Vydání 12/2021

Číslo: 12/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4256/2021 - 4267/2021

Obsah vydání 12/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4256/2021 Cla: úrok z prodlení; odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí o vyměření či doměření daně

Datum: 13.11.2019 · Sbírkové č.: 4256/2021 · Sp. zn.: 22 Af 46/2017 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 12/2021 · Strana: 1057 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73; JUD287983CZ 22 Af 99/2010 - 143; JUD303353CZ 22 Af 99/2010 - 251; JUD368657CZ 22 Af 5/2016 - 90; JUD419519CZ 8 Afs 4/2018 - 37;

4257/2021 Advokacie: zápis do seznamu advokátních koncipientů; nezákonný zásah; oprávnění České advokátní komory posoudit obsah a rozsah vzdělání v oboru právo získaného na zahraniční vysoké škole

Datum: 06.09.2021 · Sbírkové č.: 4257/2021 · Sp. zn.: 5 As 462/2019 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1061 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §37 odst.1 písm.b); 85/1996 Sb.: §55b odst.1 písm.a); 111/1998 Sb.: §89; 150/2002 Sb.: §82; JUD335277CZ II. ÚS 443/16 - 1 prejudikatura; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura; JUD561358CZ 6 As 108/2019 - 39 prejudikatura;

4258/2021 Kompetenční spory: vymáhání pohledávek státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů

Datum: 16.09.2021 · Sbírkové č.: 4258/2021 · Sp. zn.: Konf 11/2020 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 12/2021 · Strana: 1072 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §53 odst.1; 99/1963 Sb.: §148 odst.1; 549/1991 Sb.; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 131/2002 Sb.: §1 odst.2; JUD34631CZ Pl. ÚS 17/06 - 2 prejudikatura; JUD39025CZ Pl. ÚS 87/06 - 1 prejudikatura; JUD283257CZ Konf 2/2014 - 17 prejudikatura; JUD333106CZ 9 Afs 128/2016 - 39 prejudikatura;

4259/2021 Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce

Datum: 29.09.2021 · Sbírkové č.: 4259/2021 · Sp. zn.: 8 As 13/2019 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1076 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 312/2006 Sb.: §13 odst.2; JUD32516CZ Pl. ÚS 36/01 prejudikatura; JUD184527CZ Pl. ÚS 33/09 - 1 prejudikatura; JUD181438CZ Pl. ÚS 14/10 - 1 prejudikatura;

4260/2021 Služební poměr: propuštění ze služebního poměru; skutkový a právní stav pro účely řízení o odvolání; doplnění dokazování odvolacím orgánem; právní postavení odvolatele; obnovení služebního poměru

Datum: 30.09.2021 · Sbírkové č.: 4260/2021 · Sp. zn.: 5 As 147/2020 - 167 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1080 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.j); 361/2003 Sb.: §42 odst.5 písm.a); 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.h); 361/2003 Sb.: §44; 361/2003 Sb.: §124 odst.9; 361/2003 Sb.: §190 odst.4; 361/2003 Sb.: §190 odst.8; JUD359977CZ 3 As 295/2016 - 29 prejudikatura;

4261/2021 Daň z nabytí nemovitých věcí: osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí; ukončení smlouvy o finančním leasingu

Datum: 08.10.2021 · Sbírkové č.: 4261/2021 · Sp. zn.: 5 Afs 99/2020 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1088 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24; 340/2013 Sb.: §9 odst.2; JUD32267CZ II. ÚS 487/2000 prejudikatura;

4262/2021 Oběti trestných činů: prekluzivní lhůta pro podání žádosti o peněžitou pomoc; nezletilá oběť trestného činu; újma na zdraví

Datum: 08.10.2021 · Sbírkové č.: 4262/2021 · Sp. zn.: 5 As 189/2020 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1095 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §654 odst.2; 45/2013 Sb.: §30 odst.2; 45/2013 Sb.: §37; JUD354460CZ I. ÚS 1737/16 - 1 prejudikatura; JUD440530CZ Pl. ÚS 15/19 - 1 prejudikatura; JUD448918CZ Pl. ÚS 4/20 - 1 prejudikatura; JUD30532CZ 5 Afs 28/2003 - 69 prejudikatura; JUD34535CZ 2 As 50/2005 - 53 prejudikatura; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105 prejudikatura; JUD223777CZ 9 Afs 72/2011 - 218 prejudikatura; JUD335914CZ 6 As 272/2015 - 53 prejudikatura; JUD382376CZ 10 As 120/2018 - 31 prejudikatura; JUD416339CZ 9 As 423/2018 - 29 prejudikatura; JUD561359CZ 4 As 297/2020 - 27 prejudikatura;

4263/2021 Rozšířený senát: řízení před soudem; Soudní poplatky: vrácení soudního poplatku při zrušení rozhodnutí krajského soudu a současném odmítnutí žaloby

Datum: 30.09.2021 · Sbírkové č.: 4263/2021 · Sp. zn.: 4 Azs 187/2020 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2021 · Strana: 1110 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §110 odst.1; JUD319603CZ 10 Afs 186/2014 - 60 prejudikatura; JUD531692CZ 8 As 287/2020 - 33 prejudikatura;

4264/2021 Pandemický zákon: nezákonnost části mimořádného opatření; neoddělitelnost jednotlivých částí opatření

Datum: 14.10.2021 · Sbírkové č.: 4264/2021 · Sp. zn.: 9 Ao 15/2021 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1114 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.: §13 odst.4; JUD32025CZ II. ÚS 517/99 prejudikatura; JUD32636CZ Pl. ÚS 43/2000 prejudikatura; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD192098CZ 7 Ao 6/2010 - 44 prejudikatura; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133 prejudikatura; JUD610360CZ 8 Ao 9/2021 - 43 prejudikatura;

4265/2021 Kompetenční spory: jednání vedoucích příslušníků bezpečnostních sborů; bossing; obtěžování; uplatnění občanskoprávního nároku

Datum: 24.09.2021 · Sbírkové č.: 4265/2021 · Sp. zn.: Konf 8/2020 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 12/2021 · Strana: 1119 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §77 odst.5; 361/2003 Sb.: §77 odst.9; 361/2003 Sb.: §181; JUD448293CZ Konf 27/2019 - 9 prejudikatura;

4266/2021 Obecní zřízení: zánik mandátu člena zastupitelstva vykonávajícího funkci starosty

Datum: 12.10.2021 · Sbírkové č.: 4266/2021 · Sp. zn.: 6 As 163/2021 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1125 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §107; 491/2001 Sb.: §55 odst.2 písm.b); JUD158018CZ II. ÚS 2048/09 prejudikatura;

4267/2021 Kulturní památky: oprávnění ministra změnit rozhodnutí svého předchůdce; mimořádně závažný důvod pro zrušení prohlášení stavby za kulturní památku; ochrana práv vlastníka kulturní památky nabytých v dobré víře

Datum: 22.10.2021 · Sbírkové č.: 4267/2021 · Sp. zn.: 5 As 281/2020 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2021 · Strana: 1130 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §8 odst.1; 150/2002 Sb.: §94 odst.4; 150/2002 Sb.: §94 odst.5; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154 prejudikatura; JUD310341CZ 8 As 133/2014 - 51 prejudikatura; JUD366289CZ 9 As 330/2016 - 192 prejudikatura; JUD455403CZ 6 As 148/2020 - 28 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.