatele k podkladům rozhodnutí

Datum: 12.01.2017 · Sbírkové č.: 3560/2017 · Sp. zn.: 5 Azs 229/2016 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 463 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a odst.1 písm.b); 325/1999 Sb.: §25 písm.i); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §36 odst.3; 12012P/TXT (EU): čl.4; 32013R0604 (EU): čl.27 odst.1; 32013R0604 (EU): čl.26; 32013R0604 (EU): čl.3 odst.2;

3561/2017 Mezinárodní ochrana: doručování rozhodnutí žadateli, zastavení řízení

Datum: 09.03.2017 · Sbírkové č.: 3561/2017 · Sp. zn.: 5 Azs 4/2017 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2017 · Strana: 470 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 325/1999 Sb.: §25 písm.i); 325/1999 Sb.: §32 odst.2; 325/1999 Sb.: §33 písm.e); 325/1999 Sb.: §77;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.