Vydání 2/2016

Číslo: 2/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3331/2016 - 3299/2016

Obsah vydání 2/2016

Stáhnout PDF

3331/2016 Správní řízení: jmenování vedoucím státním zástupcem; obnova řízení

Datum: 04.08.2015 · Sbírkové č.: 3331/2016 · Sp. zn.: 2 As 100/2015 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2016 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §100 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §100 odst.3; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; JUD302971CZ 10 Ca 102/2008 - 117; JUD304339CZ 6 A 357/2011 - 62; JUD280079CZ 6 As 226/2014 - 29; JUD306306CZ Nao 195/2015 - 22;

3332/2016 Správní řízení: doručování obci

Datum: 21.07.2015 · Sbírkové č.: 3332/2016 · Sp. zn.: 2 As 85/2015 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2016 · Strana: 110 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §19 odst.2; 500/2004 Sb.: §19 odst.1; 500/2004 Sb.: §21 odst.2; 183/2006 Sb.; 300/2008 Sb.: §11 odst.4; 300/2008 Sb.: §11 odst.3; JUD192232CZ 1 As 90/2010 - 95; JUD201032CZ 8 As 31/2011 - 88; JUD304468CZ 15 A 57/2012 - 53;

3333/2016 Řízení před soudem: usnesení o splnění podmínek řízení

Datum: 11.06.2015 · Sbírkové č.: 3333/2016 · Sp. zn.: 9 As 91/2015 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2016 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104a odst.5; 150/2002 Sb.: §7 odst.4; 150/2002 Sb.: §7 odst.5; 150/2002 Sb.: §46 odst.2-4; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §46; JUD48687CZ 2 Azs 156/2006 - 38; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD147809CZ 4 Ads 127/2008 - 73; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135; JUD230678CZ 6 Ads 164/2012 - 31;

3334/2016 Řízení před soudem: žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu; objektivní a subjektivní lhůta k podání žaloby; katastr nemovitostí: provedení či neprovedení záznamu

Datum: 13.10.2015 · Sbírkové č.: 3334/2016 · Sp. zn.: 7 As 107/2014 - 53 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 265/1992 Sb.: §7 odst.2; 265/1992 Sb.: §7; 265/1992 Sb.: §8 odst.1; 265/1992 Sb.: §8; 265/1992 Sb.: §11; 344/1992 Sb.: §5; 344/1992 Sb.: §5 odst.3 písm.b); 344/1992 Sb.: §6; 139/2002 Sb.: §11 odst.5; 150/2002 Sb.: §84 odst.1; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD48914CZ 3 Aps 7/2006 - 103; JUD146941CZ 2 As 25/2007 - 118; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD198079CZ 7 Aps 2/2011 - 53; JUD221091CZ 9 Aps 3/2012 - 26; JUD244869CZ 8 Aps 8/2012 - 28; JUD289229CZ 30 A 5/2012 - 34; JUD233907CZ 4 Aps 1/2013 - 25; JUD237129CZ 1 Aps 2/2013 - 24; JUD238827CZ 6 Aps 1/2013 - 51; JUD280914CZ 7 As 107/2014 - 36;

3335/2016 Daňové řízení: nahlížení do spisu; zajišťovací příkaz

Datum: 17.09.2015 · Sbírkové č.: 3335/2016 · Sp. zn.: 62 Af 75/2014 - 230 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2016 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §38; 150/2002 Sb.: §56 odst.1; 235/2004 Sb.: §103; 280/2009 Sb.: §66; 280/2009 Sb.: §167 odst.1; 280/2009 Sb.: §167; JUD147463CZ 9 Afs 13/2008 - 50; JUD159066CZ 9 Afs 13/2008 - 90; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101; JUD240755CZ 1 Afs 21/2013 - 66; JUD251245CZ 1 As 27/2014 - 31; JUD281612CZ 9 Afs 279/2014 - 29; JUD303628CZ 62 Af 75/2014 - 108; JUD303800CZ 62 Af 75/2014 - 186; JUD306519CZ 7 Afs 60/2015 - 32;

3336/2016 Daňové řízení: lhůta pro sdělení předpisu penále

Datum: 27.10.2015 · Sbírkové č.: 3336/2016 · Sp. zn.: 1 Afs 215/2014 - 56 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63 odst.4; 337/1992 Sb.: §70 odst.2; 586/1992 Sb.; JUD95342CZ 32 Odo 466/2004; JUD104329CZ 1 Afs 148/2005 - 45; JUD149162CZ 8 Afs 38/2008 - 57; JUD165631CZ 31 Cdo 4291/2009; JUD195156CZ 5 Afs 35/2009 - 265; JUD195044CZ 2 Afs 82/2010 - 56; JUD247759CZ 5 Afs 12/2012 - 52; JUD301641CZ 47 Af 16/2012 - 39; JUD247157CZ 7 Afs 52/2013 - 34; JUD276010CZ 7 Afs 100/2013 - 56; JUD280846CZ 1 Afs 215/2014 - 39;

3337/2016 Hospodářská soutěž: znaky zneužití dominantního postavení; nastavení ceny na nepřiměřeně nízkou úroveň; doprava: veřejná linková osobní autobusová doprava

Datum: 25.09.2014 · Sbírkové č.: 3337/2016 · Sp. zn.: 62 Af 27/2011 - 554 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2016 · Strana: 148 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §11 odst.1 písm.e); JUD241940CZ 2 Afs 82/2012 - 134;

3338/2016 Místní poplatky: veřejné prostranství

Datum: 19.08.2015 · Sbírkové č.: 3338/2016 · Sp. zn.: 30 Af 59/2013 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2016 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §4 odst.1; 549/1991 Sb.; 128/2000 Sb.: §34; JUD33086CZ Pl. ÚS 50/03; JUD31180CZ Pl. ÚS 14/95; JUD154369CZ 9 Afs 86/2008 - 89;

3339/2016 Provoz na pozemních komunikacích: záznam stanoveného počtu bodů v registru řidičů jako trest

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 3339/2016 · Sp. zn.: 6 As 114/2014 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 166 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2; 200/1990 Sb.: §11 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.7; 209/1992 Sb.: čl.7 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 2/1993 Sb.: čl.40; 361/2000 Sb.: §123b odst.1; 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.f); 30 Ca 174/2008 - 25; 133/2011 Sb.; JUD32490CZ III. ÚS 611/01; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD34482CZ 1 Ans 8/2005 - 165; JUD45295CZ 4 As 5/2005 - 63; JUD33953CZ 4 Tz 17/2006; JUD104359CZ 3 As 33/2006 - 84; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD161396CZ 2 As 19/2009 - 93; JUD161420CZ 5 Ans 4/2009 - 63; JUD181484CZ 5 As 26/2010 - 45; JUD182880CZ 5 As 39/2010 - 76; JUD193144CZ 1 As 41/2010 - 106; JUD197874CZ 8 As 23/2010 - 89; JUD221012CZ 3 As 66/2012 - 32; JUD244880CZ 4 As 102/2013 - 38; JUD299337CZ 10 A 121/2013 - 32; JUD310897CZ 5 As 104/2013 - 32; JUD262471CZ 6 As 114/2014 - 44;

3340/2016 Provoz na pozemních komunikacích: námitky proti záznamu bodů v registru řidičů

Datum: 04.11.2015 · Sbírkové č.: 3340/2016 · Sp. zn.: 6 As 294/2014 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2016 · Strana: 182 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 361/2000 Sb.: §123f odst.4; 361/2000 Sb.: §123c odst.3; JUD155419CZ 9 As 96/2008 - 44; JUD262471CZ 6 As 114/2014 - 44;

3341/2016 Služební poměr: služba přesčas u příslušníků Vězeňské služby České republiky

Datum: 15.10.2015 · Sbírkové č.: 3341/2016 · Sp. zn.: 1 As 183/2015 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2016 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §69; 361/2003 Sb.: §54 odst.1; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD30857CZ 6 As 26/2003 - 166; JUD34515CZ 2 As 34/2005 - 61; JUD296816CZ 10 A 34/2010 - 28; JUD195097CZ 3 Ads 10/2011 - 77; JUD224242CZ 6 Ads 151/2011 - 126; JUD240096CZ 4 Ads 11/2013 - 41; JUD245986CZ 6 Ads 16/2013 - 60; JUD307949CZ 57 A 22/2014 - 211;

3342/2016 Myslivost: ustanovení mysliveckého hospodáře; podmínka bezúhonnosti

Datum: 29.06.2015 · Sbírkové č.: 3342/2016 · Sp. zn.: 46 A 73/2013 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 2/2016 · Strana: 194 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §69; 449/2001 Sb.: §12 odst.4; 449/2001 Sb.: §35 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §105;

3343/2016 Ochrana přírody a krajiny: výjimka ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 3343/2016 · Sp. zn.: 6 As 73/2015 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2016 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §56 odst.1; 114/1992 Sb.: §56; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §78 odst.1; 500/2004 Sb.: §2 odst.4; 500/2004 Sb.: §3; 500/2004 Sb.: §36 odst.3; 500/2004 Sb.: §50 odst.4; 500/2004 Sb.: §68 odst.3; JUD26289CZ 6 A 12/2001 - 51; JUD30588CZ 6 A 51/2001 - 30; JUD30557CZ 2 A 11/2002 - 227; JUD34830CZ 5 As 59/2006 - 85; JUD108323CZ 6 As 48/2006 - 118; JUD160610CZ 3 Ao 1/2007 - 210; JUD141099CZ 1 As 55/2008 - 156; JUD154374CZ 9 As 88/2008 - 301; JUD154770CZ 5 As 2/2009 - 119; JUD161507CZ 1 As 91/2009 - 83; JUD164273CZ 8 Afs 21/2009 - 243; JUD175011CZ 6 As 46/2009 - 104; JUD193271CZ 2 As 65/2010 - 141; JUD198003CZ 2 As 60/2011 - 101; JUD208195CZ 6 As 17/2011 - 232; JUD304032CZ 3 A 27/2011 - 232; JUD240229CZ 9 As 30/2012 - 88; JUD253666CZ 3 As 87/2013 - 31; JUD279965CZ 5 As 10/2013 - 38; JUD282811CZ 5 As 54/2013 - 78; JUD306317CZ 1 As 13/2015 - 295; JUD309265CZ 6 As 135/2015 - 79;

3299/2016 Pobyt cizinců: zrušení povolení k trvalému pobytu

Datum: 19.08.2015 · Sbírkové č.: 3299/2016 · Sp. zn.: 10 A 31/2015 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2016 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §77 odst.1 písm.c); JUD297588CZ 22 A 21/2012 - 38; JUD284600CZ 9 As 12/2014 - 60;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.