Vydání 6/2022

Číslo: 6/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4337/2022 - 4346/2022

Obsah vydání 6/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4337/2022 Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu "správní orgán"

Datum: 23.02.2022 · Sbírkové č.: 4337/2022 · Sp. zn.: 14 A 222/2021 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2022 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1; JUD280389CZ Pl. ÚS 17/14 - 1; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD181573CZ 2 As 24/2010 - 53; JUD217154CZ 3 As 11/2012 - 28; JUD358090CZ 1 Afs 217/2017 - 34; JUD456266CZ 9 As 189/2020 - 35; JUD741911CZ 14 A 222/2021 - 72;

4338/2022 Daň z příjmů: prodej bitcoinů; osvobození od daně

Datum: 17.02.2022 · Sbírkové č.: 4338/2022 · Sp. zn.: 30 Af 29/2020 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 6/2022 · Strana: 474 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.ze); JUD250036CZ 1 Afs 21/2014 - 52; JUD742351CZ 30 Af 29/2020 - 48; 32006L0112 (EU): čl.135 odst.1 písm.e); 32006L0112 (EU); 62003CJ0284 (EU); 62014CJ0264 (EU);

4339/2022 Stavební řízení: stavba na hranici pozemku; sousední pozemky; společné řízení

Datum: 31.01.2022 · Sbírkové č.: 4339/2022 · Sp. zn.: 30 A 1/2020 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 6/2022 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §5; 500/2004 Sb.: §140; 501/2006 Sb.: §23 odst.2; 501/2006 Sb.: §25 odst.4; 501/2006 Sb.: §25 odst.2; 501/2006 Sb.: §26; JUD19984CZ 30Ca 206/2000; JUD107186CZ 1 As 35/2007 - 57; JUD145321CZ 7 Ca 253/2007 - 84; JUD153012CZ 1 As 28/2009 - 62; JUD156251CZ 1 As 38/2009 - 93; JUD216712CZ 10 A 138/2010 - 101; JUD232753CZ 30A 22/2011 - 67; JUD321084CZ 59 A 49/2015 - 64; JUD336026CZ 1 As 118/2016 - 32; JUD389345CZ 6 As 286/2018 - 34; JUD742545CZ 30 A 1/2020 - 133;

4340/2022 Stavební řízení: zastavěná plocha; koeficient zastavěnosti pozemku

Datum: 01.04.2022 · Sbírkové č.: 4340/2022 · Sp. zn.: 6 As 288/2021 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30594CZ 6 A 143/2001 - 151; JUD107060CZ 7 As 17/2007 - 59; JUD145328CZ 5 Afs 24/2008 - 63; JUD195156CZ 5 Afs 35/2009 - 265; JUD240821CZ 8 As 37/2013 - 40; JUD308234CZ 7 As 119/2015 - 31; JUD362465CZ 30 A 170/2015 - 320; JUD437652CZ 30 A 170/2015 - 405; JUD626868CZ 30 A 170/2015 - 469; JUD389308CZ 6 As 410/2017 - 29; JUD447636CZ 6 As 260/2019 - 43; JUD741302CZ 6 As 288/2021 - 41;

4341/2022 Přestupky: příkaz; přerušení běhu promlčecí doby

Datum: 01.04.2022 · Sbírkové č.: 4341/2022 · Sp. zn.: 6 As 305/2021 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 491 · Vztah k předpisu: 250/2016 Sb.: §32 odst.2 písm.a); JUD377113CZ 1 As 84/2018 - 33; JUD456707CZ 3 As 48/2018 - 43; JUD510664CZ 6 As 174/2019 - 35; JUD561370CZ 6 As 174/2019 - 35; JUD609320CZ 5 As 75/2019 - 24; JUD467978CZ 4 As 250/2020 - 55; JUD510891CZ 8 As 109/2020 - 44; JUD626622CZ 78 A 13/2020 - 34; JUD741314CZ 6 As 305/2021 - 37;

4342/2022 Správní trestání: uložení a výše pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení

Datum: 08.04.2022 · Sbírkové č.: 4342/2022 · Sp. zn.: 5 As 6/2021 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 186/2016 Sb.: §123 odst.1 písm.b); JUD29903CZ C-243/01; JUD374969CZ C-42/07; JUD190758CZ C-203/08; JUD374973CZ C-46/08; JUD342061CZ Pl. ÚS 28/16 - 1; JUD740927CZ 5 As 6/2021 - 35; 12012E/TXT (EU): čl.52; 12012E/TXT (EU): čl.56; 32006L0123 (EU); 62005CJ0389 (EU); 62007CJ0169 (EU); 62008CJ0212 (EU); 62016CJ0049 (EU);

4343/2022 Daňové řízení: osvobození od daně z elektřiny; povolení správce daně k nabývání elektřiny osvobozené od daně

Datum: 08.04.2022 · Sbírkové č.: 4343/2022 · Sp. zn.: 4 Afs 361/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 503 · Vztah k předpisu: 261/2007 Sb.: §9 odst.1; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD741020CZ 4 Afs 361/2021 - 31; JUD742036CZ 4 Afs 340/2021 - 35;

4344/2022 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu jako důvod znemožňující vycestování

Datum: 14.04.2022 · Sbírkové č.: 4344/2022 · Sp. zn.: 5 Azs 89/2022 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 509 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3; 209/1992 Sb.: čl.2; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §109 odst.5; JUD323630CZ I. ÚS 425/16 - 1; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD193747CZ 7 Azs 79/2009 - 84; JUD229633CZ 8 Azs 27/2012 - 65; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46; JUD316194CZ 10 Azs 194/2015 - 32; JUD454628CZ 6 Afs 176/2019 - 31; JUD626298CZ 1 Azs 292/2021 - 51; JUD740952CZ 5 Azs 86/2021 - 33; JUD741381CZ 8 Azs 336/2021 - 33; JUD742021CZ 10 Azs 537/2021 - 31; JUD742471CZ 41 A 35/2021 - 27; JUD741576CZ 4 A 5/2022 - 28; JUD741982CZ 1 Azs 36/2022 - 31; JUD742088CZ 9 Azs 13/2022 - 32; JUD742196CZ 5 Azs 89/2022 - 24; 32001L0055 (EU): čl.5; 32001L0055 (EU); 32011L0095 (EU); 32013L0032 (EU); 32022D0382 (EU);

4345/2022 Hospodářská soutěž: narušení hospodářské soutěže; obecně závazná vyhláška obce

Datum: 05.04.2022 · Sbírkové č.: 4345/2022 · Sp. zn.: 7 As 60/2020 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 514 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §19a; 143/2001 Sb.: §22aa; JUD119939CZ IV. ÚS 522/01; JUD32526CZ Pl. ÚS 1/02; JUD32539CZ IV. ÚS 331/02; JUD32695CZ Pl. ÚS 34/02; JUD33337CZ Pl. ÚS 63/04; JUD33687CZ Pl. ÚS 57/05; JUD34589CZ Pl. ÚS 51/06 - 1; JUD141450CZ Pl. ÚS 40/06; JUD164819CZ IV. ÚS 1403/09 - 1; JUD232241CZ Pl. ÚS 6/13 - 1; JUD312986CZ II. ÚS 1424/15 - 1; JUD443832CZ Pl. ÚS 41/18 - 1; JUD129846CZ IV. ÚS 328/96; JUD32087CZ II. ÚS 559/99; JUD32041CZ Pl. ÚS 1/2000; JUD103095CZ 5 As 55/2006 - 145; JUD148517CZ 7 Afs 86/2007 - 107; JUD202979CZ 5 As 47/2011 - 77; JUD740897CZ 7 As 60/2020 - 34;

4346/2022 Řízení před správními soudy: osoba zúčastněná na řízení; svobodný přístup k informacím; námitky. Právo na informace: využití informací v politickém boji; legitimní zájem na informace o platech v minulosti

Datum: 14.04.2022 · Sbírkové č.: 4346/2022 · Sp. zn.: 10 As 542/2021 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2022 · Strana: 526 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §8b; 150/2002 Sb.: §34 odst.3; 110/2019 Sb.: §66 odst.6; JUD326501CZ IV. ÚS 1378/16 - 1; JUD359338CZ IV. ÚS 1378/16 - 4; JUD371115CZ IV. ÚS 1200/16 - 1; JUD138385CZ 1 Ans 5/2008 - 104; JUD195251CZ 1 As 33/2011 - 58; JUD348039CZ 2 As 196/2016 - 116; JUD361864CZ 2 As 196/2016 - 123; JUD435203CZ 62 A 213/2017 - 43; JUD436728CZ 9 As 58/2018 - 32; JUD436883CZ 7 As 71/2018 - 31; JUD452080CZ 2 As 88/2019 - 29; JUD481076CZ 5 As 370/2019 - 23; JUD495578CZ 5 As 440/2019 - 63; JUD657165CZ 30 A 88/2019 - 121; JUD740943CZ 10 As 50/2021 - 83; JUD742190CZ 10 As 542/2021 - 99; 31995L0046 (EU); 32016R0679 (EU): čl.9; 32016R0679 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.