Vydání 5/2017

Číslo: 5/2017 · Ročník: XV

3556/2017

Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost; pravděpodobnost záměny; série ochranných známek

Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost; pravděpodobnost záměny; série ochranných známek
k § 7 odst. 1 písm. a) a § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
I. Splní-li přihlášené označení test absolutní zápisné způsobilosti a jako takové je zapsáno do rejstříku ochranných známek, pak se určitá míra jeho rozlišovací schopnosti ve vztahu k registrovaným výrobkům či službám pro účely posouzení pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, předpokládá (tzv.
presumpce
platnosti ochranné známky). Následné posouzení případné absence rozlišovací schopnosti přísluší Úřadu průmyslového vlastnictví, k návrhu či bez něj, podle § 32 zákona o ochranných známkách.
II. K posouzení nebezpečí asociace dle § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, mezi skupinou (sérií) starších ochranných známek jako celku a přihlášeným označením, je nutné přistoupit, zejména pokud není shledána pravděpodobnost záměny mezi žádnou ze starších známek posuzovaných samostatně s přihlášeným označením. Takové nebezpečí ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nevyplývá z možnosti, že spotřebitel zamění přihlášené označení s jednou ze starších ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlášené označení je součástí stejné skupiny (série).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015-58)
Prejudikatura: č. 1064/2007 Sb. NSS, č. 2859/2013 Sb. NSS a č. 3073/2014 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, SABEL proti Puma, Rudolf Dassler Sport (C-251/95, Recueil, s. I-6191), ze dne 16. 7. 1998, Gut Springenheide a Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (C-210/96, Recueil, s. I-04657), ze dne 29. 9. 1998,
Canon
Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer (C-39/97, Recueil, s. I-5507), ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819), ze dne 6. 10. 2005, Medion (C-120/04, Sb. rozh. I-8551), ze dne 9. 3. 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Sb. rozh., s. I-2303), ze dne 12. 7. 2007, OHIM proti Shaker (C-334/05 P, Sb. rozh., s. I-4529), ze dne 13. 9. 2007, Il Ponte Finanziaria proti OHIM (C-234/06 P, Sb. rozh., s. I-7333), ze dne 22. 1. 2010, ecoblue proti OHIM (C-23/09 P, Sb. rozh., s. I-7), ze dne 16. 6. 2011, Union Investment Privatfonds proti UniCredito Italiano (C-317/10 P, Sb. rozh., s. I-5471) a ze dne 23. 1. 2014, OHIM proti riha WeserGold Getränke (C-558/12 P), usnesení Soudního dvora ze dne 16. 10. 2007, Krafft proti Vitakraft-Werke Wührmann (C-512/04 P-DEP, Sb. rozh., s. I-139); rozsudky Tribunálu ze dne 23. 10. 2002, Matratzen Concord proti OHIM – Hukla Germany (Matratzen Concord) (T-6/01, Recueil, s. II-4335), ze dne 6. 10. 2004, Vitakraft-Werke Wührmann proti OHIM Krafft (Vitakraft) (T-356/02, Recueil, s. II-3445), ze dne 14. 7. 2005, Wassen International proti OHIM Stroschein Gesundkost (Selenium-Ace) (T-312/03, Sb. rozh., s. II-2897), ze dne 24. 11. 2005, GfK proti OHIM – BUS (Online Bus) (T-135/04, Sb. rozh., s. II-04865), ze dne 8. 12. 2005, Castellblanch proti OHIM – Champagne Roederer (Cristal Castellblanch) (T-29/04, Sb. rozh., s. II-5309), ze dne 23. 2. 2006, Il Ponte Finanziaria proti OHIM – Marine Enterprise Projects (Bainbridge) (T194/03, Recueil, s. II-445), ze dne 13. 2. 2007, Mundipharma AG proti OHIM (Respicur) (T-256/04, Sb. rozh., s. II-449), ze dne 6. 5. 2008, Redcats proti OHIM - Revert & Cía (REVERIE) (T246/06, Sb. rozh., s. II-00071), ze dne 22. 5. 2008, Radio Regenbogen Hörfunk v Bádensku proti OHIM (RadioCom) (T-254/06, Sb. rozh., s. II-80), ze dne 12. 11. 2008, ecoblue proti OHIM - Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria
(Ecoblue) (T-281/07, Sb. rozh., s. II-254), ze dne 16. 10. 2009, Zero Industry proti OHIM - zero Germany (zerorh+) (T-400/06, Sb. rozh., s. II-150), ze dne 20. 10. 2011,
COR
Sitzmöbel Helmut Lübke proti OHIM - El Corte Inglés (
COR
) (T-214/09, Sb. rozh., s. II-371), a ze dne 14. 5. 2014, Adler Modemärkte proti OHIM - Blufin (MARINE BLEU) (T-160/12).
Věc: Společnost s ručením omezeným Herbamedicus proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti s ručením omezeným VITAR, o prohlášení ochranné známky za neplatnou, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení.
Žalovaný zapsal dne 2. 6. 2010 do rejstříku ochranných známek barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 312356 ve vlastnictví žalobkyně ve znění „
HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER
“, s právem přednosti ze dne 17. 12. 2009, pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd: (3) přípravky a prostředky pro toaletní účely, kosmetika, vitamínové preparáty pro tělovou kosmetiku a pro zeštíhlení a další; (5) výrobky a přípravky chemické, farmaceutické, veterinární, hygienické, potravinové doplňky včetně nápojů (proteinové, vitamínové, iontové, dietetické, výživové atd.), cukrovinky, pastilky, výtažky z bylin a kombinované přípravky vitamínů, minerálů, stopových prvků a bylinných výtažků, výrobky pro prevenci nebo utišení bolesti a další; (29) protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu; (30) potraviny rostlinného původu připravené pro konzumaci nebo konzervování, cukrovinky a potravinové doplňky ve formě práškových směsí, tabletek, tobolek, kapslí, vitamíny, minerály, multiminerálové komplexy a stopové prvky jako doplňky výživy; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky uvedenými ve třídách 3, 5, 29 a 30 a další, v této podobě:
Dne 8. 10. 2010 doručila žalovanému osoba zúčastněná na řízení návrh na prohlášení ochranné známky žalobkyně za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Osoba zúčastněná na řízení namítala, že je vlastníkem níže uvedené řady již dříve registrovaných ochranných známek obsahujících dominantní slovní prvek REVITAL:
I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I
I č. I 
Název ochranné
I
Druh
I
Právo
I
Zařazení dle
I I I
známky
I I
přednosti
I
mezinárodního třídění
I I I
(číslo přihlášky)
I I I
výrobků a služeb
I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I I 1 I REVITAL Cé I Slovní I 13. 5. 1991 I (5) vitamínový přípravek I I I I I I I I I (61674) I I I I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I I 2 I REVITAL MULTI I Slovní I 13. 5. 1991 I (5) polyvitamínový I I I (61675) I I I přípravek I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I I 3 I REVITAL (119963) I Slovní I 3. 3. 1997 I (1) chemické přípravky I I I I I I užívané při výrobě I I I I I I potravin, umělá I I I I I I sladidla; (5) I I I I I I farmaceutické a I I I I I I vitamínové přípravky I I I I I I tabletované a v prášku, I I I I I I homeopatické výrobky; I I I I I I (30) tabletové a I I I I I I práškové potravinářské I I I I I I výrobky jako sladidla, I I I I I I cukrovinky; (32) I I I I I I nealkoholické nápoje a I I I I I I přípravky pro jejich I I I I I I přípravu I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I I 4 I REVITAL FENOMEN I Slovní I 23. 8. 2007 I (5) farmaceutické a I I I (451188) I I I vitamínové přípravky, I I I I I I diabetické přípravky pro I I I I I I léčebné účely, potraviny I I I I I I pro batolata, I I I I I I homeopatické výrobky; I I I I I I (30) cukrovinky všeho I I I I I I druhu, cukrářské I I I I I I výrobky; (32) I I I I I I nealkoholické nápoje, I I I I I I přípravky k zhotovování I I I I I I nápojů I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I I 5 I REVITAL C-complex I Slovní I 21. 12. 2007 I (5) farmaceutické a I I I mini (304259) I I I vitamínové přípravky, I I I I I I diabetické přípravky pro I I I I I I léčebné účely, potraviny I I I I I I pro batolata, I I I I I I homeopatické výrobky; I I I I I I (30) cukrovinky všeho I I I I I I druhu, cukrářské I I I I I I výrobky; (32) I I I I I I nealkoholické nápoje, I I I I I I přípravky k zhotovování I I I I I I nápojů I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I I 6 I Revital FytoBronz I I I (3) kosmetika a I I I (ochranná známka I I I prostředky pro I I I - viz obr. č. 2) I I I ošetřování pokožky ve I I I (459393) I Barevná I 26. 5. 2008 I formě mastí, krémů, I I I I I I gelů, sprejů, pěn, I I I I I I pleťových emulzí, I I I I I I pleťových mlék, I I I I I I pleťových vod, I I I I I I opalovacích krémů, I I I I I I opalovacího mléka, I I I I I I olejů, rtěnky, ochranné I I I I I I UV tyčinky na rty; (5) I I I I I I farmaceutické, I I I I I I vitamínové, dietetické, I I I I I I nutriční, diabetické I I I I I I přípravky a výrobky a I I I I I I minerální doplňky I I I I I I potravy upravené k I I I I I I léčebným účelům, I I I I I I prostředky pro I I I I I I ošetřování pokožky pro I I I I I I léčebné účely; (30) I I I I I I doplňky stravy I I I I I I přírodního charakteru, I I I I I I zejména pro ochranu I I I I I I pokožky před UV zářením I I I I I I a předčasným stárnutím, I I I I I I v tuhém i tekutém stavu I I I I I I ve formě práškových I I I I I I směsí, kapek, sirupů, I I I I I I gelů, past, tablet, I I I I I I šumivých tablet, I I I I I I pastilek, dražé, I I I I I I tobolek, kapslí, I I I I I I bonbónů, želé a prášků I I----I-------------------I---------I--------------I--------------------------I
Obr. č. 2 - Ochranná známka Revital Fytobronz
Žalovaný nato rozhodnutím prvního stupně ze dne 13. 4. 2011 jmenovanou barevnou kombinovanou ochrannou známku žalobkyně prohlásil za neplatnou. Rozklad žalobkyně zamítl předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 15. 9. 2011 a napadené rozhodnutí prvního stupně potvrdil, neboť napadená ochranná známka žalobkyně obsahovala dominantní slovní prvek REVITAL, který je součástí několika ochranných známek osoby zúčastněné na řízení, které jsou s přednostním právem registrovány pro tytéž nebo velmi podobné výrobky a služby jako ochranná známka žalobkyně. Porovnáním dotčených známek dospěl žalovaný k závěru, že známky jsou si do určité míry podobné, a to jak z hlediska vizuálního, fonetického, tak i sémantického. Ve složeném slovním prvku ARTHROREVITAL, který z hlediska průměrného spotřebitele tvoří stěžejní identifikační část napadené ochranné známky, si slovní prvek REVITAL zachovává nezávislou rozlišovací schopnost. Obrazové či jiné slovní prvky mají ve vztahu k napadeným výrobkům a službám pouze popisný charakter a nemají zásadní vliv na otázku posouzení podobnosti porovnávaných ochranných známek. V rámci celkového posouzení žalovaný zohlednil také skutečnost, že starší ochranné známky tvoří ucelenou známkovou řadu založenou na slovním prvku REVITAL. Dospěl k závěru, že je zde nebezpečí záměny ohledně původu dotčených výrobků a služeb a že průměrný spotřebitel by se mohl domnívat, že napadená ochranná známka žalobkyně náleží do známkové řady osoby zúčastněné na řízení.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí předsedy žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze. Ohledně sémantického porovnání se neztotožnila se závěrem žalovaného, že slovo REVITAL je ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám v určité míře distinktivní. Naopak, jedná se o slovní prvek obvyklý, bez fantazijnosti. Po vizuální stránce je podle žalobkyně dominantní slovní prvek ARTHRO spolu se dvěma červenými postavami vyobrazenými v dolní části etikety. Poukazuje dále na nápis SWISS QUALITY doplněný švýcarskou vlajkou a zelenožluté logo výrobce HERBAMEDICUS v horní části etikety. Nesouhlasila se závěrem žalovaného o vizuální podobnosti známek. Odmítla také fonetický výklad žalovaného, neboť spojení „
HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN Complex + 11 KRÄUTER
“ dodávají známce zcela odlišné zvukové rozlišení, a to i přesto, že slovní prvek REVITAL se nachází ve všech ochranných známkách osoby zúčastněné na řízení. Posouzení pravděpodobnosti záměny musí být založeno na zhodnocení celkového dojmu, jakým označení působí, neboť průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky jako celek a neanalyzuje jejich jednotlivé části.
Městský soud přisvědčil námitkám žalobkyně a rozhodnutí žalovaného rozsudkem ze dne 28. 5. 2015, čj. 9 A 304/2011-70, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení (stěžovatelé) podali proti rozsudku městského soudu kasační stížnost.
Dle žalovaného není REVITAL jen pouhým prvkem obsaženým v ochranných známkách osoby zúčastněné na řízení, nýbrž je sám ochrannou známkou. Je tedy potřeba zohlednit alespoň jeho minimální vnitřní rozlišovací způsobilost. Městský soud nesprávně dospěl k závěru, že žalovaný „
zcela přecenil slovní prvek REVITAL
“ a označil jej za „
nedistinktivní, nedávající označení výraznou odlišnost tím, že by relevantního spotřebitele jedině zaujal a vyvolal v jeho paměti představu jedinečnosti ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům
“. Podle názoru žalovaného je REVITAL ve vztahu k výrobkům a službám souvisejícím s péčí o lidské tělo distinktivní, ačkoliv připouští, že jeho inherentní rozlišovací způsobilost je částečně snížena. Městský soud svým výkladem zpochybnil samotnou platnost ochranné známky jako takové, což je v rozporu s judikaturou Soudního dvora i Nejvyššího správního soudu. Žalovaný nadto uvedl, že označení REVITAL se do povědomí veřejnosti vžilo především v souvislosti s osobou zúčastněnou na řízení, která již delší dobu rozšiřuje svou známkovou řadu založenou na tomto slovním prvku.
Žalovaný poukázal na nesprávné právní posouzení dominance a distinktivity slovního prvku REVITAL v celkovém dojmu, který napadená ochranná známka vytváří. Soud nesprávně uvedl, že REVITAL se jeví jako nedistinktivní prvek, který není jediným prvkem, který spotřebitele na ochranné známce žalobkyně zaujme a vyvolá v něm představu jedinečnosti této ochranné známky. Soud nezohlednil distinktivitu slovního prvku ve vazbě na konkrétní produkty a služby; konstatoval pouze, že slovo REVITAL je užíváno v běžném životě.
Žalovaný posoudil ochrannou známku globálně, a to z hlediska sémantického, vizuálního i fonetického. Nesouhlasil s městským soudem v tom, že nezhodnotil pravděpodobnost nebezpečí záměny celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky a že vyzdvihoval pouze slovní prvek REVITAL. Soud pochybil, pokud uvedl, že „
nelze mít za to, že pouze tento prvek je schopný ovládnout vnímání relevantního spotřebitele jako prvek dominantní, aniž by ostatní složky ochranné známky byly v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou nepůsobivé či zanedbatelné
“. Žalovaný byl naopak toho názoru, že nízká rozlišovací způsobilost určitého prvku kombinované ochranné známky nutně neznamená, že tento prvek nemůže být dominantní, pokud zejména z důvodu svého umístění v označení nebo velikosti může vzbudit pozornost spotřebitele a může zůstat uchován v jeho paměti. Neztotožnil se s městským soudem v závěru, že dominantním prvkem napadené ochranné známky žalobkyně je motiv osob držících se za ruce. Naopak se domnívá, že napadenému označení dominuje slovní spojení ARTHROREVITAL.
Tvrzení městského soudu, že „
napadená ochranná známka je barevná kombinovaná a namítané ochranné známky pod č. 1 až 5 jsou pouze slovními ochrannými známkami, což již samo o sobě značně vylučuje pravděpodobnost záměny založené na celkovém dojmu, jakým označení působí
“, je nesprávné. V této souvislosti upozornil na skutečnost, že slovní prvky mají zásadně větší rozlišovací způsobilost než prvky obrazové.
Osoba zúčastněná na řízení v kasační stížnosti uvedla, že považuje rozhodnutí žalovaného za věcně správné a souladné s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora. Rozsudek městského soudu je naopak nezákonný a vnitřně rozporný. Při interpretaci pojmu pravděpodobnost záměny městský soud odkazuje na judikaturu, kterou svým výkladem zároveň popírá.
Osoba zúčastněná na řízení nesouhlasila s městským soudem, že posouzení pravděpodobnosti záměny je, v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, č. 3073/2014 Sb. NSS, otázkou skutkovou a otázkou hodnocení důkazů, nikoliv správním uvážením. Dle osoby zúčastněné na řízení z citovaného rozhodnutí naopak vyplývá, že se jedná o otázku
interpretace
příslušné právní normy a její aplikace na zjištěný skutkový stav, tudíž jde o otázku právní.
Závěr městského soudu, že REVITAL není dominantní ani distinktivní prvek v napadeném označení a že se jedná o termín běžně užívaný, a proto nikterak fantazijní, osoba zúčastněná na řízení označila za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Není zřejmé, jak k nim městský soud ve vazbě na zapsané výrobky a služby dospěl. Městský soud v podstatě zpochybnil inherentní rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové, což je v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, čj. 1 As 80/2010-152.
Městský soud pochybil, pokud konstatoval, že nebezpečí záměny je v případě kompozitního označení žalobkyně se slovními ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení pojmově vyloučeno, a že z tohoto důvodu je
relevantní
pouze porovnání kompozitní známky žalobkyně s ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení č. 6. Tyto závěry městského soudu v podstatě znamenají, že starší ochranné známky ve vztahu k namítaným kombinovaným ochranným známkám jsou prakticky bezvýznamné, neboť již ze samé podstaty věci je u nich pravděpodobnost nebezpečí záměny založená na celkovém dojmu vyloučena. Důsledkem výkladu městského soudu by se starší slovní ochranné známky mohly stát součástí nových známek registrovaných pro shodné či podobné výrobky nebo služby.
Městský soud podle osoby zúčastněné na řízení žalovanému nesprávně vytkl, že „
pravděpodobnost záměny je třeba hodnotit celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky, žalovaný však toto hledisko ve svém rozhodnutí nerespektoval, neboť vyzdvihoval pouze jím tvrzený distinktivní prvek, slovní prvek REVITAL. Nikterak nehodnotil celkový dojem ostatních namítaných ochranných známek. Nevypořádal se s tím, že namítané ochranné známky pod čísly 1 až 5, jsou pouze slovními a namítaná ochranná známka pod číslem 6 byla zpracována ve zcela odlišeném grafickém provedení. Neanalyzoval celkový dojem vzhledu porovnávaných kombinovaných ochranných známek ani jejich jednotlivých prvků
.“
Městský soud, který pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti mezi starší a nově přihlašovanou ochrannou známkou neshledal, zcela opomenul, že ochranné známky osoby zúčastněné na řízení jsou (až na jedinou výjimku) známky slovní, jsou řádně zapsány a užívány již od roku 1991. Osoba zúčastněná na řízení svou známkovou řadu založenou na pojmu REVITAL pečlivě a dlouhodobě buduje. Slovní ochranná známka REVITAL naplňuje definiční znaky § 1 zákona o ochranných známkách, a jedná se tudíž o označení s rozlišovací způsobilostí. Městský soud měl při posouzení užívání slovního prvku na trhu zohlednit získanou rozlišovací schopnost známky.
Městský soud nesprávně smísil otázku rozlišovací způsobilosti na straně jedné a posouzení významu či dominance určitého prvku na straně druhé. Nesprávně dovodil, že pokud je označení REVITAL nedistinktivní, pak nemůže být ani dominantním prvkem ochranné známky z pohledu průměrného spotřebitele. Dle osoby zúčastněné na řízení se jedná o prvek dominantní, neboť se vyskytuje v několika jejích ochranných známkách na prvním místě. Nesouhlasí se závěry soudu, že REVITAL není na známce žalobkyně nijak výrazně zobrazen a že v grafickém ztvárnění jako celku zaniká. Osoba zúčastněná na řízení uvedla, že dominantním prvkem je slovní spojení ARTHROREVITAL. Barevným odlišením slov ARTHRO pak žalobkyně přispěla výraznou měrou k tomu, že i v napadené ochranné známce je dominantním prvkem slovo REVITAL.
Závěrem osoba zúčastněná na řízení uvedla, že je-li dominantním prvkem všech posuzovaných ochranných známek slovní prvek REVITAL, pak je nutné dospět k závěru, že u namítané známky žalobkyně je dána existence nebezpečí záměny se staršími namítanými ochrannými známkami, neboť jak vyplývá ze závěrů rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008-153, zaměnitelnost lze dovozovat z podobnosti (a o to více ze shodnosti) dominantních prvků.
Žalobkyně se ve vyjádření ke kasačním stížnostem ztotožnila s rozsudkem městského soudu a odkázala na svou argumentaci v předcházejícím řízení.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V.
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
(...)
V.1 Obecně k registraci označení dle zákona o ochranných známkách a eurokonformnímu výkladu
[25] Před přistoupením k samotnému přezkumu kasačních námitek Nejvyšší správní soud považuje za vhodné se ve stručnosti vyjádřit k právní úpravě registrace ochranných známek na území České republiky a požadavku na eurokonformní výklad pojmu pravděpodobnost záměny podle zákona o ochranných známkách.
[26] V nyní projednávané věci byly ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a žalobkyně posuzovány podle zákona o ochranných známkách, tj. dle vnitrostátních pravidel. Podle § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona se přihlašované označení „
nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu
[...]
vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje
pravděpodobnost záměny
na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou
“.
[27] Výše citované ustanovení je výsledkem transpozice první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, do českého právního řádu. Článek 4 odst. 1 písm. b) této směrnice zní: „
Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje
nebezpečí záměny
u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou
.“
[28] Pojmy
nebezpečí záměny
[viz české znění čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství] a
pravděpodobnost záměny
[viz § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a čl. 5 odst. 1 písm. b) nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách] a jejich anglický ekvivalent
likelihood of confusion
, který se vyskytuje ve všech výše uvedených předpisech EU, lze označit za obsahově shodné [směrnice 2015/2436, která směrnici 2008/95/ES nahradí s účinností od 15. 1. 2019, v českém znění používá termín pravděpodobnost záměny].
[29] Ochrana národních ochranných známek v členských státech Evropské unie existuje souběžně s ochranou známek Společenství (EU) na úrovni Evropské unie dle nařízení Rady (ES) č. 207/2009. Základem pro řádné a účinné fungování a koexistenci komunitárních i národních pravidel (reflektujících výše citované směrnice EU) je zajištění eurokonformního výkladu hmotněprávních pojmů. Při interpretaci neurčitého právního pojmu
pravděpodobnost záměny
ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je žádoucí postupovat v souladu s rozhodovací činností Soudního dvora. Nejvyšší správní soud proto zohlednil nejen svou dosavadní praxi, ale i praxi Soudního dvora, byť se v nyní projednávané věci jedná o vnitrostátní případ registrace ochranné známky v režimu zákona o ochranných známkách (k tomu srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006-97, č. 1064/2007 Sb. NSS, a ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-149).
V.2 Pravděpodobnost záměny - otázka právní nebo skutková
[30] Osoba zúčastněná na řízení uvádí, že městský soud nesprávně interpretoval usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 37/2011-154, neboť v případě posouzení pravděpodobnosti záměny se jedná o otázku
interpretace
příslušné právní normy a její aplikace na zjištěný skutkový stav, tudíž o otázku právní.
[31] Touto problematikou se rozšířený senát zabýval ve shora citovaném usnesení: „[s]
právní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení
.“ (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, čj. 2 As 102/2014-22).
[32] Výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav jsou v souladu s § 75 s. ř. s. plně a meritorně přezkoumatelné soudem. Soud přezkoumává, zda
interpretace
a aplikace neurčitého právního pojmu správním orgánem je v souladu se zákonem, jaké podklady pro své rozhodnutí k tomu správní orgán použil, zda tak učinil v rozsahu, který mu umožnil ve věci správně rozhodnout, a zda jeho zjištění nejsou s těmito podklady v logickém rozporu. Úkolem soudu je tedy přezkum zákonnosti rozhodnutí správního orgánu a dodržení zákonem stanovených pravidel v řízení, jež vydání správního rozhodnutí předcházelo (k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2007, čj. 7 As 78/2005-62). Soud však nemůže nahrazovat činnost správního orgánu; tím by nepřípustně zasáhl do jeho rozhodovací činnosti.
[33] S ohledem na shora uvedené lze souhlasit s osobou zúčastněnou na řízení v tom, že posouzení pravděpodobnosti (nebezpečí) záměny je otázkou
interpretace
příslušné právní normy a její aplikace na zjištěný skutkový stav, tj. otázkou právní. Městský soud na straně 11 napadeného rozsudku správně aplikoval výše citované usnesení rozšířeného senátu, pokud uvedl, že je povinen zhodnotit správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav, neboť posouzení pravděpodobnosti záměny není správním uvážením. Následný přezkum městský soud učinil v souladu s výše uvedenými zásadami. Námitka osoby zúčastněné na řízení není důvodná.
V.3 Pravěpodobnosti záměny – posouzení jednotlivých faktorů
a) Obecná východiska
[34] Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že pravděpodobnost záměny představuje nebezpečí vzniku situace, kdy se
relevantní
veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených (tzv.
pravděpodobnost asociace
) (viz rozsudky Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer
, C-342/97, Recueil, s. I-3819, a ze dne 6. 10. 2005,
Medion
, C-120/04, Sb. rozh. I-8551, bod 26).
[35] Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak
relevantní
veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny
relevantní
faktory projednávaného případu. V rámci tohoto posouzení se zohlední a) stupeň podobnosti zboží a služeb, b)
relevantní
spotřebitel, c) stupeň podobnosti známek, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků, d) stupeň rozlišovací schopnosti starší ochranné známky a e) celkové posouzení, v rámci nějž mohou být zohledněny nejen faktory ad a)-d), ale rovněž i další
relevantní
skutečnosti jako např. známková série, poklidná koexistence ochranných známek na trhu, věhlas starší ochranné známky.
[36] Otázky týkající se ad a) podobnosti zboží a služeb a ad b) relevantního spotřebitele nejsou v tomto řízení sporné. Městský soud na straně 13 napadeného rozsudku uvedl, že podobnost zboží a služeb, pro které jsou ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a žalobkyně registrovány, je poměrně vysoká. Posouzení této otázky nebylo předmětem žaloby ani této kasační stížnosti. Co se týká relevantního spotřebitele, má se za to, že průměrný spotřebitel je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998,
Gut Springenheide a Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt
, C-210/96, Recueil, s. I-04657). Úroveň jeho pozornosti se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [viz rozsudek Soudního dvora ve věci
Lloyd Schuhfabrik Meyer
, bod 26, a rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008,
Redcats proti OHIM - Revert & Cía (REVERIE)
, T246/06, Sb. rozh., s. II-00071, bod 30]. V nyní projednávané věci byl stupeň pozornosti spotřebitele vůči výše specifikovaným výrobkům a službám hodnocen jako normální; tato otázka není sporná.
[37] Klíčovou otázkou je, zda městský soud řádně přezkoumal aplikaci a interpretaci neurčitého právního pojmu pravděpodobnost záměny, se zaměřením na podobnost známek a identifikaci jejich distinktivních a dominantních prvků, rozlišovací schopnost dříve registrované ochranné známky a existenci známkové série.
b) Podobnost dotčených známek; distinktivní a dominantní prvky
[38] Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotyčnými ochrannými známkami je zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek Soudního dvora ve věci
Lloyd Schuhfabrik Meyer
, bod 27). V rámci celkového porovnání však nesmí být opomenuty žádné prvky označení jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze zanedbatelné prvky (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 2007,
OHIM proti Shaker
, C-334/05 P, Sb. rozh., s. I-4529).
[39] Posouzení podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí na průměrného spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím (distinktivním) a dominantním prvkům.
[40] Pokud je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, pak je před samotným konstatováním podobnosti, resp. odlišnosti známek důležité zjistit, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky [viz rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997,
SABEL proti Puma, Rudolf Dassler Sport
, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23; rozsudek Soudního dvora ve věci
Medion
, body 28 a 29; rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002,
Matratzen Concord proti OHIM – Hukla Germany (Matratzen Concord)
, T-6/01, Recueil, s. II-4335, body 29-32, potvrzený rozsudkem Soudního dvora ze dne 9. 3. 2006,
Matratzen Concord
, C-421/04, Sb. rozh., s. I-2303]. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (srov. věc
Lloyd Schuhfabrik Meyer
, body 25-26).
[41] Dle judikatury SDEU tedy není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti
relevantní
veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky je třeba zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek.
[42] Před přistoupením k samotnému posouzení podobnosti dotčených ochranných známek Nejvyšší správní soud konstatuje, že nic nebrání posouzení stupně podobnosti mezi slovní a obrazovou ochrannou známkou, a to zejména za situace pokud chráněný prvek zastává v napadené ochranné známce dominantní roli a zachovává si zde svou rozlišovací schopnost. Srovnání (včetně vzhledové stránky) ochranné známky REVITAL a kombinované ochranné známky žalobkyně je proto na místě.
[43] Slovní ochranná známka osoby zúčastněné na řízení REVITAL se nachází ve všech známkách osoby zúčastněné na řízení, tj. REVITAL MULTI, REVITAL FENOMEN, REVITAL C-complex mini, REVITAL Cé, REVITAL FytoBronz. REVITAL se nachází vždy na prvním místě a prvky, které jej doplňují (multi, cé atd.) plní popisnou či jinak nedistinktivní funkci – tato otázka není sporná. Známky č. 1-5 jsou slovní, zatímco známka č. 6 je barevná kombinovaná a je složena z barevně výraznějšího a dominujícího slovního prvku REVITAL v modrém, tučném a normálním písmu, tečka nad „
i
“ je červená. Některým spotřebitelům se v souvislosti s prvkem REVITAL vybaví slovo
revitalizace
, které znamená obnovení, oživení (z lat.
re-
, znovu a
vitalis
, životný, životaschopný). Slovo REVITAL jako takové nemá ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám žádný konkrétní význam; může však navozovat dojem jakési obnovy, oživení, příp. omlazení. Lze jej považovat za jediný distinktivní a dominantní prvek společný pro známkovou řadu osoby zúčastněné na řízení.
[44] Slovní prvek ARTHROREVITAL (příp. ARTHROREVITAL Complex) je v souladu s výše uvedenými zásadami dominantní prvek kombinované ochranné známky žalobkyně, a to s ohledem na jeho centrální pozici, velikost a rozměry písma. ARTHROREVITAL se skládá výhradně z písmen, neobsahuje žádné obrazové a stylizační prvky ani specifickou typografii. Slovní prvek ARTHRO- je vyobrazen v červené barvě a slovní prvek -REVITAL (příp. REVITAL Complex) v zelené barvě. Vizuálně je celá známka osoby zúčastněné na řízení č. 3 obsažena v kombinované ochranné známce žalobkyně. Známka žalobkyně se odlišuje tím, že obsahuje předponu ARTHRO-, a příp. slovo Complex, které je umístěno pod hlavním nápisem ARTHROREVITAL v menším písmu zelené barvy. Dále obsahuje množství jiných nedistinktivních či zanedbatelných prvků, které nelze považovat za dominantní v celkovém dojmu, který známka vytváří (viz dále).
[45] Argument žalobkyně, že známka „
HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER
“ se značně liší od slovního prvku REVITAL nelze přijmout s ohledem na okolnosti projednávaného případu. Co se týká spojení SWISS QUALITY se švýcarskou vlajkou, anglicky hovořící část spotřebitelské veřejnosti přisoudí tomuto pojmu označení indikující vysokou kvalitu či spolehlivost, která je se švýcarskými produkty zpravidla spojována. Německy hovořící spotřebitelská část veřejnosti si slovní spojení AKTIVE GELENKKAPSELN přeloží jako „
účinné kapsle
“ a zbývající čitelné části známky 11 KRÄUTER jako „
jedenáct bylin
“ a Complex jako „
komplexní
“, „
celkový
“. Všechny tyto prvky jsou pro spotřebitele ve vztahu k dotčeným výrobkům popisné či jinak nedistinktivní. Spotřebitelé, kteří těmto výrazům v cizím jazyce neporozumí, jim (s ohledem na umístění, velikost) nebudou věnovat pozornost; způsob užití písmen nebo slov totiž někdy činí nepravděpodobným, že budou čtena nebo vyslovována. Toto platí i v případě loga HERBAMEDICUS umístěném v horní části známky a pro nečitelný nápis v dolní části etikety. Pokud jsou tedy slovní prvky neseznatelné v celkovém dojmu známky, resp. nečitelné (popř. nevyslovované), pak není nutné jim při posouzení nebezpečí záměny věnovat bližší pozornost.
[46] Nejvyšší správní soud nesdílí závěr městského soudu, že červeně vyobrazené postavy umístěné v dolní části známky pod nápisem ARTHROREVITAL jsou dominantním prvkem napadené ochranné známky. V této souvislosti Nejvyšší správní soud netvrdí, že spotřebitele tyto postavy ničím nezaujmou. Lze však uvést, že jej nezaujmou natolik, aby spotřebitel v důsledku tohoto vjemu přiřadil dotčené výrobky nebo služby ke konkrétnímu výrobci. Na obalech produktů s léčivými účinky je zobrazení siluet lidských postav, stejně tak i různých druhů bylin, běžné. Postavy se zvýrazněnými klouby na těle nadto indikují charakter daného výrobku a účel jeho použití. Průměrný spotřebitel bude tyto komponenty vnímat jako popisné či dekorativní (a tudíž nedistinktivní), a nikoliv jako možný indikátor původu daného zboží.
[47] Nejvyšší správní soud je dále toho názoru, že s ohledem na povahu výrobků, způsob jejich prodeje atd. bude běžný spotřebitel klást větší důraz na slovní prvky. Jedná se o kategorii výrobků, které jsou častěji identifikovány podle jména produktu, a nikoli podle (nedistinktivních) grafických prvků na etiketě/obalu (např. obrázek kloubů, kostí, lidských postav, bylin apod.).
Relevantní
spotřebitel se na trhu s těmito výrobky bude běžně orientovat podle názvu, který primárně zůstane v jeho paměti – tj. ARTHROREVITAL (popř. ARTHROREVITAL Complex) [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 7. 2005,
Wassen International proti OHIM Stroschein Gesundkost (Selenium-Ace)
, T-312/03, Sb. rozh., s. II-2897]. S ohledem na tyto skutečnosti má slovní spojení ARTHROREVITAL (příp. ARTHROREVITAL Complex) silnější dopad na spotřebitele, než složka obrazová, která je zároveň nedistinktivní.
[48] Dle judikatury Soudního dvora není obecně žádoucí slova uměle rozdělovat. Vnímá-li však spotřebitel zcela jasně jednotlivé komponenty určitého slovního označení samostatně z hlediska významového, pak je rozdělení slov možné. K tomu postačí, pokud má alespoň jeden z prvků dotčených ochranných známek pro spotřebitele jasný a vymezený význam, který je schopen okamžitě zachytit, s tím, že jiný prvek nemá žádný takový význam nebo zcela jiný význam [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2004,
Vitakraft-Werke Wührmann proti OHIM Krafft (Vitakraft)
, T-356/02, Recueil, s. II-3445, bod 51 – potvrzeno usnesením Soudního dvora ze dne 16. 10. 2007,
Krafft proti Vitakraft-Werke Wührmann
, C-512/04 P-DEP, Sb. rozh., s. I-139 – a rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007,
Mundipharma AG proti OHIM (Respicur)
, T-256/04, Sb. rozh., s. II-449, bod 57; z těchto závěrů vycházel také Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46, č. 2859/2013 Sb. NSS]. Posouzení této otázky vždy vyžaduje zohlednění konkrétních okolností daného případu. Rozdělení určitého slova bylo důvodné např. v rozsudcích Tribunálu ze dne 14. 5. 2014,
Adler Modemärkte proti OHIM - Blufin (MARINE BLEU)
, T-160/12, ze dne 20. 10. 2011,
COR
Sitzmöbel Helmut Lübke proti OHIM - El Corte Inglés (
COR
)
, T-214/09, Sb. rozh., s. II-371, a ze dne 12. 11. 2008,
ecoblue proti OHIM - Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria
(Ecoblue)
, T-281/07, Sb. rozh., s. II-254, potvrzené rozsudkem Soudního dvora ze dne 22. 1. 2010,
ecoblue proti OHIM
, C-23/09 P, Sb. rozh., s. I-7.
[49] V souladu s výše uvedenými zásadami lze očekávat, že průměrný spotřebitel rozdělí slovo ARTHROREVITAL na dvě části, neboť prvek ARTHRO bude vnímat samostatně.
Relevantní
veřejnost přiřadí prvku Arthro- (z řec. slova
arthron
čili kloub) zcela konkrétní význam, neboť jí bude zřejmé, že výrobek je určen na posílení, léčbu či regeneraci kloubů stižených artrózou či jiným artritickým onemocněním. Není proto vyloučeno, že prvek arthro- bude vnímat jako předponu slovního prvku -REVITAL. Tomuto vjemu výrazně napomáhá barevné odlišení obou slov, tj. vyobrazení arthro- v červené barvě a -revital (complex) v zelené barvě. Celkový dojem popisné funkce prvku arthro- ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám je nadto podpořen obrázkem dvou červených siluet muže a ženy se zvýrazněnými klouby na těle. Jak bylo již výše uvedeno, v souvislosti s označením REVITAL se některým spotřebitelům vybaví termín revitalizace, který znamená obnovení, oživení (z lat.
re-
, znovu a
vitalis
, životný, životaschopný). Na rozdíl od prvku REVITAL, prvky arthro- a complex (viz výše) plní v rámci napadeného označení čistě popisnou (nedistinktivní) funkci.
[50] Po
stránce fonetické
se výslovnost známek shoduje ve výslovnosti slova REVITAL. Liší se ve zvuku slova ARTHRO- nacházejícím se na začátku dominantního slovního prvku ARTHROREVITAL (Complex) napadeného označení, příp. Complex na jejím konci. Není rovněž zcela vyloučeno, že spotřebitel použije při objednání / koupi výrobku spojení „
ar thro-re-vi-tal
“ či „
re-vi-tal
“ na klouby. V případě starších ochranných známek spotřebitel použije výraz „
re-vi-tal
“, „
re-vi-tal-cé
“, „
re-vi-tal-mul-ti
“, „
re-vi-tal-cé-comp-
lex
-mi-ni
“ atd. Nelze proto vyloučit, že
relevantní
veřejnost pozná termín REVITAL v napadené ochranné známce žalobkyně.
[51] Ochrana poskytovaná zápisem slovní ochranné známky se vztahuje ke slovu jako takovému, a nikoli ke grafické nebo stylistické charakteristice, kterou tato ochranná známka může ve skutečnosti mít [viz rozsudek Tribunálu ze dne 22. 5. 2008,
Radio Regenbogen Hörfunk v Bádensku proti OHIM (RadioCom)
, T-254/06, Sb. rozh., s. II-80, bod 43] a ačkoliv nelze považovat slovní prvek REVITAL za jediný dominantní v celkovém dojmu, který napadená ochranná známka žalobkyně vytváří, je třeba respektovat, že tento (ko)dominantní prvek si svou autonomní rozlišovací schopnost v rámci napadené ochranné známky zachovává.
[52] Podobnost označení (ani pravděpodobnost záměny) není
a priori
vyloučena, pokud ochranné známky obsahují totožnou nebo velmi podobnou slovní složku, avšak liší se ve složce obrazové. Žalovaný proto nepochybil, jestliže shledal určitou míru podobnosti mezi ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení a žalobkyně z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, s přihlédnutím k jejich dominantním a distinktivním prvkům. Odlišnost mezi dotčenými ochrannými známkami na základě přítomnosti slovního prvku
arthro-
a jiných nedistinktivních a dekorativních prvků (např. červeně vyobrazené postavy muže a ženy v dolní části) kombinované ochranné známky, kterou městský soud konstatoval na s. 15 napadeného rozsudku, nedosahuje takové intenzity, aby zcela vyloučila následné posouzení pravděpodobnosti záměny mezi kombinovanou ochrannou známkou žalobkyně a slovním prvkem starších ochranných známek osoby zúčastněné na řízení.
[53] V této souvislosti je nezbytné připomenout, že jestliže je nalezena shoda či podobnost mezi výrobky a službami na straně jedné, a shoda či podobnost dotčených označení, byť i v jedné z posuzovaných složek (vizuální, fonetická, sémantická), pak je povinností správního orgánu (soudu) přistoupit k celkovému posouzení pravděpodobnosti záměny se zohledněním dalších relevantních faktorů. Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s tvrzením městského soudu, že skutečnost, že napadená ochranná známka je barevná kombinovaná a ochranné známky osoby zúčastněné na řízení č. 1-5 jsou pouze známkami slovními, již sama o sobě vylučuje
pravděpodobnost záměny
založené na celkovém dojmu.
[54] Městský soud nerespektoval výše uvedené zásady; jeho rozhodnutí je v této části nesprávné. Na jedné straně žalovanému vytkl, že zcela přecenil slovní prvek REVITAL, na straně druhé se však při posouzení pravděpodobnosti záměny omezil pouze na tento prvek a jeho stupeň distinktivity v napadeném označení, přičemž
de facto
zpochybnil rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové (viz dále). Co se týká ostatních prvků kombinované známky, soud se omezil na pouhé konstatování, že „
odmítá názor žalovaného, že slovní prvek
REVITAL
‘ je natolik distinktivní, že je prvkem ovládajícím celá označení a pokud jím není, že zbývající prvky a složky označení jsou způsobilá porovnávaná označení odlišit
“. Není však zřejmé, jakým způsobem městský soud k těmto závěrům dospěl.
c) Rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové
[55] Městský soud označil REVITAL jako slovní prvek s velmi nízkou rozlišovací schopností, který nevyjadřuje žádnou konkrétní věc, vlastnost ani speciální charakteristiku výrobků, pouze evokuje dojem „
jakési obnovy, oživení, případně omlazení
“. Nesouhlasil se žalovaným, že tento prvek je fantazijní a distinktivní. Městský soud dále „
odmítá názor žalovaného, že slovní prvek
REVITAL
‘ je natolik distinktivní, že je prvkem ovládajícím celá označení a pokud jím není, že zbývající prvky a složky označení jsou způsobilé porovnávaná označení odlišit. Dle náhledu soudu žalovaný zcela přecenil slovní prvek
REVITAL
‘, neboť jde o často používaný termín v běžném životě, a tedy fantazijně nikterak překvapivý
.“ Závěrem městský soud uvedl, že slovní prvek REVITAL se jeví jako nedistinktivní, a nejedná se tudíž o prvek, který spotřebitele výhradně zaujme a vyvolá v něm představu jedinečnosti napadené ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům (s. 13 napadeného rozsudku).
[56] Nejvyšší správní soud považuje za vhodné na tomto místě zmínit, že je důležité odlišovat mezi analýzou distinktivní povahy (i) určitého prvku (komponentu) známky a (ii) starší známky jako celku (tj. rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové). Analýza jednotlivých komponentů určuje, zda se napadená známka shoduje v prvku, který je distinktivní (a tudíž podstatný) anebo slabý (a tudíž méně podstatný) při porovnání dvou označení. Analýza starší ochranné známky jako celku naopak určuje rozsah ochrany poskytované této známce a její posouzení je samostatnou otázkou v rámci celkového posouzení pravděpodobnosti záměny [srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 1. 2014,
OHIM proti riha WeserGold Getränke
, C-558/12 P].
[57] Tvrzení městského soudu o tom, že slovní prvek REVITAL je často používaný termín v běžném životě, a tedy nijak fantazijně překvapivý, není pro účely srovnání kolidujících označení
relevantní
. Slovo
revitalizace
je skutečně běžně používaným termínem v určitých oblastech života jako např. bankovnictví (revitalizace bank), stavebnictví (revitalizace budov), či ekologie a ochrana životního prostředí (revitalizace krajiny). Tentýž závěr však nelze bez dalšího vztáhnout na slovní ochrannou známku REVITAL. Ani argument, že množství vitaminových, kosmetických a podobných výrobků nebo služeb nabízených konkurenty obsahuje slovo revital není
relevantní
(k tomu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 16. 10. 2009,
Zero Industry proti OHIM - zero Germany (zerorh+)
, T-400/06 , Sb. rozh., s. II-150, bod 73, analogicky viz rozsudek Tribunálu ze dne 24. 11. 2005,
GfK proti OHIM – BUS (Online Bus)
, T-135/04, Sb. rozh., s. II-04865, bod 68, a ze dne 8. 12. 2005,
Castellblanch proti OHIM – Champagne Roederer (Cristal Castellblanch)
, T-29/04, Sb. rozh., s. II-5309, bod 71). Schopnost a míru distinktivity určitého prvku lze posuzovat pouze ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, pro které je (má být) označení registrováno. S ohledem na výše uvedené a vysoký stupeň podobnosti mezi výrobky a službami žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení není Nejvyššímu správnímu soudu zřejmé, na základě jakých podkladů dospěl městský soud k závěru, že prvek REVITAL je v rámci napadeného označení nedistinktivní (k tomu srov. provedené posouzení distinktivních a dominantních prvků porovnávaných ochranných známek v bodech [43]-[47] tohoto rozhodnutí).
[58] Soud svým výkladem
de facto
zpochybnil jakoukoli rozlišovací schopnost starší slovní ochranné známky REVITAL. Splní-li však přihlášené označení test tzv. absolutní zápisné způsobilosti podle zákona o ochranných známkách, pak jej Úřad průmyslového vlastnictví zapíše. Starší ochranné známky osoby zúčastněné na řízení obsahující slovní prvek REVITAL tento test splnily. Ve vztahu k registrovaným výrobkům nebo službám se proto určitá míra jejich rozlišovací schopnosti předpokládá (tzv.
presumpce
platnosti
starší ochranné známky).
[59] Je nutné rozlišovat mezi řízením o neplatnosti ochranné známky podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, v němž může být absolutní zápisná způsobilost zpochybněna, na straně jedné, a řízením ve smyslu § 25 téhož zákona o námitkách proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek (k tomu srov. citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 80/2010-152).
[60] Posouzení (ne)platnosti ochranné známky z důvodů vyjmenovaných v § 32 zákona o ochranných známkách je možné pouze v rámci řízení o neplatnosti ochranné známky, které může Úřad průmyslového vlastnictví zahájit jak na návrh, tak i bez návrhu např. z důvodu, že ochranná známka nemá žádnou rozlišovací způsobilost (
per se
ani získanou), či proto, že se stala ve vztahu k předmětným výrobkům a službám generickou z důvodu jejího používání vlastníkem známky. Hodnocení případné absence absolutní zápisné způsobilosti starší ochranné známky ve vztahu k registrovaným výrobkům nebo službám však v žádném případě nepřísluší soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného v rámci námitkového řízení dle § 25 téhož zákona.
[61] Nejvyšší správní soud pro úplnost uvádí, že zapsaná ochranná známka se může vyznačovat různým stupněm rozlišovací schopnosti ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám. Tento stupeň může být
nižší než normální – normální – vyšší než normální
. Jestliže např. spotřebitel vnímá význam určitého prvku jako popisný, pochvalný či nepřímo zmiňující vlastnosti určitých výrobků a služeb způsobem, který sice neovlivňuje distinktivitu v materiálním smyslu, pak takový způsob užití může mít za následek snížení distinktivity. V této souvislosti se pak hovoří o distinktivitě
nižší než normální
. Pokud se např. praktickým užíváním pro výrobky nebo služby přihlašovatele tato známka „
vžila
“, pak se její inherentní distinktivita zvýší (tzv.
získaná rozlišovací schopnost
). K tomu může přispět např. skutečnost, že ochranná známka je užívána již mnoho let anebo že je součástí známkové řady.
[62] Jak bylo výše uvedeno, REVITAL je prvek do jisté míry fantazijní a distinktivní, a to i přesto, že ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám může nepřímo navozovat dojem jakési obnovy, oživení, příp. znovuobnovení sil. Žalovaný ostatně připustil, že slovní ochranná známka REVITAL se ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám vyznačuje
nižším než normálním
stupněm tzv.
inherentní rozlišovací schopnosti
.
d) Shrnutí posouzení pravděpodobnosti záměny
[63] Nejvyšší správní soud připouští, že snížená rozlišovací schopnost označení (prvků) není vždy za všech okolností překážkou pro jejich užití v jiných ochranných známkách. Taková situace by mohla nastat, pokud takový prvek plní pouze nedistinktivní roli anebo se v přihlášeném označení vyskytuje jiný dominantní a natolik distinktivní komponent, který v celkovém dojmu převáží přítomnost (shodujícího se) chráněného prvku starší ochranné známky, a to takovým způsobem, že vyloučí nebezpečí záměny mezi označeními na straně
relevantní
veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách [k tomu však srov. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách].
[64] S ohledem na výše uvedené není pravděpodobnost záměny (příp. asociace) v případě starší ochranné známky s
nižší než normální
rozlišovací schopností
a priori
vyloučena, a to zejména pokud se ostatní (neshodující se) prvky nevyznačují dostatečným stupněm distinktivity anebo jsou v celkovém dojmu, který známka vytváří, zanedbatelné. Z jakých důvodů si REVITAL v kontextu napadené ochranné známky zachovává svou autonomní rozlišovací způsobilost, bylo vysvětleno výše (viz zejména samostatnou, popisnou funkci a odlišné barevné provedení předpony
arthro-
). K tomu výraznou měrou přispěla sama žalobkyně způsobem, jakým v napadené známce slovní prvek REVITAL použila, tj. ve spojení s prvky, které jsou čistě popisné, dekorativní, tj. nevyznačují se žádnou mírou distinktivity. Obecně platí, že míra podobnosti mezi známkami je zvýšena, mají-li prvky, v nichž se porovnávaná označení liší, nižší inherentní rozlišovací schopnost než prvek jim společný.
[65] Nejvyšší správní soud dále nesdílí závěry městského soudu, že tzv.
kompenzační zásada
se v této věci neuplatní. Vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka je jedním ze stěžejních kritérií. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [viz rozsudky Soudního dvora ze dne 13. 9. 2007,
Il Ponte Finanziaria proti OHIM
, C-234/06 P, Sb. rozh., s. I-7333, bod 48, a ze dne 29. 9. 1998,
Canon
Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer
, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17]. Skutečnost, že podobnost mezi dotčenými výrobky a službami je v nyní projednávané věci vysoká, je
relevantní
.
[66] V rámci celkového posouzení žalovaný zohlednil též existenci známkové řady obsahující slovní prvek REVITAL s tím, že průměrný spotřebitel se může domnívat, že napadená ochranná známka je její součástí. Nejvyšší správní soud uvádí, že k analýze nebezpečí asociace mezi skupinou známek jako celku a novější známkou je nutné přistoupit, zejména pokud není shledána pravděpodobnost záměny mezi žádnou ze starších (sériových či skupinových) známek posuzovaných samostatně se známkou nově přihlášenou. Takové nebezpečí pak nevyplývá z možnosti, že spotřebitel zamění přihlášenou ochrannou známku s jednou ze starších sériových ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlášená ochranná známka je součástí stejné série (viz rozsudek Tribunálu ze dne 23. 2. 2006,
Il Ponte Finanziaria proti OHIM – Marine Enterprise Projects (Bainbridge)
, T194/03, Recueil, s. II-445, bod 124). Jedná se zejména o případy, kdy je prvek známkám společný sám o sobě nedistinktivní. V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Tribunálu ze dne 25. 11. 2014,
UniCredito Italiano proti OHIM - Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
, T-303/06, Sb. rozh., s. II-62 (srov. též závěry Soudního dvora v této věci v rozsudku ze dne 16. 6. 2011,
Union Investment Privatfonds proti UniCredito Italiano
, C-317/10 P, Sb. rozh., s. I-5471, které tomuto rozsudku předcházely), kde ochranná známka UNIFONDS registrovaná pro služby ve třídě (36) není sama o sobě zaměnitelná se známkou UNIWEB, neboť prvek „
uni
“ není v těchto známkách sám o sobě distinktivní ani dominantní. Pokud je však zohledněna skupina ochranných známek jako celku (tj. „
uni
“ je součástí známek UNIZINS, UNIFONDS, UNIRAK), pak toto nebezpečí nastane. Jinými slovy, pokud žádná ze sériových známek posuzovaná samostatně s nově přihlášenou ochrannou známkou nezakládá pravděpodobnost záměny, pak zohlednění série či skupiny těchto známek jako celku může rovněž vést k pravděpodobnosti záměny (asociace). V nyní projednávané věci je situace odlišná toliko v tom, že slovní prvek REVITAL je samostatnou ochrannou známkou, která tvoří dominantní a distinktivní prvek všech starších (sériových) známek i známky žalobkyně. Zohlednění skupiny (série) ochranných známek jako celku však může vést k „
posílení
“ distinktivního charakteru slovního prvku REVITAL (který je i bez ohledu na tuto skutečnost chráněn samostatně) v rámci napadeného označení. Městský soud existenci série ochranných známek nesprávně označil za irelevantní.
[67] Závěrem Nejvyšší správní soud uvádí, že napadený rozsudek přezkoumal v rozsahu námitek stěžovatelů, tj. zaměřil se na roli slovního prvku REVITAL v napadené známce žalobkyně, distinktivní a dominantní prvky napadeného označení a inherentní rozlišovací způsobilost slovní ochranné známky REVITAL jako takové. Dle Nejvyššího správního soudu žalovaný správně posoudil roli slovního prvku REVITAL v napadeném označení, resp. podobnost dotčených známek, která s ohledem na okolnosti projednávané věci (tj. zejména vysoký stupeň podobnosti zboží a služeb a standardní stupeň pozornosti spotřebitele) zakládá pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Nejvyšší správní soud v této souvislosti zdůrazňuje, že slovní prvek REVITAL je nutné vnímat nikoli jako pouhou součást starších označení (tj. určité série známek), ale zároveň jako samostatně registrovanou slovní ochrannou známku, která je distinktivní ve vztahu k registrovaným výrobkům a službám. Tímto právním názorem, tj. shora provedeným posouzením podobnosti dotčených známek a rozlišovací schopnosti prvku REVITAL je městský soud v dalším řízení vázán.
[68] K samostatnému posouzení pravděpodobnosti záměny mezi známkou č. 6 a známkou žalobkyně, které provedl městský soud na s. 14 napadeného rozsudku, Nejvyšší správní soud pro úplnost uvádí, že soud tento postup dostatečně neodůvodnil, pokud uvedl, že porovnání kombinovaných ochranných známek je (na rozdíl od porovnání slovních a kombinovaných známek) možné. Takový postup by mohl být v nyní projednávané věci odůvodněn, např. pokud by ochrannou známku č. 6 nebylo možné považovat za součást známkové série, příp. by tato známka byla registrována pro zboží a služby odlišné od zboží a služeb registrovaných pro známky č. 1-5. Žádné takové okolnosti však žalobkyně nenamítala. Co se týká zboží a služeb ve třídě (3) (viz tabulka – známka č. 6), žalovaný je hodnotil jako podobné se zbožím a službami ve třídě (5). Městský soud rovněž vycházel ze skutečnosti, že podobnost mezi dotčenými výrobky a službami je vysoká. S ohledem na tyto okolnosti a závěry, k nimž Nejvyšší správní soud dospěl, se samostatné posouzení ochranné známky č. 6 a známky žalobkyně jeví nadbytečným. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.