Vydání 7/2023

Číslo: 7/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4485/2023 - 4493/2023

Obsah vydání 7/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4485/2023 Služební poměr: souběh nároku na odbytné a odchodné

Datum: 27.05.2022 · Sbírkové č.: 4485/2023 · Sp. zn.: 15 Ad 7/2020 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2023 · Strana: 536 · Vztah k předpisu:

4486/2023 Mezinárodní ochrana: lhůta pro rozhodnutí o žádosti o opětovné posouzení důvodů zajištění

Datum: 14.03.2023 · Sbírkové č.: 4486/2023 · Sp. zn.: 62 Az 5/2023 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 7/2023 · Strana: 541 · Vztah k předpisu:

4487/2023 Správní řízení: pravomoc osoby dočasně pověřené řízením ústředního správního úřadu k rozhodnutío rozkladu

Datum: 21.02.2023 · Sbírkové č.: 4487/2023 · Sp. zn.: 8 A 36/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2023 · Strana: 544 · Vztah k předpisu:

4488/2023 Přestupky: přerušení běhu promlčecí doby

Datum: 24.04.2023 · Sbírkové č.: 4488/2023 · Sp. zn.: 8 As 295/2021 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2023 · Strana: 547 · Vztah k předpisu:

4489/2023 Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnost

Datum: 25.04.2023 · Sbírkové č.: 4489/2023 · Sp. zn.: 6 Ads 257/2022 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2023 · Strana: 551 · Vztah k předpisu:

4490/2023 Rozšířený senát: předpis místního poplatku bez formálního vyměření

Datum: 16.05.2023 · Sbírkové č.: 4490/2023 · Sp. zn.: 5 Afs 261/2018 - 69 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2023 · Strana: 554 · Vztah k předpisu:

4491/2023 Daň z přidané hodnoty: vědomá účast na daňovém podvodu

Datum: 18.05.2023 · Sbírkové č.: 4491/2023 · Sp. zn.: 8 Afs 201/2021 - 74 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2023 · Strana: 560 · Vztah k předpisu:

4492/2023 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; osoba vykonávající dohled nad nezletilým dítětem jako účastník dopravní nehody

Datum: 16.05.2023 · Sbírkové č.: 4492/2023 · Sp. zn.: 8 As 14/2021 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2023 · Strana: 572 · Vztah k předpisu:

4493/2023 Telekomunikace: spory o změnu smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře

Datum: 18.05.2023 · Sbírkové č.: 4493/2023 · Sp. zn.: 3 As 374/2021 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2023 · Strana: 579 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.