Vydání 6/2016

Číslo: 6/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3394/2016 - 3405/2016

Obsah vydání 6/2016

Stáhnout PDF

3394/2016 Správní řízení: zastoupení účastníka řízení

Datum: 23.02.2016 · Sbírkové č.: 3394/2016 · Sp. zn.: 8 As 6/2016 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 531 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 500/2004 Sb.: §33 odst.1; JUD86169CZ 20 Cdo 2775/2004; JUD197976CZ 1 As 27/2011 - 81; JUD213017CZ 8 As 94/2011 - 80; JUD310843CZ 8 As 57/2015 - 46; JUD316900CZ 62 A 183/2015 - 45;

3395/2016 Správní řízení: oprava údaje v evidenci veřejně přístupných účelových komunikací; řízení před soudem: ochrana proti rozhodnutí o určení právního vztahu

Datum: 15.01.2016 · Sbírkové č.: 3395/2016 · Sp. zn.: 46 A 69/2015 - 62 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 6/2016 · Strana: 534 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §63 odst.1; 13/1997 Sb.; 500/2004 Sb.: §142; 500/2004 Sb.: §156 odst.1;

3396/2016 Řízení před soudem: soudní poplatek za opakovanou kasační stížnost

Datum: 16.02.2016 · Sbírkové č.: 3396/2016 · Sp. zn.: 10 Afs 186/2014 - 60 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2016 · Strana: 537 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §6a odst.5; JUD104342CZ 1 Afs 120/2006 - 117; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD166606CZ 4 Ads 77/2007 - 91; JUD158899CZ 3 As 18/2009 - 166; JUD183203CZ 1 As 23/2009 - 95; JUD189489CZ 5 Afs 86/2009 - 55; JUD195103CZ 1 As 79/2009 - 165; JUD287141CZ 8 Ca 306/2009 - 56; JUD219904CZ 29 Cdo 1734/2012; JUD248516CZ 9 Afs 100/2013 - 48; JUD260579CZ 3 As 6/2014 - 63; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53; JUD300391CZ 8 Af 17/2014 - 95; JUD306467CZ 1 As 196/2014 - 19; JUD311859CZ 10 Afs 186/2014 - 44;

3397/2016 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení

Datum: 07.01.2016 · Sbírkové č.: 3397/2016 · Sp. zn.: 9 As 231/2015 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 545 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §21e odst.1; 500/2004 Sb.: §6 odst.2; JUD33160CZ IV. ÚS 201/04; JUD33654CZ I. ÚS 116/05; JUD144482CZ I. ÚS 1835/07; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD195070CZ 5 Afs 88/2010 - 51; JUD310814CZ 29 A 47/2013 - 129;

3398/2016 Daňové řízení: opakovaná daňová kontrola; obnova řízení

Datum: 02.03.2016 · Sbírkové č.: 3398/2016 · Sp. zn.: 6 Afs 79/2015 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 555 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 280/2009 Sb.: §85 odst.5; JUD33215CZ II. ÚS 597/02; JUD142902CZ I. ÚS 705/06; JUD151377CZ II. ÚS 703/06; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57; JUD47581CZ 8 Afs 28/2005 - 66; JUD48088CZ 1 Afs 119/2006 - 63; JUD52052CZ 9 Afs 22/2007 - 72; JUD187733CZ 5 Afs 8/2010 - 138; JUD304452CZ 10 A 156/2014 - 30;

3399/2016 Daňové řízení: přeplatek zaviněný správcem daně; úrok z neoprávněného jednání správce daně

Datum: 22.12.2015 · Sbírkové č.: 3399/2016 · Sp. zn.: 3 As 113/2014 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.; 280/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD103417CZ 1 Afs 39/2006 - 79; JUD183591CZ 5 Afs 70/2009 - 229; JUD183599CZ 5 Afs 69/2009 - 218; JUD296469CZ 57 Af 50/2010 - 257; JUD296470CZ 57 Af 48/2010 - 247; JUD299397CZ 30 Af 34/2012 - 99; JUD300341CZ 22 Af 125/2012 - 24;

3400/2016 Rozhlasové a televizní vysílání: pořad obsahující umístění produktu; předchozí upozornění na porušení zákona

Datum: 24.02.2016 · Sbírkové č.: 3400/2016 · Sp. zn.: 3 As 176/2015 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §2 odst.2 písm.b); 231/2001 Sb.: §53a odst.2 písm.c); 231/2001 Sb.: §53a odst.2 písm.b); 231/2001 Sb.: §59 odst.1; 231/2001 Sb.: §60 odst.1 písm.k); JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD148914CZ 6 As 20/2008 - 83; JUD166582CZ 6 As 47/2009 - 49; JUD189946CZ 6 As 16/2010 - 259; JUD221132CZ 6 As 26/2010 - 101; JUD221568CZ 8 As 86/2011 - 80; JUD221660CZ 6 As 3/2011 - 119; JUD255585CZ 8 As 85/2012 - 88; JUD300461CZ 5 A 215/2012 - 38; JUD281050CZ 8 As 28/2013 - 54; JUD309411CZ 8 A 71/2015 - 35; JUD316648CZ 9 Azs 229/2015 - 53;

3401/2016 Kompetenční spory: rozhodnutí o stanovení povinnosti zdržet se zásahů do užívacího práva

Datum: 16.10.2015 · Sbírkové č.: 3401/2016 · Sp. zn.: Konf 32/2014 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2016 · Strana: 588 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 40/1964 Sb.: §127; 13/1997 Sb.: §19; JUD15254CZ 22 Cdo 178/99; JUD67193CZ 22 Cdo 1141/99; JUD81159CZ 22 Cdo 2373/2003; JUD146714CZ 22 Cdo 3969/2007; JUD237171CZ Konf 67/2012 - 8;

3402/2016 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výsluhový příspěvek

Datum: 24.02.2016 · Sbírkové č.: 3402/2016 · Sp. zn.: 10 As 237/2015 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 591 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §157 písm.d); JUD198096CZ 1 As 24/2011 - 79; JUD236528CZ 7 Tdo 521/2013; JUD313154CZ 5 Ad 15/2013 - 92;

3403/2016 Ochrana veřejného zdraví: ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; hluk z veřejné produkce hudby

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 3403/2016 · Sp. zn.: 6 As 44/2014 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2016 · Strana: 595 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.2 odst.4; 1/1993 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.4; 258/2000 Sb.; 272/2011 Sb.; JUD32896CZ I. ÚS 276/01; JUD33029CZ Pl. ÚS 7/03; JUD31182CZ Pl. ÚS 17/95; JUD152281CZ 4 Ads 21/2008 - 125; JUD220347CZ 6 Ads 40/2012 - 29; JUD298474CZ 10 A 94/2013 - 59;

3404/2016 Telekomunikace: směrnice o univerzální službě; právo EU: přímý účinek směrnic

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 3404/2016 · Sp. zn.: 7 As 131/2013 - 156 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §31; JUD144665CZ I. ÚS 1534/08; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD106787CZ 4 Azs 94/2007 - 107; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD181531CZ 7 Afs 50/2010 - 60; JUD277234CZ 7 As 131/2013 - 86; JUD281022CZ 7 As 131/2013 - 99; 32002L0022 (EU);

3405/2016 Právo na informace: soukromoprávní společnost jako veřejná instituce

Datum: 16.03.2016 · Sbírkové č.: 3405/2016 · Sp. zn.: 2 As 155/2015 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2016 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; 106/1999 Sb.: §15 odst.1; 106/1999 Sb.: §20 odst.5; JUD32717CZ III. ÚS 686/02; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD158264CZ II. ÚS 2774/09; JUD102344CZ 3 As 22/2006 - 138; JUD103100CZ 5 As 81/2006 - 62; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD151793CZ 9 Afs 70/2008 - 130; JUD152831CZ 2 As 44/2008 - 72; JUD156878CZ 2 Ans 4/2009 - 93; JUD185090CZ 2 Ans 7/2010 - 175; JUD204253CZ 2 Ans 9/2011 - 336; JUD204272CZ 8 As 57/2011 - 77; JUD208011CZ 1 As 114/2011 - 121; JUD209846CZ 4 Ads 58/2011 - 72; JUD304970CZ 7 A 251/2011 - 125; JUD230540CZ 8 Aps 5/2012 - 47; JUD231920CZ 4 As 82/2012 - 90; JUD233080CZ 8 Afs 41/2012 - 50; JUD275889CZ 8 As 55/2012 - 62; JUD238855CZ 1 As 17/2013 - 50; JUD239988CZ 1 Afs 44/2013 - 30; JUD243259CZ 9 As 74/2013 - 20; JUD312024CZ 7 As 180/2015 - 33;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.