Vydání 8/2022

Číslo: 8/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4360/2022 - 4370/2022

Obsah vydání 8/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4360/2022 Důchodové pojištění: invalidní důchod pro tzv. invaliditu z mládí; nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; souběžné dávky v invaliditě

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 4360/2022 · Sp. zn.: 33 Ad 7/2019 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2022 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 228/1993 Sb.; JUD190719CZ II. ÚS 2105/10 - 1; JUD165169CZ 3 Ads 20/2010 - 79; JUD461071CZ 33 Ad 7/2019 - 46; JUD756693CZ 8 Ads 157/2020 - 41;

4361/2022 Daňové řízení: zřejmý omyl podle daňového řádu

Datum: 05.08.2020 · Sbírkové č.: 4361/2022 · Sp. zn.: 15 Af 134/2017 - 103 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/2022 · Strana: 609 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §165 odst.3; JUD107030CZ 1 As 40/2007 - 103; JUD290946CZ 57 A 93/2010 - 57; JUD202120CZ 2 Afs 43/2011 - 66; JUD322925CZ 9 As 242/2015 - 55; JUD428214CZ 5 Af 5/2016 - 62; JUD461068CZ 15 Af 134/2017 - 103; JUD420250CZ 30 Af 17/2018 - 59; JUD445570CZ 30 Cdo 4228/2018; JUD446396CZ 6 Afs 264/2019 - 34; JUD446750CZ 1 Afs 59/2019 - 36; JUD756820CZ 7 Afs 264/2020 - 26;

4362/2022 Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace; přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek

Datum: 21.04.2022 · Sbírkové č.: 4362/2022 · Sp. zn.: 62 Af 18/2020 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2022 · Strana: 614 · Vztah k předpisu: 134/2016 Sb.: §98; 134/2016 Sb.: §99; JUD215053CZ 62 Ca 51/2007 - 134; JUD330740CZ 9 As 63/2016 - 43; JUD372756CZ 6 As 413/2017 - 39; JUD756975CZ 62 Af 18/2020 - 88;

4363/2022 Kompetenční spory: nicotné rozhodnutí; pravomoc Energetického regulačního úřadu

Datum: 04.05.2022 · Sbírkové č.: 4363/2022 · Sp. zn.: Konf 20/2021 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2022 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 458/2000 Sb.: §17 odst.7 písm.a); 458/2000 Sb.; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 131/2002 Sb.; 670/2004 Sb.; 158/2009 Sb.; 211/2011 Sb.; JUD164720CZ Konf 108/2009 - 11; JUD307325CZ Konf 26/2014 - 18; JUD361091CZ Konf 13/2016 - 20; JUD377446CZ 23 Cdo 5030/2017; JUD658677CZ Konf 11/2020 - 17; JUD608374CZ 23 Cdo 1416/2021; JUD742798CZ Konf 20/2021 - 7;

4364/2022 Řízení před soudem: přijatelnost kasační stížnosti; zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského soudu; Mezinárodní ochrana: zásada non-refoulement; posouzení spolehlivosti a dostatečnosti diplomatických záruk

Datum: 11.03.2022 · Sbírkové č.: 4364/2022 · Sp. zn.: 6 Azs 306/2021 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2022 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3; 209/1992 Sb.: čl.2; 150/2002 Sb.: §104a; JUD235578CZ II. ÚS 1221/13 - 1; JUD236925CZ III. ÚS 1354/13 - 1; JUD239256CZ Pl. ÚS - st. 37/13 - 1; JUD241674CZ III. ÚS 1354/13 - 2; JUD260755CZ II. ÚS 3633/13 - 1; JUD387287CZ II. ÚS 3505/18 - 1; JUD425371CZ II. ÚS 3505/18 - 2; JUD427538CZ II. ÚS 2299/19 - 1; JUD439478CZ III. ÚS 3997/19 - 1; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD193747CZ 7 Azs 79/2009 - 84; JUD183286CZ 4 Azs 10/2010 - 99; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46; JUD253811CZ 6 Azs 22/2014 - 59; JUD316194CZ 10 Azs 194/2015 - 32; JUD349592CZ 9 Azs 14/2017 - 30; JUD387718CZ 5 Azs 118/2017 - 144; JUD380161CZ 1 Azs 137/2018 - 50; JUD383315CZ 6 Azs 300/2018 - 23; JUD431697CZ 5 Azs 235/2019 - 25; JUD454577CZ 6 Azs 203/2020 - 28; JUD469212CZ 10 Azs 325/2020 - 28; JUD475683CZ 2 Azs 214/2020 - 46; JUD481088CZ 2 Azs 43/2020 - 27; JUD483576CZ 1 Azs 283/2020 - 39; JUD510719CZ 10 Azs 414/2020 - 41; JUD741780CZ 6 Azs 306/2021 - 49; JUD793616CZ 19 Az 25/2021 - 77; 32013L0032 (EU): čl.46 odst.3; 32013L0032 (EU); 62017CJ0180 (EU);

4365/2022 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; přezkum rozvrhu práce soudu; Soudy a soudci: přeřazení soudce na jiný úsek

Datum: 26.05.2022 · Sbírkové č.: 4365/2022 · Sp. zn.: 6 As 22/2022 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2022 · Strana: 629 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.82 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.3 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.1; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; 150/2002 Sb.: čl.82; 150/2002 Sb.: §82; JUD33656CZ Pl. ÚS 18/06; JUD157972CZ Pl. ÚS 9/07 - 1; JUD185067CZ Pl. ÚS 39/08 - 1; JUD319979CZ Pl. ÚS 11/15 - 1; JUD326601CZ I. ÚS 2769/15 - 1; JUD352677CZ Pl. ÚS 22/16 - 1; JUD425516CZ Pl. ÚS 38/18 - 1; JUD434771CZ Pl. ÚS 7/19 - 1; JUD464570CZ Pl. ÚS 24/19 - 1; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD149855CZ 5 As 13/2009 - 61; JUD182225CZ 2 Ao 3/2010 - 55; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD223124CZ 1 As 48/2012 - 28; JUD481053CZ 5 As 177/2016 - 139; JUD525218CZ 5 As 177/2016 - 139; JUD347524CZ Nad 185/2017 - 10; JUD351078CZ 6 As 153/2017 - 22; JUD356753CZ 2 As 182/2017 - 102; JUD358726CZ 2 As 184/2017 - 82; JUD431608CZ 1 As 436/2017 - 43; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31; JUD443977CZ 9 As 237/2019 - 45; JUD450195CZ 9 As 237/2019 - 45; JUD692243CZ 54 A 36/2021 - 108; JUD743402CZ 6 As 22/2022 - 58; 62019CJ0487 (EU);

4366/2022 Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce

Datum: 03.06.2022 · Sbírkové č.: 4366/2022 · Sp. zn.: 10 As 89/2022 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2022 · Strana: 643 · Vztah k předpisu: 7/2002 Sb.: §9 odst.1; 312/2006 Sb.: §13 odst.2; 312/2006 Sb.; JUD658678CZ 8 As 13/2019 - 91; JUD741739CZ 14 A 51/2020 - 74; JUD610357CZ 7 As 8/2021 - 56; JUD756756CZ 10 As 89/2022 - 26;

4367/2022 Rozšířený senát: daně; datové schránky; Daňové řízení: doručování do datové schránky; fikce doručení

Datum: 26.05.2022 · Sbírkové č.: 4367/2022 · Sp. zn.: 4 Afs 264/2018 - 85 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2022 · Strana: 646 · Vztah k předpisu: 300/2008 Sb.: §17 odst.4; 280/2009 Sb.: §33 odst.4; JUD32972CZ II. ÚS 157/03; JUD33031CZ II. ÚS 540/03; JUD34583CZ II. ÚS 566/05; JUD34669CZ Pl. ÚS 77/06; JUD147896CZ I. ÚS 1169/07; JUD201924CZ III. ÚS 1513/11 - 2; JUD246060CZ II. ÚS 33/13 - 1; JUD276331CZ IV. ÚS 2026/14 - 1; JUD282921CZ II. ÚS 916/14 - 1; JUD326600CZ I. ÚS 3324/15 - 1; JUD332662CZ IV. ÚS 3486/15 - 1; JUD609063CZ I. ÚS 1153/21 - 1; JUD19777CZ 5 A 68/97; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30543CZ 6 A 100/2002 - 74; JUD741216CZ 6 A 100/2002 - 74; JUD48223CZ 1 As 40/2006 - 74; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD166606CZ 4 Ads 77/2007 - 91; JUD141138CZ 4 Ads 83/2008 - 39; JUD162186CZ 1 As 78/2009 - 76; JUD175000CZ 9 As 55/2009 - 45; JUD189489CZ 5 Afs 86/2009 - 55; JUD195227CZ 8 As 10/2011 - 47; JUD234919CZ 5 Afs 76/2012 - 28; JUD245768CZ 11Co 393/2013; JUD252543CZ 3 As 83/2013 - 58; JUD317151CZ 10 As 46/2015 - 43; JUD331749CZ 6 As 231/2015 - 44; JUD342752CZ Plsn 1/2015; JUD380488CZ 30 Af 31/2017 - 53; JUD416348CZ 1 Afs 400/2018 - 52; JUD461449CZ 9 Afs 4/2018 - 65; JUD495154CZ 9 Afs 4/2018 - 65; JUD743473CZ 4 Afs 264/2018 - 85; JUD610365CZ 5 Afs 21/2020 - 56;

4368/2022 Rozšířený senát: postavení společných navrhovatelů v soudním řízení správním; účastenství v řízení o kasační stížnosti; oddělitelnost výroku rozhodnutí ve vztahu k jednotlivým společným navrhovatelům; právní moc rozhodnutí; osoba zúčastněná na řízení

Datum: 09.06.2022 · Sbírkové č.: 4368/2022 · Sp. zn.: 2 As 347/2019 - 81 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2022 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §33 odst.8; 150/2002 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §54 odst.5; 150/2002 Sb.: §55 odst.5; 150/2002 Sb.: §78 odst.1; 150/2002 Sb.: §105 odst.1; 150/2002 Sb.: §110 odst.1; JUD34588CZ I. ÚS 553/05; JUD147896CZ I. ÚS 1169/07; JUD149977CZ IV. ÚS 2701/08; JUD356515CZ II. ÚS 3307/14 - 1; JUD388418CZ I. ÚS 2164/17 - 1; JUD34571CZ 2 As 38/2004 - 55; JUD40833CZ 1 As 39/2004 - 75; JUD90219CZ 6 Tdo 1190/2004; JUD47668CZ 8 As 32/2005 - 81; JUD106452CZ 1 As 37/2005 - 154; JUD106760CZ 1 As 21/2007 - 272; JUD106801CZ 6 As 49/2007 - 194; JUD195131CZ 9 As 73/2010 - 138; JUD203402CZ 1 As 74/2011 - 251; JUD220356CZ 2 Ans 12/2011 - 134; JUD307324CZ 8 As 141/2012 - 57; JUD252271CZ 7 Tdo 1317/2013; JUD307616CZ 29 Cdo 2066/2015; JUD435832CZ 30 Ad 8/2017 - 106; JUD383359CZ 5 As 100/2018 - 34; JUD740703CZ 4 As 65/2018 - 85; JUD449019CZ 2 As 329/2019 - 42; JUD756899CZ 2 As 347/2019 - 81; JUD446787CZ 9 As 40/2020 - 78; JUD740990CZ 4 As 246/2021 - 44;

4369/2022 Energetika: povaha operátora trhu; režim dodavatelů poslední instance

Datum: 15.06.2022 · Sbírkové č.: 4369/2022 · Sp. zn.: 6 As 82/2022 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2022 · Strana: 671 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §12a odst.2; 458/2000 Sb.: §20a; 150/2002 Sb.: §4 odst.1; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD757082CZ 6 As 82/2022 - 25;

4370/2022 Rozšířený senát: místní příslušnost soudu

Datum: 25.05.2022 · Sbírkové č.: 4370/2022 · Sp. zn.: Nad 202/2020 - 59 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2022 · Strana: 676 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §7 odst.3; 150/2002 Sb.; JUD344172CZ II. ÚS 129/16 - 1; JUD31403CZ III. ÚS 124/96; JUD38418CZ Nad 48/2006 - 18; JUD166606CZ 4 Ads 77/2007 - 91; JUD167083CZ 5 As 64/2008 - 155; JUD207964CZ 1 Ans 10/2011 - 86; JUD210057CZ 7 Ans 9/2011 - 106; JUD243265CZ 4 Ads 128/2012 - 49; JUD240373CZ Nad 36/2013 - 18; JUD242994CZ Nad 53/2013 - 18; JUD243129CZ Nad 56/2013 - 37; JUD243169CZ Nad 62/2013 - 30; JUD277241CZ 4 Ans 11/2013 - 25; JUD280810CZ 9 Azs 66/2014 - 69; JUD284445CZ Nad 63/2015 - 44; JUD331049CZ 6 As 165/2015 - 38; JUD344001CZ 9 As 350/2016 - 17; JUD387732CZ 5 As 18/2017 - 40; JUD416278CZ 5 As 18/2017 - 55; JUD416076CZ Nad 12/2019 - 66; JUD464764CZ Nad 155/2020 - 143; JUD743400CZ Nad 202/2020 - 59;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.