Vydání 6/2023

Číslo: 6/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4477/2023 - 4484/2023

Obsah vydání 6/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4477/2023 Veřejné zakázky: opožděné uplatnění smluvní pokuty jako podstatná změna závazku ze smlouvy

Datum: 30.03.2023 · Sbírkové č.: 4477/2023 · Sp. zn.: 8 Afs 157/2021 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2023 · Strana: 481 · Vztah k předpisu:

4478/2023 Rozšířený senát: lhůta pro vyměření úroku z prodlení s úhradou celního dluhu; lhůta pro předepsání úroku z posečkání

Datum: 04.04.2023 · Sbírkové č.: 4478/2023 · Sp. zn.: 2 Afs 24/2019 - 36 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2023 · Strana: 485 · Vztah k předpisu:

4479/2023 Řízení před soudem: k povinnosti přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí Soudního dvora o stejné právní otázce

Datum: 24.03.2023 · Sbírkové č.: 4479/2023 · Sp. zn.: 3 Azs 275/2022 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2023 · Strana: 499 · Vztah k předpisu:

4480/2023 Pobyt cizinců: právo rodinných příslušníků občanů České republiky na přechodný pobyt; obrácená diskriminace

Datum: 24.03.2023 · Sbírkové č.: 4480/2023 · Sp. zn.: 3 Azs 271/2022 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2023 · Strana: 504 · Vztah k předpisu:

4481/2023 Spotřební daně: legislativní chyba při transpozici směrnice; malý nezávislý pivovar; spolupráce malých pivovarů

Datum: 12.04.2023 · Sbírkové č.: 4481/2023 · Sp. zn.: 4 Afs 102/2022 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2023 · Strana: 513 · Vztah k předpisu:

4482/2023 Územní samospráva: správa majetku hlavního města Prahy městskou částí

Datum: 12.01.2023 · Sbírkové č.: 4482/2023 · Sp. zn.: 1 As 278/2021 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2023 · Strana: 523 · Vztah k předpisu:

4483/2023 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí správního orgánu o určení neplatnosti doručení

Datum: 31.03.2023 · Sbírkové č.: 4483/2023 · Sp. zn.: 8 As 166/2021 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2023 · Strana: 528 · Vztah k předpisu:

4484/2023 Rozšířený senát: procesní legitimace osoby zúčastněné na řízení k podání kasační stížnosti proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu či zastavení řízení

Datum: 29.03.2023 · Sbírkové č.: 4484/2023 · Sp. zn.: 6 As 105/2021 - 72 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2023 · Strana: 531 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.