Vydání 11/2010

Číslo: 11/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2130/2010 - 2143/2010

Obsah vydání 11/2010

Stáhnout PDF

2130/2010 Řízení před soudem: uspokojení navrhovatele

Datum: 13.07.2010 · Sbírkové č.: 2130/2010 · Sp. zn.: 3 Ads 148/2008 - 70 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2010 · Strana: 941 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §62 odst.4; 150/2002 Sb.: §62 odst.3; JUD18283CZ 15436/35; JUD712CZ 6 Cz 178/66; JUD31120CZ IV. ÚS 55/94; JUD40590CZ A 9/2003 - 33;

2131/2010 Řízení před soudem: doručování do datové schránky orgánu veřejné moci

Datum: 15.07.2010 · Sbírkové č.: 2131/2010 · Sp. zn.: 9 Afs 28/2010 - 79 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 950 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.4; 300/2008 Sb.: §17; 300/2008 Sb.: §18; JUD31419CZ IV. ÚS 332/96;

2132/2010 Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující daňové poradenství

Datum: 06.08.2010 · Sbírkové č.: 2132/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 12/2010 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 954 · Vztah k předpisu: 523/1992 Sb.: §3 odst.6; 523/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §35 odst.2; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96;

2133/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí územního samosprávného celku o žádosti o příspěvek

Datum: 19.08.2010 · Sbírkové č.: 2133/2010 · Sp. zn.: 2 As 52/2010 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 959 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD32756CZ I. ÚS 282/01; JUD32783CZ IV. ÚS 233/02; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD34808CZ 3 Ans 9/2005 - 114; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD163131CZ 7 Afs 15/2007 - 106;

2134/2010 Řízení před soudem: vstup insolvenčního správce do řízení místo žalobce

Datum: 04.02.2010 · Sbírkové č.: 2134/2010 · Sp. zn.: 22Ca 234/2009 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 11/2010 · Strana: 967 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §170 odst.1 písm.d); 182/2006 Sb.: §264 odst.1; JUD133857CZ 8 Afs 31/2008 - 40;

2135/2010 Správní řízení: nicotnost rozhodnutí správního orgánu; Řízení před soudem: nepřípustnost žaloby

Datum: 30.07.2010 · Sbírkové č.: 2135/2010 · Sp. zn.: 8 As 16/2009 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §68 písm.c); 500/2004 Sb.: §78 odst.1;

2136/2010 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost

Datum: 15.07.2010 · Sbírkové č.: 2136/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 33/2010 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 254/2004 Sb.: §6 odst.3; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135;

2137/2010 Daňové řízení: lhůta pro zahájení vytýkacího řízení

Datum: 27.07.2010 · Sbírkové č.: 2137/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 92/2008 - 147 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2010 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.5; JUD33029CZ Pl. ÚS 7/03; JUD104832CZ Pl. ÚS 24/07 - 3; JUD149894CZ Pl. ÚS 29/08; JUD30740CZ 5 Afs 31/2003 - 81; JUD30932CZ 7 Afs 49/2004 - 59; JUD42346CZ 5 Afs 223/2004 - 89; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57; JUD34439CZ 1 Afs 60/2005 - 130; JUD103159CZ 1 Afs 51/2007 - 53;

2138/2010 Daňové řízení: dokazování; znalecký posudek

Datum: 01.07.2010 · Sbírkové č.: 2138/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 50/2010 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 984 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.3; 337/1992 Sb.: §31 odst.2; 337/1992 Sb.: §31 odst.4; 588/1992 Sb.: §14 odst.7;

2139/2010 Daňové řízení: penále z dodatečně doměřené daně; příslušenství daně

Datum: 08.07.2008 · Sbírkové č.: 2139/2010 · Sp. zn.: 15Ca 69/2008 - 17 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2010 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §58; 337/1992 Sb.: §63;

2140/2010 Opatření obecné povahy: usnesení zastupitelstva o členění území obce na volební obvody; Volby do zastupitelstev obcí: atributy volebního systému

Datum: 09.08.2010 · Sbírkové č.: 2140/2010 · Sp. zn.: 4 Ao 4/2010 - 195 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 989 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.102 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; 491/2001 Sb.: §2; 491/2001 Sb.: §27; 491/2001 Sb.: §45; 127/2005 Sb.: §101a; JUD33633CZ IV. ÚS 335/05; JUD32247CZ Pl. ÚS 53/2000; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100;

2141/2010 Opatření obecné povahy: cenový výměr

Datum: 06.08.2010 · Sbírkové č.: 2141/2010 · Sp. zn.: 2 Ao 3/2010 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §10 odst.1; 127/2005 Sb.: §101a; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99; JUD30876CZ 7 A 6/2002 - 50; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

2142/2010 Stavební řízení: činnost autorizovaného inspektora

Datum: 04.08.2010 · Sbírkové č.: 2142/2010 · Sp. zn.: 9 As 63/2010 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 1022 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 183/2006 Sb.: §117 odst.4; 183/2006 Sb.: §117 odst.1; 183/2006 Sb.: §117 odst.5; 183/2006 Sb.: §117 odst.2; 183/2006 Sb.: §117 odst.6; 183/2006 Sb.: §117 odst.3; 183/2006 Sb.: §143-151; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD148936CZ 1 As 92/2008 - 76;

2143/2010 Hospodářská soutěž: okamžik vzniku přeplatku na pokutě; úrok z přeplatku na pokutě

Datum: 21.07.2010 · Sbírkové č.: 2143/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 38/2010 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2010 · Strana: 1030 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §1 odst.4; 337/1992 Sb.: §64 odst.6; 143/2001 Sb.: §22 odst.6; 340/2004 Sb.; JUD38424CZ 7 Afs 140/2005 - 55; JUD44097CZ 2 Afs 61/2005 - 75;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.